Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

R

Vera Radisic

Fremmed- og smittestoff
55238500

Balamuralli Rajasakaren

Havforskning i utviklingsland
55238500

Franziska Randers

Kjemi- og fremmedstoff lab
91157603

Josef Daniel Rasinger

Fish Nutrition,Feed
90362898

Jostein Rasmussen

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Per-Ola Rasmussen

Kjemi- og fremmedstoff lab
94182728

Helen Rastrick

Bentiske ressurser
55238500

Alice Refosco

Fremmed- og smittestoff
55238500

Bergitte Reiersen

Kjemi- og fremmedstoff lab
91574120

Øystein Reigem

Norsk marint datasenter
+4797169664

Anne K. Reigstad

Administrative servicefunksjoner
94850142

Ove Remme

F/F Johan Hjort
55238500

Sofie Remø

Fish Nutrition,Requirement and
90048643

Jens Revold

Havforskning i utviklingsland
55238500

Per Robertsen

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Sissel Rogne

Administrerende direktør med stab
90732123

Mehis Rohtla

Økosystemakustikk
55238500

Vigdis Rong

Fiskeridynamikk
55238593/41380958

Rebecca Ross

Bunnsamfunn
90877529

Manish Ruhella

Norsk marint datasenter
55238500

Margrethe Rygg

Næringsstoff laboratorium
95403206

Kari Elin Rød

Sjømat, ernæring og miljøtilstand
92427940

Morten Rørnes

Stasjon Tromsø
55238500