Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Status for miljøet i Norskehavet

15.05.2019 / Fisken og havet 2019-2

Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer økosystemer i dette området og at vi har gode ...

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2018

03.05.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-17

The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. Samples were collected from four wild beds, two mussel farms and one oyster farm. Samples were collected in April/May and in October, in order to be able to...

Report on cruises and data stations 2018

30.04.2019 / Fisken og havet 2019-1

The report gives an overview of cruises in 2018, by the Institute of Marine Research and University of Bergen, on board our research vessels and hired commercial vessels. Each cruise is described by a short description and a track chart mainly showing CTD, plankton and trawl stations. The coverage o...

Kunnskapsstatus rekefelt langs norskekysten

30.04.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-15

Nettrapport bilde

Oksidativt stress, vårdropp i pigmentering og produksjonslidelser hos laks

10.04.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-16

I lakseoppdrett opplever man noen ganger en reduksjon i pigmentering av fileten i forbindelse med økt vekst i vårsesongen når temperatur og daglengde øker. I EU-prosjektet ARRAINA fant vi økt oksidativ status i fisk samplet i juni, bl.a. med redusert innhold av vitam...

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra

25.03.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-14

Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetting med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene og verdiskapningsmulighetene i de to ...

Vitenskapelige artikler

Skjermbilde 2017-08-22 08.37.53.png

Cristin (søkbar database)

Brage IMR (søkbar database)

Aquaculture Nutrition (journal NIFES)