Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – results from 2018

12.08.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-31

This report summarises results from the ongoing monitoring programme for veterinary border control on seafood products imported to Norway from countries outside the EU and the European Economic Area from 2018. The Institute of Marine Research (IMR) carried out the analytical work on behalf of the No...

Capelin distribution in winter 2004-2017: spatiotemporal correlation between density estimates from different sampling methods

06.08.2019 / Fisken og havet 2019-3

The winter distribution of Barents Sea capelin is highly dynamic in space and time, as this is the time of year when mature individuals separate from the immatures and start their spawning migration to the Norwegian and Russian coasts. Due to the difficulty of sampling the entire distribution at thi...

Program for overvåking av fiskefôr

05.07.2019 / Rapport fra Havforskningen 30-2019

Mattilsynet er oppdragsgiver for denne overvåkningen som er en del av Norges oppfølging av nasjonalt og internasjonalt regelverk på dyrefôr. Denne rapporten oppsummerer resultater fra det offentlige overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr, fôrm...

In situ sea lice egg sterilization with UVC light

27.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-29

Sea-cage salmon farming creates ideal conditions for population growth of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis, potentially leading to poor welfare and mortality in farmed salmon and nearby wild salmonids. Frequent delousing treatments are necessary, but current treatments have drawbacks in term...

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2018

21.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-28

Very few virus infections found in migrating postsmolts from the Trondheim Fjord Commissioned by the Norwegian Food Safety Authority, the Institute of Marine Research has studied the occurrence of several potential disease-causing viruses that are common in salmon farming in imigrating postsmolts f...

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019

20.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-27

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur. Feltundersøkelsen i...

Vitenskapelige artikler

Skjermbilde 2017-08-22 08.37.53.png

Cristin (søkbar database)

Brage IMR (søkbar database)

Aquaculture Nutrition (journal NIFES)