Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Sluttrapport for Frisk Oslofjord

29.05.2024 / Rapport fra havforskningen 2024-21

Det overordnede målet for «Frisk Oslofjord» prosjektene har vært å skape varig miljøbevissthet og engasjement for Oslofjorden gjennom undervisning og formidling bygget på kunnskap fra forskning, overvåkning og miljøkartlegging, samt legget et g...

Mareano 2024 leg 1

29.05.2024 / Toktrapport 2024-11

Tokt #20248003 (Mareanotokt 2024 Nordsjøen 1) ble gjennomført 08.03-20.03.2024 med FF Kronprins Haakon. Tre kartleggingsområder i Nordsjøen ble kartlagt med totalt 84 videostasjoner og syv fullstasjoner (hvorav en ufullstendig grunnet værforhold). 23 av stasjonene bl...

Numerical models and long term monitoring

24.05.2024 / Rapport fra havforskningen 2024-18

As a part of regular monitoring of the marine environment, IMR conducts 10 fixed transects on a multiannual basis during which hydrographical, chemical and plankton data are collected at the same positions several times a year. The transect data sets, which in some cases span up to seven d...

Nettrapport bilde

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for bestemmelse av vandringsruter for vill postsmolt av atlantisk laks i Norge

23.05.2024 / Rapport fra havforskningen 2024-20

I denne rapporten vurderes kunnskapsgrunnlaget for å kunne estimere vandringsruter for vill postsmolt av atlantisk laks, og om disse overlapper med tre planlagte områder for oppdrett til havs. Kunnskapen om vandringsveier til postsmolt ut i havet og hva som kan påvirker postsmolten...

Ny målemetode for hummar

23.05.2024 / Rapport fra havforskningen 2024-22

Fiskeridirektoratet ber Havforskingsinstituttet om å greie ut om føremoner og ulemper med å nytte ryggskjoldet (carapax) som mål for å fastsetje minstemål og maksimalmål, og å gje tilråding på bakgrunn av dette. Totallengde har vore standa...

Plastsøppel på havbunnen kartlagt av Mareano

23.05.2024 / Rapport fra havforskningen 2024-12

Miljødirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet om å analysere observasjonsdata for søppel på havbunnen for å øke kunnskapen om hvor mye plastavfall utgjør av dette. Mareano kartlegger søppel på havbunnen som del av omfattende kartleggin...