Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (125) Viser 1 - 30Sjøis nord for Svalbard

Håndtering av usikkerhet i økosystemmodeller

Ina Nilsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dealing with uncertainty in ecosystem models along three axes; resolution, forcing and projections» den 24. mai 2023 kl. 10.15 på Geofysisk institutt, Bjerknessenteret i Bergen.petriskål med multiresistente bakterier

Klebsiella pneumoniae i norske farvann

Fredrik Håkonsholm disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap ved UiT og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Klebsiella pneumoniae in the marine environment” den 26. april 2023.Figur som viser DNA-sekvensering

Bruk av proteomikk for autensiering av mat og fôr

Madhushri Shrikant Varunjikar disputerer 10. mars 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proteomic Tools for Food and Feed Authentication".To niser som jager fisk i Lusterfjorden

Bifangst av niser i norsk kystgarnfiske

André Moan forsvarte sin doktoravhandling «Bycatches of harbour porpoises in Norwegian gillnet fisheries: implications for management and conservation» den 24. februar 2023 ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.Fiskeprøve med reker og småfisk fra lavere trofisk nivå

Arsen-spesiering i nye marine ressurser

Jojo Tibon disputerer 9. desember 2022 for ph.d.-graden ved Danmarks Tekniske Universitetet (DTU) i Lyngby, København, med avhandlingen “Development of analytical methods for arsenic speciation and their application to novel marine feed resources”. 
 Stillehavsøsters

Norovirus i stillehavsøsters

Sarah Marie Stoppel disputerer 21. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Norovirus in Pacific Oysters».Laksefôr

Essensielle fettsyrer i laksefôr

Chandrasekar Selvam disputerer 30. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dietary fatty acids and their ratio: impact on Atlantic salmon health, mineral status and intestinal lipid transport».Oppdrettslaks.

Omega-3- og omega-6-fettsyrer i fôret til laksen – hva så?

Bjørg Kristine Hundal disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 28. juni 2022 med avhandlingen «Optimisation of dietary n-3 and n-6 fatty acids for a robust Atlantic salmon (Salmo salar)».Torsk på målebrettet

Bedre estimater for urapportert fangst i norske farvann

Thomas L. Clegg disputerer den 27. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Estimating unreported catches in Norwegian fisheries".Torskelarve

Overlevelse for tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk

Clarissa Akemi Kajiya Endo ved Havforskningsinstituttet forsvarte avhandlingen "Tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk under ulike klima- og demografiske bestandsforhold" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 16. juni 2022.Mor med barn på fanget - på kontroll i mor og barn-prosjektet

Jodmangel hos sårbare grupper i Norge

Synnøve Næss disputerer 24. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Maternal and infant iodine nutrition and thyroid function».FluorescentSalmonLouse

Belysning av planktoniske lakselusstadier

Cameron Thompson disputerer 17. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The salmon louse larval black box: Evaluating fecundity and enumerating planktonic stages with an aquaculture management perspective».
Småskala fiskebåter ved kai i Ghana

Små fisk med stor betydning

Astrid Elise Hasselberg disputerer 7. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana".Gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites (10 µm)

Ny kunnskap om gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites

Lucilla Giulietti disputerer 16.03.22 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Soft flesh-inducing species of the Kudoa thyrsites complex: new insight into the diversity and fish host infection characteristics, with special emphasis on Northeast Atlantic mackerel».atferdsforsøk med hummerlarver

Små doser av avlusingsmidler kan drepe non-target-organismer

Rosa H. Escobar Lux disputerer 16.09.21 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The effects of the chemotherapeutants hydrogen peroxide, deltamethrin and azamethiphos on non-target crustaceans".Snorkelmerd

Effekt av forebyggende tiltak i lakseoppdrett

Lena Geitung disputerer 30. juni 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Complexities in commercial scale use of non-invasive controls against parasites in aquaculture".
 Øresteiner fra torsk

Miljøendringer har påvirket torskens biologi over 100 år

Côme Jacques Cyprien Denechaud disputerer 23.03.21 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Set in stones: the influence of long-term environmental changes on Northeast Arctic cod viewed through the analysis of otoliths".Figur fra ph

Tidsrekkeanalyser og rom–tid-modellering av volatilitet

Sondre Hølleland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 6. november 2020 med avhandlingen "Volatility modelling in time and space".HI 045832

Kystnær torsk i indre Skagerrak

Ann-Elin Wårøy Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Seascape ecology of Atlantic cod (Gadus morhua) in coastal Skagerrak: population structure, connectivity, and role in fish assemblage” fredag 23. oktober 2020.Sjoorret foto Rune Nilsen

Spredning av lakselus fra norske oppdrettsanlegg

Rosa Maria Serra-Llinares forsvarte avhandlinga si for ph.d.-graden i naturvitskap den 9. oktober 2020 med tittelen: The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.).HI 042724

Kartlegger og overvåker polhavene vha. akustikk

Sebastian Menze disputerer 12.06.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Listening to the polar oceans – Monitoring and mapping marine ecosystems using passive and active acoustics". Mytilus edulis 16 12 09 (7)

Antibiotikaresistens i havet

Didrik Hjertaker Grevskott disputerer 29.4.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bivalve mollusks as tools for monitoring antibiotic resistance in the marine environment".
 HI 040163

Fiskevelferd i snurpenotsfiske av makrell

Neil Anders disputerer 31.03.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fish welfare in mackerel purse seine fisheries".Lakselus HI 027798

Fibronectin type II-domener i lakselus

Ewa Harasimczuk disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 4. desember 2019 med avhandlingen «Fibronectin type II domains in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis». HI 013621

Tarmfunksjon hos berggylt

Hoang Thi My Dung Le disputerer 18.10.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digestive physiology of the stomachless fish, ballan wrasse (Labrus bergylta)".HI 035644

Hovedkilder og drivere for kvikksølv i norske fiskearter

Atabak Mahjour Azad disputerer 26.09.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ‘’Mercury in fish from the North East Atlantic: sources, bioaccumulation dynamics and co-occurrence with selenium’’.Laks i merd erling svensen

Er havbasert lakseoppdrett mulig?

Malthe Hvas disputerer 16. august 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Physiology and welfare of Atlantic salmon and cleaner fish in exposed aquaculture”.HI 043320

Hummer i reservater har større klør, vokser fortere og velger større maker sammenliknet med områder utenfor

Tonje Knutsen Sørdalen disputerer 14. juni 2019 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: Marine reserves and selective fishing shape mating behaviour, secondary sexual trait and growth in European lobsterHI 018318

Avfallsstoffer fra oppdrett kan påvirke tareskogen

Barbro Taraldset Haugland disputerer 19. juni 2019 med tittelen: Effects of fish farm effluents on kelp forest ecosystems: kelp performance, associated species, and habitats. fiskefor eivind senneset

Nye metoder for å evaluere mineraltilgjengelighet i laks

Marta Sofia Marques Rodrigues da Silva disputerer 6. juni 2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Development of novel methods to evaluate availability of zinc, selenium and manganese in Atlantic salmon (Salmo salar)”.