Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (134) Viser 1 - 30Vera med Klebsiella pneumomiae-prøver

Kloakkovervåkning avslører avføringens hemmeligheter

Vera Radisic disputerer 21. mai 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sewage as a source of population-based surveillance and dissemination of antimicrobial resistance in the marine environment".Mari lyser etter nyklekte CRISPR-lakselarver i klekkeriet på Matre.

Bruk av CRISPR-baserte genredigeringsverktøy i laks

Mari Torsdotter Raudstein disputerer 15. mai 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Application of CRISPR-based gene editing tools in Atlantic salmon".prøveflaske for innsamling av eDNA

Integrering av miljø-DNA i marin forvaltning

Gledis Guri holder tirsdag 14. mai 2024 prøveforelesning og disputerer for doktorgraden i naturvitenskap ved NFH, UiT, med avhandlingen "Integrating environmental DNA into marine management - Non-invasive surveillance tools for biomonitoring".Calanus finmarchicus

Kan seismiske undersøkelser påvirke dyreplankton?

Emilie Hernes Vereide forsvarer avhandlingen "The Effects of Seismic Surveys on Marine Zooplankton" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 8. mai 2024.lodde (Mallotus villosus)

Effektivt rammeverk for simulering av romlig adferd til lodde i Barentshavet

Salah Alrabeei disputerer 16. april 2024 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen “A Computational Framework for Simulating and Modeling Migrations of the Barents Sea Capelin”.svarte soldatfluelarver

Insektmel i fiskefôr – helse, kvalitet og fordøyelighet

Gopika Radhakrishnan disputerer 9. februar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digestibility and functionality of black soldier fly larvae meal in Atlantic salmon feeds".En berggylt som holdes i en hånd

Kan dietten påvirke immunsystemets utvikling hos berggylt?

Angela Etayo disputerer 19. januar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta) and the impact of different start-feed diets".AI, KI, illustrasjonsbilde på kunstig intelligens

Betydningen av avstand i maskinlæring

Hyeongji Kim disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 23. oktober 2023 med avhandlingen "On the Significance of Distance in Machine Learning".Illustrasjonsbilde - to oppdrettslaks i merd som hopper opp og snapper etter luft

Potensielt skadelige effekter av mykotoksinene ENNB og BEA på oppdrettslaks

Sofie Søderstrøm disputerer onsdag 14. juni 2023 for Ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Effects of the emerging marine aquafeed mycotoxins beauvericin (BEA) and enniatin B (ENNB) in Atlantic salmon (Salmo salar) – Implications on cellular pathways and functions, and tissue responses”.Sjøis nord for Svalbard

Håndtering av usikkerhet i økosystemmodeller

Ina Nilsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dealing with uncertainty in ecosystem models along three axes; resolution, forcing and projections» den 24. mai 2023 kl. 10.15 på Geofysisk institutt, Bjerknessenteret i Bergen.petriskål med multiresistente bakterier

Klebsiella pneumoniae i norske farvann

Fredrik Håkonsholm disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap ved UiT og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Klebsiella pneumoniae in the marine environment” den 26. april 2023.Figur som viser DNA-sekvensering

Bruk av proteomikk for autensiering av mat og fôr

Madhushri Shrikant Varunjikar disputerer 10. mars 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proteomic Tools for Food and Feed Authentication".To niser som jager fisk i Lusterfjorden

Bifangst av niser i norsk kystgarnfiske

André Moan forsvarte sin doktoravhandling «Bycatches of harbour porpoises in Norwegian gillnet fisheries: implications for management and conservation» den 24. februar 2023 ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.Fiskeprøve med reker og småfisk fra lavere trofisk nivå

Arsen-spesiering i nye marine ressurser

Jojo Tibon disputerer 9. desember 2022 for ph.d.-graden ved Danmarks Tekniske Universitetet (DTU) i Lyngby, København, med avhandlingen “Development of analytical methods for arsenic speciation and their application to novel marine feed resources”. 
 Stillehavsøsters

Norovirus i stillehavsøsters

Sarah Marie Stoppel disputerer 21. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Norovirus in Pacific Oysters».Laksefôr

Essensielle fettsyrer i laksefôr

Chandrasekar Selvam disputerer 30. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dietary fatty acids and their ratio: impact on Atlantic salmon health, mineral status and intestinal lipid transport».Oppdrettslaks.

Omega-3- og omega-6-fettsyrer i fôret til laksen – hva så?

Bjørg Kristine Hundal disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 28. juni 2022 med avhandlingen «Optimisation of dietary n-3 and n-6 fatty acids for a robust Atlantic salmon (Salmo salar)».Torsk på målebrettet

Bedre estimater for urapportert fangst i norske farvann

Thomas L. Clegg disputerer den 27. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Estimating unreported catches in Norwegian fisheries".Torskelarve

Overlevelse for tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk

Clarissa Akemi Kajiya Endo ved Havforskningsinstituttet forsvarte avhandlingen "Tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk under ulike klima- og demografiske bestandsforhold" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 16. juni 2022.Mor med barn på fanget - på kontroll i mor og barn-prosjektet

Jodmangel hos sårbare grupper i Norge

Synnøve Næss disputerer 24. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Maternal and infant iodine nutrition and thyroid function».FluorescentSalmonLouse

Belysning av planktoniske lakselusstadier

Cameron Thompson disputerer 17. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The salmon louse larval black box: Evaluating fecundity and enumerating planktonic stages with an aquaculture management perspective».
Småskala fiskebåter ved kai i Ghana

Små fisk med stor betydning

Astrid Elise Hasselberg disputerer 7. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana".Gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites (10 µm)

Ny kunnskap om gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites

Lucilla Giulietti disputerer 16.03.22 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Soft flesh-inducing species of the Kudoa thyrsites complex: new insight into the diversity and fish host infection characteristics, with special emphasis on Northeast Atlantic mackerel».atferdsforsøk med hummerlarver

Små doser av avlusingsmidler kan drepe non-target-organismer

Rosa H. Escobar Lux disputerer 16.09.21 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The effects of the chemotherapeutants hydrogen peroxide, deltamethrin and azamethiphos on non-target crustaceans".Snorkelmerd

Effekt av forebyggende tiltak i lakseoppdrett

Lena Geitung disputerer 30. juni 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Complexities in commercial scale use of non-invasive controls against parasites in aquaculture".
 Øresteiner fra torsk

Miljøendringer har påvirket torskens biologi over 100 år

Côme Jacques Cyprien Denechaud disputerer 23.03.21 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Set in stones: the influence of long-term environmental changes on Northeast Arctic cod viewed through the analysis of otoliths".Figur fra ph

Tidsrekkeanalyser og rom–tid-modellering av volatilitet

Sondre Hølleland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 6. november 2020 med avhandlingen "Volatility modelling in time and space".HI 045832

Kystnær torsk i indre Skagerrak

Ann-Elin Wårøy Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Seascape ecology of Atlantic cod (Gadus morhua) in coastal Skagerrak: population structure, connectivity, and role in fish assemblage” fredag 23. oktober 2020.Sjoorret foto Rune Nilsen

Spredning av lakselus fra norske oppdrettsanlegg

Rosa Maria Serra-Llinares forsvarte avhandlinga si for ph.d.-graden i naturvitskap den 9. oktober 2020 med tittelen: The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.).HI 042724

Kartlegger og overvåker polhavene vha. akustikk

Sebastian Menze disputerer 12.06.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Listening to the polar oceans – Monitoring and mapping marine ecosystems using passive and active acoustics".