Forskning

Havforskningsinstituttet forsker på alt fra sjømaten vi spiser til de minste detaljene i de marine økosystemene. Vi bruker også store ressurser på akvakulturforskning og utvikling av ny teknologi. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database, hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Forskningsdata

Havforskningsinstituttet samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder. Dataene samles inn med våre og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målinger, glidere med mer. 

     

 

 

 

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 23 forskningsgrupper. All forskning og overvåking organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.