Gå til hovedinnhold

Forskningsstasjonen Flødevigen


flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av Europas eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen, som har gjennomgått en stor modernisering, ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune. Beliggenheten er strategisk i forhold til den mest befolkningsrike delen av landet og for regelmessig overvåking av kyststrømmen idet den passerer vestover.

Forskningsstasjonen har gjennom årenes løp vært en plattform for svært varierte forskningsaktiviteter både på land og til sjøs. Det var her det norske oppdrettseventyret startet med blant annet torskeutklekking og hummeroppdrett.

Utbyggingen av forskningsstasjonen har skjedd etappevis. Den totale bygningsmassen utgjør i dag et areal på 3500 kvadratmeter. Et nytt moderne kontor- og laboratoriebygg ble tatt i bruk våren 2011. I tillegg kommer et kaianlegg på 1000 kvadratmeter. 

Fakta om stasjonens fasiliteter:

  • Akvariehall – karenheter fra 30 til 2000 liter
  • Utendørs basseng – 2000 og 4400 kubikkmeter
  • Innendørsbasseng – 500 kubikkmeter
  • Laboratorier for næringssaltanalyser og generell kjemi, genetiske analyser, planktonanalyser, opparbeiding og analyse av fisk og dyreplankton, algedyrking
  • Småbåter, dykkerteam, feltutstyr og fiskeredskaper
  • Overnattingshus med 5 soverom
  • 50 kontorplasser og 4 møterom

Les mer om laboratoriene våre her