Forskning

Havforskningsinstituttet forsker på alt fra sjømaten vi spiser til de minste detaljene i de marine økosystemene. Vi bruker også store ressurser på akvakulturforskning og utvikling av ny teknologi. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.

Forskningsdata

Havforskningsinstituttet samler kontinuerlig inn store mengder data fra alle norske havområder.

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 18 forskningsgrupper. All forskning og overvåking organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.

Prosjekter

Oversikt over forskningsprosjekter som har egne nettsider.

Marbank

Marbank er en nasjonal marin biobank med hovedfokus på bunnlevende makro- og mikroorganismer samt bakterier og sopp (Fungi). I tillegg koordinerer Marbank de marine samlingene i Norge.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database, hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.