Gå til hovedinnhold

Postjournal

om oep 2

Havforskningsinstituttet publiserer offentlig journal i eInnsyn. Bestill innsyn i dokumentene du ønsker å se, henvendelsen din blir sendt direkte til Havforskningsinstituttet. 

Havforskningsinstituttets journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra postjournalen vår. Journaldata om personaldokumentasjon og interne notater publiseres ikke. Journalen legges fortløpende ut for allmennheten etter registrering og kvalitetssikring av arkivtjenesten. Det er kun informasjon om saker/dokumenter som ligger på offentlig journal. Dokumenter (innskannede brev og dokumenter produsert ved HI) kan bestilles direkte via eInnsyn.

Søk i Havforskningsinstituttets offentlige journal - eInnsyn 

 

Kva er eInnsyn?

eInnsyn er ein felles publiseringstjeneste for statlege verksemder sine postjournalar.

Verksemdene brukar publiseringsløysinga til å gjere sine eigne postjournalar tilgjengelege på Internett for alle. Dei ulike postjournalane blir deretter samla i ein felles database som blir gjort søkbar for brukarane. Brukarane kan søke etter informasjon gjennom eInnsyn og bestille innsyn i den informasjonen dei finn interessant. Bestillinga blir sendt til den verksemda som er ansvarleg for journaloppføringa. Deretter blir den behandla av verksemda som eit innsynskrav, og brukaren får svar direkte frå verksemda.