Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

Y

Asuka Yamakawa

Norsk marint datasenter
55238500

Ying Yi

Sjømat og ernæring
55238500

ôzlem Yilmaz

Reproduksjon og utviklingsbiologi
55238500

Peng Yin

Behov og velferd
55238500

Thomas Valvik Yttri

Kommunikasjon og samfunnskontakt
55238500