Go to main content

Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

G

Shuang Gao

Økosystemprosesser
97131891

Enrique Perez Garcia

Materiell og fiskehelselaboratorier
41458084

Antonio Aguera Garcia

Bentiske ressurser
+4794880039

Hedda Gjerde

Fôr og ernæring
55238500

Kathrin Gjerdevik

Servicefunksjoner
41464770

Martin Gjervik

Dokumentsenter
97433461

Svanhild Lohne Gokstad

Laboratorium Austevoll
93662398

Tore Grotle

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Søren Grove

Smittespredning og sykdom
55238500

Bjørn Einar Grøsvik

Fremmed- og smittestoff
93412859

Sofie Gundersen

Fiskeridynamikk
55238500

Lene Gundersen

Materiell og fiskehelselaboratorier
90046186