Lab og stasjoner

Laboratorier

nifes-lab_38_Senneset.JPG

Havforskningsinstituttets laboratorievirksomhet er organisert i ulike laboratorier i Bergen og på forskningsstasjonene våre:

Forsøkslaboratorier for fiskehelse 
Kjemi og fremmedstoff lab.
Molekylærbiologisk lab
Næringsstoff-lab. 
Plastlaboratoriet
Prøvemottak og fartøylab. 
Spesiallaboratoriet 
Uorganisk kjemi

Lab. Austevoll

Lab. Flødevigen

Lab. Matre

Lab. Tromsø

 

Forskningsstasjoner

Stasjon-Flødevigen.jpg

Forskningsstasjonene våre: