Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (106) Viser 1 - 30

HI-045832.jpg

Kystnær torsk i indre Skagerrak

Ann-Elin Wårøy Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Seascape ecology of Atlantic cod (Gadus morhua) in coastal Skagerrak: population structure, connectivity, and role in fish assemblage” fredag 23. oktober 2020.

Sjoorret_foto Rune Nilsen.jpg

Spredning av lakselus fra norske oppdrettsanlegg

Rosa Maria Serra-Llinares forsvarte avhandlingen sin for ph.d.-graden i naturvitenskap den 9. oktober 2020 med tittelen: The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.).

HI-042724.jpg

Kartlegger og overvåker polhavene vha. akustikk

Sebastian Menze disputerer 12.06.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Listening to the polar oceans – Monitoring and mapping marine ecosystems using passive and active acoustics". 

Mytilus edulis 16-12-09 (7).JPG

Antibiotikaresistens i havet

Didrik Hjertaker Grevskott disputerer 29.4.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bivalve mollusks as tools for monitoring antibiotic resistance in the marine environment".
 

HI-040163.jpg

Fiskevelferd i snurpenotsfiske av makrell

Neil Anders disputerer 31.03.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fish welfare in mackerel purse seine fisheries".

Lakselus_HI-027798.gif

Fibronectin type II-domener i lakselus

Ewa Harasimczuk disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 4. desember 2019 med avhandlingen «Fibronectin type II domains in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis». 

HI-013621.jpg

Tarmfunksjon hos berggylt

Hoang Thi My Dung Le disputerer 18.10.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digestive physiology of the stomachless fish, ballan wrasse (Labrus bergylta)".

HI-035644.jpg

Hovedkilder og drivere for kvikksølv i norske fiskearter

Atabak Mahjour Azad disputerer 26.09.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ‘’Mercury in fish from the North East Atlantic: sources, bioaccumulation dynamics and co-occurrence with selenium’’.

Laks i merd erling svensen.jpg

Er havbasert lakseoppdrett mulig?

Malthe Hvas disputerer 16. august 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Physiology and welfare of Atlantic salmon and cleaner fish in exposed aquaculture”.

C:\Users\a22905\Documents\Doktorgrader\Hummer\HI-043320.jpg

Hummer i reservater har større klør, vokser fortere og velger større maker sammenliknet med områder utenfor

Tonje Knutsen Sørdalen disputerer 14. juni 2019 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: Marine reserves and selective fishing shape mating behaviour, secondary sexual trait and growth in European lobster

C:\Users\a22905\Documents\Doktorgrader\Avfallsstoffer fra oppdrett kan påvirke tareskogen\HI-018318.jpg

Avfallsstoffer fra oppdrett kan påvirke tareskogen

Barbro Taraldset Haugland disputerer 19. juni 2019 med tittelen: Effects of fish farm effluents on kelp forest ecosystems: kelp performance, associated species, and habitats. 

fiskefor eivind senneset.jpg

Nye metoder for å evaluere mineraltilgjengelighet i laks

Marta Sofia Marques Rodrigues da Silva disputerer 6. juni 2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Development of novel methods to evaluate availability of zinc, selenium and manganese in Atlantic salmon (Salmo salar)”.

Doktorgradbilde 2.jpg

Torskens jakt på lodde i det tredimensjonale havrommet

Johanna Fall disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 27.05.19 med avhandlingen "Drivers of variation in the predator-prey interaction between cod and capelin in the Barents Sea".

Doktorgradbilde 3.jpg

Lettere for fisken å finne mat på fiskebankene

Johanna Myrseth Aarflot disputerer 8. april 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Three-dimensional zooplankton distributions seen through the lens of fish in the Barents Sea”.

