Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

Nettrapport bilde

Cruise report 2022106

22.05.2023 / Toktrapport 2023-6

This cruise report relates to the Mareano methods testing cruise undertaken in June 2022 which was mainly focussed on the use of the AUV Munin+ in habitat mapping, and the testing of a new shipborne ADCP. This report both records the activities of the cruise and provides some initial evalutaiton of ...

Program for overvåking av fôr til landdyr

05.05.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-27

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for landdyr fôr utføres på vegne av Mattilsynet, og Havforskningsinstituttet utførte i 2022 et utvalg av analyseporteføljen i dette overvåkingsprogrammet. Det ble motatt 39 prøver av fôr til dr&osl...

Kvikksølv i sjømat ved U-864

03.05.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-23

Den tyske ubåten U-864 hadde store mengder kvikksølv om bord, da den ble topedert og senket vest av Fedje i 1945. Vraket ligger på omlag 150 m dyp og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. På vegne av Kystverket overvåker Havforsknin...

Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker

02.05.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-26

Production, fasting and delousing of triploid and diploid salmon in Northern Norway

14.04.2023 / Rapport fra havforskningen 2023-20

This report is an investigation into the 2020 generation of triploid salmon in Northern Norway and their diploid comparators. The trajectory of 16 fish groups comprising more than 10 million fish is described throughout their production cycles. The commercially cultivated fish vary in origin and rea...