Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Havbasert oppdrett – hvor mye vannstrøm tåler laks og rensefisk?

12.11.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-37

I fremtiden ønskes oppdrettsanlegg på mer eksponerte lokaliteter, gjerne langt til havs. Da kan fisken oppleve langt sterkere vannstrøm enn på tradisjonelle lokaliteter. Tåler laksen dette? Det er mange fordeler med eksponerte lokaliteter. Høyere utskiftning av...

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish

08.11.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-44

This report summarises the monitoring data collected in 2018 on the status of illegal substances, pharmaceuticals and contaminants in Norwegian farmed fish. A total of 13 920 fish were collected. Samples examined for illegal compounds could be collected at all stages of farming and are representativ...

Assessment of commitments on sustainable fisheries to the Our Ocean conferences

23.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-43

  Many ocean commitments have been made at the five Our Ocean conferences since 2014 under six different areas of action. The Institute of Marine Research was given the task of evaluating the 182 commitments made to the action area “Sustainable fisheries”. We analysed the content...

Kvikksølv i sjømat ved U-864

14.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-38

Vraket av ubåten U-864 som ligger på rundt 150 m dyp ved Fedje hadde store mengder kvikksølv om bord da den ble senket, og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. Havforskningsinstituttet overvåker årlig, på vegne av Kystverket,...

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2018

09.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-33

Ti ulike marine oljer til humant konsum, fem fiskeoljer, to blandingsoljer av fiskeolje og planteolje, én krillolje og to mikroalgeoljer, ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, selen, 3-MCP...

Marint råstoff til produksjon av olje for humant konsum

03.10.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-40

Overvåkning av innholdet av organiske miljøgifter i det brede utvalget av konsumferdige marine oljer er viktig for å kontrollere at renseprosedyrene som benyttes er gode nok til å sikre at nivåene av de organiske miljøgiftene ikke overskrider EUs og Norges &osla...