Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Screening for antimicrobial- and heavy metal resistant bacteria in copper contaminated areas

22.04.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-18

A One heath approach is essential to examine the role of the marine environment in the selection and spread of antimicrobial resistance. Norwegian aquaculture used high amounts of antimicrobials during the 80s and 90s, which facilitated widespread resistance among fish pathogens. Moreover, fish farm...

ASSESSMENT OF FISH SPAWNING IN THE NORTH SEA; FINAL PROJECT REPORT OF KINO-2, 2017-2021

15.04.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-17

Increased and updated knowledge of reproductive strategies of fish is crucial to optimize the temporal and spatial planning for conducting seismic surveys; in order to reduce its potential negative ecosystems impacts. The overall goal of this study is to improve our knowledge about the spawning time...

Nettrapport bilde

Fish diversity data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-2019

12.04.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-15

Assessing and improving the status of biodiversity are main targets of international agreements such as the Convention on Biological Diversity and the associated Aichi Biodiversity Targets for 2020.  Here we present fish data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-2019 on a format suitable ...

Final report for the REDUS project

17.03.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-16

 

Rømt og vill fisk i Etneelva 2020

17.03.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-12

I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 driftsdøgn og 5 netter (5 % av driftstida) var fella ...

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra

17.03.2021 / Rapport fra havforskningen 2021-14