Gå til hovedinnhold

Studentsamarbeid

Er du student eller lærested og ønsker å samarbeide med oss, eller skal du kanskje skrive masteroppgave eller doktorgradsavhandling? 

Havforskningsinstituttet er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har vi et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene.

Havforskningsinstituttet er ingen utdanningsinstitusjon. Spørsmål vedrørende bachelor- og masteroppgaver, eller PhD studium må derfor administreres gjennom et norsk universitet eller høyskole.

Havforskningsakademiet jobber for en bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse, da dette er viktig for at instituttet skal lykkes med å levere resultater i tråd med samfunnsoppdraget. Akademiets oppgave er å sikre at instituttet dekker nåværende og fremtidige kompetansebehov ved å tilby videreutdanning for å utvikle både spisskompetanse og tilstrekkelig massekompetanse, sikre at instituttspesifikk kompetanse blir overført mellom generasjoner og grupper samt sette ansatte i stand til å håndtere nye prosjektområder. I tillegg arrangerer akademiet kurs som er pålagt gjennom lov- og avtaleverk, samt kurs som Havforskningsinstituttet selv har definert som pliktkompetanse. Havforskningsakademiet jobber også for å styrke samarbeidet med universiteter og høyskoler i forbindelse med praksisplasser på bachelornivå og masteroppgaver. 

Studentportal

Er du student eller elev og ønsker å samarbeide med oss? Vennligst fyll ut elektronisk skjema og velg alternativ gruppe(r)/sted og vi vil sette deg i kontakt med aktuell kontaktperson. Her finner du mer informasjon om konkrete masteroppgaver  - og praksisplasser

For læresteder, bedrifter og etater

Denne siden er utarbeidet for læresteder (universitet, høyskoler, programstyrer, studiekontor, forskerskoler o.l.), bedrifter, etater og andre som vil melde inn behov for blant annet student-samarbeid, karrieredager, foredrag o.l. Vennligst fyll ut elektronisk skjema og vi vil gi deg en tilbakemelding.

Les mer om de ulike forskningsgruppene eller om laboratoriene og forskningsstasjonene våre på hi.no