Gå til hovedinnhold

Organisasjonen


Org kart 2020 1 okt a4 (002).png

Organisasjonskart

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa. Hovedvirksomheten vår er i Bergen, og vi har forskningsstasjoner i Austevoll, Matre og Flødevigen, en avdeling i Tromsø og et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Professor Sissel Rogne er vår direktør. 

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.