Go to main content

Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

M

Kirsteen MacKenzie

Økosystemprosesser
45972476

Gavin John Macaulay

Økosystemakustikk
47973570

Lise Madsen

Seafood safety and health,Seafood in model
41476177

Kjartan Magnussen

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55906460

Robert Marholm

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Maria Wik Markhus

Seafood safety and health,Human
92457469

Goncalo Marques

Digital utvikling
47615056

Angela Martin

Populasjonsgenetikk
55238500

Benjamin Marum

Fartøyinstrument
45472688

Cristian Muñoz Mas

Havforskning i utviklingsland
45916586

Kate McQueen

Økosystemakustikk
45500610

Sonnich Meier

Marin toksikologi
47272166

Timo Meissner

Pelagisk fisk
41348214

Sebastian Menze

Økosystemakustikk
45617070

Laurène Merillet

Økosystemprosesser
55238500

Marina Mihaljevic

Stasjon Austevoll
47752825

Nina Mikkelsen

Økosystemprosesser
95144810

Dan Inge Mjelde

Innkjøp og kontrakt
40064599

André Moan

Sjøpattedyr
41615636

Endre Moen

Digital utvikling
40454340

Agnes Marie Mohn

Smittespredning og sykdom
47657370

Martin Roar Moltubakk

F/F Dr. Fridtjof Nansen
95813976

Christopher Monk

Populasjonsgenetikk
55238500

Leif Christian Mork

F/F Kronprins Haakon
55238500

Stein Mortensen

Smittespredning og sykdom
95755419

Arnfinn Morvik

Norsk marint datasenter
99259705

Claire Mourgues

Oseanografi og klima
41241149

Mauricio Munera

Digital utvikling
92622083

Charlotte Muri

Kommunikasjon og samfunnskontakt
95909938

Tone Myhra

Næringsstoff laboratorium
97197545

Eva Mykkeltvedt

Molekylærbiologisk lab
98052476

Unn Myklebost

Innkjøp og kontrakt
91165027

Marlén Knutsen Myrlund

Dyphavsarter og bruskfisk
46748477

Lene Secher Myrmel

Sjømat og ernæring
99244177

Mette Myrmel

Fremmed- og smittestoff
55238500

Amund Måge

Seafood safety and health,Contaminants and
95025505

Runar B Mæland

Kommunikasjon og samfunnskontakt
97564932

Kjartan Mæstad

Kommunikasjon og samfunnskontakt
95808470

Malene Møgster

Stasjon Austevoll
55238500