Gå til hovedinnhold

Student som vil bli havforskar?

kjersti

Masterstudent Elise Otnes og rettleiar Raymond Bannister henter djuphavssvamp frå Uggdalsfjorden. På laboratoriet i Austevoll skal svampane bli utsette for simulert oljekatastrofe.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Skal du skrive masteroppgåve eller doktorgradsavhandling? Ta kontakt med ein av våre 22 forskningsgrupper for å lære meir om moglegheitene hos oss! Vi kan også tilby studiepraksis.

Havforskingsinstituttet er eit nasjonalt institutt med hovudkontor i Bergen. Vi har også ei avdeling i Tromsø og forskingsstasjonar i Flødevigen/Arendal, Matre og Austevoll.

Du kan ha bakgrunn frå biologi eller oseanografi, men også andre realfaglige fagfelt som statistikk, matematikk, informatikk eller meteorologi. Faggruppene våre er varierte og består av studentar, teknikarar, ingeniørar og forskarar.

Se konkrete forslag i faktaboks til høgre.