Organisasjonen

C:\Users\kjersti.IMR.NO\Desktop\nytt_orgkart.JPG

Organisasjonskart

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Sissel Rogne er direktør for Havforskningsinstituttet.