Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet


fiskebåt langs kysten

Dette fiskes mest langs kysten vår

nyhet

Småskalafiskeriet står for omtrent 10 prosent av fangsten i det norske fiskeriet, og 18 prosent av verdien. Det er arter som torsk, sild og sei som fiskes mest.Jonas Gahr Støre tar imot illustrasjon av risikokartet for kysten

Havtalen 2022:

HI lanserer «Risikokartet for kysten»

nyhet

For første gang har havforskerne gjort en systematisk kartlegging av alle faktorer som kan sette kysten under press. Det gir en oversikt over den totale belastningen kysten vår blir utsatt for.   
HI 041017

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

Instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til bord.