Publikasjoner

Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for varig lagring og tilgjengeliggjøring av egne forskningsresultater i fulltekst. Arkivet inneholder stadig flere av instituttets publikasjoner digitalisert helt tilbake til 1900. Målsetningen er en størst mulig grad av fullstendighet. Våre vitenskapelige artikler som er frigitt for åpen publisering finner du også i BRAGE IMR.

Nyeste rapporter

Feasibility study on the use of scientific multibeam sonar to characterize the Atlantic Bluefin Tuna spawning stock

06.09.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-34

The Institute of Marine Research (IMR) and the Polytechnic University of Valencia (UPV) were invited by ICCAT Atlantic-Wide Research Program for Bluefin Tuna (GBYP) to carry out a feasibility study on the use of scientific multibeam sonar, Simrad MS70, to characterize the Atlantic Bluefin Tuna (BFT)...

Tilstandsvurdering av C-felt for tarehøsting i Rogaland og Sogn og Fjordane i 2019

21.08.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-32

Det ble i 2018 foretatt en omregulering av høstefeltene for tare på kyststrekningen Rogaland – Sogn og Fjordane, som medfører at enkelte felt vil få forkortet hvileperiode (<4 år) ved førstegangshøstingen etter omleggingen. Havforskningsinstitut...

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – results from 2018

12.08.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-31

This report summarises results from the ongoing monitoring programme for veterinary border control on seafood products imported to Norway from countries outside the EU and the European Economic Area from 2018. The Institute of Marine Research (IMR) carried out the analytical work on behalf of the No...

Capelin distribution in winter 2004-2017: spatiotemporal correlation between density estimates from different sampling methods

06.08.2019 / Fisken og havet 2019-3

The winter distribution of Barents Sea capelin is highly dynamic in space and time, as this is the time of year when mature individuals separate from the immatures and start their spawning migration to the Norwegian and Russian coasts. Due to the difficulty of sampling the entire distribution at thi...

Program for overvåking av fiskefôr

05.07.2019 / Rapport fra Havforskningen 30-2019

Mattilsynet er oppdragsgiver for denne overvåkningen som er en del av Norges oppfølging av nasjonalt og internasjonalt regelverk på dyrefôr. Denne rapporten oppsummerer resultater fra det offentlige overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr, fôrm...

In situ sea lice egg sterilization with UVC light

27.06.2019 / Rapport fra Havforskningen 2019-29

Sea-cage salmon farming creates ideal conditions for population growth of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis, potentially leading to poor welfare and mortality in farmed salmon and nearby wild salmonids. Frequent delousing treatments are necessary, but current treatments have drawbacks in term...