Postjournal

om_oep_2.jpg

Havforskningsinstituttet publiserer offentlig journal i eInnsyn. Her kan du bestille innsyn i dokumentene du ønsker å se, og din henvendelse blir sendt direkte til Havforskningsinstituttet. 

Havforskningsinstituttets journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra instituttets postjournal. Journaldata om personaldokumentasjon og interne notater publiseres ikke. Journalen legges fortløpende ut for allmennheten etter registrering og kvalitetssikring av arkivtjenesten.  Det er kun informasjon om saker/dokumenter som ligger på offentlig journal. Dokumenter (innskannede brev og dokumenter produsert ved Havforskningsinstituttet) kan bestilles direkte via eInnsyn.

Søk i Havforskningsinstituttets offentlige journal - eInnsyn

Hva er eInnsyn?

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Brukerne kan søke etter informasjon gjennom eInnsyn og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og brukeren får svar direkte fra virksomheten.