Lab og stasjoner

Laboratoriestrukturen slik den er nå ved Havforskningsinsiuttet og NIFES kan du se her:

Havforskningsinstiuttets  laboratorier:

NIFES laboratorier:

Laboratorier

nifes-lab_38_Senneset.JPG

Fra 01.01.2018 blir laboratorievirksomheten ved Havforskningsinstiuttet organisert i ti laboratorier:

Prøvemottak

Spesiallaber

Molekylærbiologisk lab

Uorganisk kjemi

Næringsstoff lab

Kjemi og fremmedstoff lab

Lab Matre

Lab Tromsø

Lab Austevoll

Lab Flødevigen