Gå til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Havforskningsinstituttet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Hovedkontoret i Bergen, avdelingen vår i Tromsø og forskningsstasjonene Austevoll, Flødevigen og Matre er sertifisert. Gyldig sertifikat gjelder for 3 år.

Som Miljøfyrtårn har Havforskningsinstituttet forpliktet seg til å holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak.

Hvorfor miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse og arbeid med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Som Miljøfyrtårn får Havforskningsinstituttet hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en grønn fremtid. Dette gir igjen gode forutsetninger for å bidra positivt til flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøansvarlige

Alle våre enheter har egen miljøansvarlig, som sammen danner instituttets miljøgruppe. Denne gruppen har fokus på miljøet og tiltak på tvers av virksomheten.

Systematisk oppfølging

Våre miljørutiner er dokumentert i instituttets elektroniske HMS-håndbok som er tilgjengelig for alle ansatte.  

For å forebygge, forbedre og effektivisere HMS-rutinene, meldes avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag i instituttets avvikssystem. Verneombud gis en mulighet til å medvirke i saker som angår helse, miljø og sikkerhet. 

Hver enhet er forpliktet til å levere årlig klima- og miljørapport, og denne benyttes til å følge opp mål og tiltak. Instituttet skal ha kontinuerlig fokus på miljø og forbedring, samt foreta en årlig gjennomgang av HMS-arbeidet.

Med dette skaper vi økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant våre ansatte.

Les mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no

Årlige miljørapporter

•    Hovedkontor i Bergen
•    Austevoll
•    Flødevigen
•    Matre
•    Tromsø

Ønsker du å gi innspill til vårt klima- og miljøarbeid, så følg lenken til vårt digitale skjema