Go to main content

Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

G

Tone Galluzzi

Molekylærbiologisk lab
97491815

Shuang Gao

Økosystemprosesser
97131891

Antonio Aguera Garcia

Bentiske ressurser
+4794880039

Lucilla Giulietti

Seafood safety and health,Contaminants and
90250582

Hedda Gjerde

Fôr og ernæring
55238500

Kathrin Gjerdevik

Administration department,General
41464770

Karen Gjertsen

Norsk marint datasenter
46824127

Martin Gjervik

Dokumentsenter
97433461

Svanhild Lohne Gokstad

Laboratorium Austevoll
93662398

Tore Grotle

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Søren Grove

Smittespredning og sykdom
55238500

Bjørn Einar Grøsvik

Fremmed- og smittestoff
93412859

Sofie Gundersen

Fiskeridynamikk
40466892

Lene Gundersen

Smittespredning og sykdom
90046186

Hilal Guralp

Reproduksjon og utviklingsbiologi
40438413