Forskning

Havforskningsinstituttet forsker på alt fra sjømaten vi spiser til de minste detaljene i de marine økosystemene. Vi bruker også store ressurser på akvakulturforskning og utvikling av ny teknologi. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.

Sjømatdata

Sjømatdata er en database hvor du kan søke etter og sammenlikne innholdet av uønskede stoffer og næringsstoffer i fisk og annen sjømat.

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Modeller og modellering

Modeller er en forenkling av virkeligheten som brukes for å beskrive tilstander og egenskaper som det er vanskelig eller umulig å måle direkte. Det finnes flere typer modeller, men ved Havforskningsinstituttet er modeller i stor grad synonymt med simuleringsmodeller. Det betyr at man beskriver prosesser ved hjelp av matematiske ligninger som man så benytter kraftige datamaskiner for å løse.

Forskningsdata

Havforskningsinstituttet samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder. Dataene samles inn med våre egne og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målinger, glidere med mer. 

     

 

 

 

Forskningsgrupper

Havforskningsinstituttet har 22 forskningsgrupper. All forskning og overvåkning organiseres i prosjekt og utføres i forskningsgruppene.