Organisasjonen

Organisasjonskart

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Sissel Rogne er direktør for Havforskningsinstituttet.