Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

A

Aamaas, Egil

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Aarbakke, Torny

Kommunikasjon og samfunnskontakt
90854462

Aas, Kirsten

Stasjon Austevoll
97575998

Aase, Vermund

F/F Johan Hjort
55238500

Aase, Therese

Miljøkjemi
95909908

Aase, Anne Margrethe

Prøvemottak og fartøylaboratorier

Aasen, Asbjørn

F/F Dr. Fridtjof Nansen
92037617

Aga, Torfinn

Stasjon Matre
41505052

Agnalt, Ann-Lisbeth

Bentiske ressurser
48867521

Albert, Ole Thomas

Dyphavsarter og bruskfisk
99626002

Albretsen, Jon

Oseanografi og klima
91304222

Alfstad, Børge

Stasjon Bergen
93201295

Alvarez, Jaime

Pelagisk fisk
90161589

Andersen, Sissel

Bentiske ressurser
46838041

Andersson, Eva

Reproduksjon og utviklingsbiologi
92090514

Andreassen, Ståle

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Arneberg, Per

Økosystemprosesser
93247562

Ask, Kjersti

Næringsstoff lab

Asplin, Lars

Oseanografi og klima
99404871

Austgulen, Leif

Fartøyinstrument
99434361

Ayllon, Fernando

Reproduksjon og utviklingsbiologi
97619648