Gå til hovedinnhold

Organisasjonen

Org kart 2021 norsk 20 mai

Organisasjonskart

Havforskingsinstituttet er eit av dei største marine forskingsinstitutta i Europa. Hovudverksemda vår er i Bergen, og vi har forskingsstasjonar i Austevoll, Matre og Flødevigen, ein avdeling i Tromsø og eit eige reiarlag som har ansvar for forskingsfartøya våre. Professor Sissel Rogne er vår direktør. 

Havforskingsinstituttet skal vere ein leiande kunnskapsleverandør for ei bærekraftig forvalting av ressursane i dei marine økosystema, og for heile kjeda frå hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.