Doktorgradbilde 4.jpg

Vær og havstrømmer: Viktig for både torsk og oljesøl

Kjersti Opstad Strand disputerer den 15. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Air-Sea Interaction in Biophysical Modeling with focus on Northeast Arctic Cod.

hi-032926.torskeotolitt_gr_1932.jpg

Torskens livshistorie meislet i stein

Christian Irgens disputerer mandag 27. august 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Otolith structure as indicator of key life history events in Atlantic cod (Gadus morhua)".

krabbe_es3_2483.jpg

Kadmium i taskekrabbe - Noe nytt fra nord?

Martin Wiech disputerer 23.05.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Cadmium in Brown Crab Cancer pagurus in Norwegian Waters.

sampling_herring.png

Populasjonsstruktur og dynamikk i sild

Florian Berg disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 4. mai 2018 med avhandlingen: “Population structure and dynamics of Atlantic herring - A case study of herring inhabiting marginal habitats in Landvikvannet and its vicinity”.

dsc_3405.jpg

Det komplekse samspillet mellom fisk og trål

Melanie Underwood disputerer tirsdag 10. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Understanding interactions between fish and trawl gear in order to improve catching efficiency and scientific sampling, with focus on methodological challenges".

semb-1.jpg

Genetikken bak pubertet og adapsjon i atlantisk laks

Erik Kjærner-Semb disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 6. oktober 2017 med avhandlingen ”Genetics behind puberty and adaptation in Atlantic salmon revealed by genomic studies”. 

frida_solstorm.jpg

Vannstrøm i lakseoppdrett

Frida Solstorm disputerer 27. juni 2017 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”The effect of water currents on post-smolt Atlantic salmon, Salmo salar (L.). A welfare approach to exposed aquaculture”. 

lisbet_pa_austevoll2015.jpg

Opptak av giftige oljeforbindelser forklarer store skader på hyseegg

Lisbet Sørensen forsvarer sin doktoravhandling den 14. juni for PhD-graden med tittelen: “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”.

Santos_7cba95565.gif

Karaktertrekk ved reproduksjonen hos atlantisk sild

Thassya C. dos Santos Schmidt disputerer torsdag 8. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Reproductive traits across the Atlantic herring (Clupea harengus L.) stock complex. 
 
drkim.jpg

Nye ideer i leppefiskforvaltningen

Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen disputerte 27. januar 2017 for phD-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen "Selective harvesting and life history variability of corkwing and goldsinny wrasse in Norway: Implications for management and conservation".

stort.jpg

Oppvarming har ført til økning av produksjonen i Barentshavet

Elena Eriksen disputerer 20. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Dynamics of the Barents Sea pelagic compartment: species distributions, interactions and response to climate variability”.

da165f26dcdb_Florian.gif

Steril triploid oppdrettslaks liker det kaldt

Florian Sambraus disputerer 14. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Solving bottlenecks in triploid Atlantic salmon production. Temperature, hypoxia and dietary effects on performance, cataracts and metabolism”.

laksoverlys1.jpg

Pankreassykdom (PD) hos laks

Pankreassykdom (PD) er en av de alvorligste sykdommene i oppdrett av laksefisk i Norge og forårsaker dødelighet, redusert vekst og senket filetkvalitet. Jiraporn Jarungsriapisit disputerer 9. desember 2016 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.- bath challenge model, viral shedding and host susceptibility".

sei2_i-huse_2010.jpg

Komplisert genetikk hos fisk i marint miljø

Ny doktorgrad: Atal Saha holder prøveforelesning og forsvarer avhandlingen sin for Ph.d-graden i naturvitenskap i offentlig disputas på NFH-bygget i Tromsø onsdag 4. mai om komplisert genetikk hos fisk i marint miljø.

fisk.jpg

Målemetodar for dyrevelferd og optimalisering av slakteprosedyrar for fisk

Ny doktorgrad: Endre Grimsbø disputerer 28. april 2016 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Measuring methods for fish welfare during slaughter based on electrical impedance, EEG, ECG and blood parameters”.

lakselus-pa-fisk.jpg

Modell bereknar spreiing av lakselus

Ingrid A. Johnsen disputerer 17. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords”.