Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Siste nettrapporter

Elektronisk rapport bilde.

Porsangerfjorden 2.0

15.02.2019 / Serienr: 2019-7

Porsangerfjorden 2.0 er en anvendt mulighetsstudie, som diskuterer årsaker til at arter som torsk og sei har gått kraftig tilbake i fjorden, og notatet løfter også fram mulige tiltak som kan bidra til å få fisken tilbake. I tillegg vurderes utsetting av kunstige ...

Fangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie

08.02.2019 / Serienr: 2019-6

Under FHF Prosjekt 901495: Fangstkontroll i kolmuletrål – Forstudie ble det samlet inn systematiske data om de mulige årsakene til og løsninger på sporadisk sprenging av sekker i det kommersielle trålfiskeriet etter kolmule (Micromesistius poutassou) i nord&oslas...

Eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i april 2018

08.02.2019 / Serienr: 2019-5

I 2018 ble det gjennomført tre tokt med eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i periodene 9.-10. april, 18.-19. april og 28.- 29. april. Tilsvarende tokt er gjennomført siden 2015. Hensikten med undersøkelsene er å etablere en tidsserie for gytingen fø...