Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR. 

Fisken og Havet - Særnummer som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv. BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Fremmedstoffer i snabeluer (Sebastes mentella) og vanlig uer (Sebastes norvegicus)

06.04.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-11

I dette arbeidet er det gjennomført en omfattende kartlegging av viktige fremmedstoffer i snabeluer (Sebastes mentella) og vanlig uer (Sebastes norvegicus) fra norske farvann. Konsentrasjonene av tungmetaller og organiske miljøgifter i filet av 522 snabeluer og 223 vanlig uer var gener...

Report on cruises and data stations 2019

02.04.2020 / Fisken og havet 2020-1

Report on cruises and data stations 2019 The report gives an overview of cruises in 2019, by the Institute of Marine Research, University of Bergen and Tromsø and Norwegian Polar Institute, Tromsø on board our research vessels and  many of the hired commercial vessels. Eac...

Tareundersøkelser i Nordland i 2019

25.03.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-9

Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2019 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på kyststrekningen Sømna (65° 20’ N) – Vega (65° 33’ N) i Nordland. Det ble i 2019 gjennomf...

Monitoring bycatches in Norwegian fisheries

12.03.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-8

The Norwegian Reference Fleet is a group of active fishing vessels, selected as an approximate stratified random sample of vessels from the Norwegian fishing fleet, and tasked with providing information about catches and general fishing activity to the Institute of Marine Research. Fisheries data ...

Nettrapport bilde

Biomassemodell for stortare

12.03.2020 / Rapport fra Havforskningen 2020-7

En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. Korrelasjonen mellom modellen og uavhengige d...