Lab og stasjoner

Laboratorier

nifes-lab_38_Senneset.JPG

Fra 01.01.2018 er laboratorievirksomheten ved Havforskningsinstiuttet organisert i ti ulike laboratorier i Bergen og på forskningsstasjonene våre:

Prøvemottak og fartøylab.

Spesiallaboratorier

Molekylærbiologisk lab.

Uorganisk kjemi

Næringsstoff-lab.

Kjemi og fremmedstoff lab.

Lab. Matre

Lab. Tromsø

Lab. Austevoll

Lab. Flødevigen

Forskningsstasjoner

Stasjon-Flødevigen.jpg

Forskningsstasjonene våre:

Fusjon NIFES/HI

Da NIFES og HI fusjonerte 1. januar 2018, blei NIFES sine nettsider slått saman med HI sine. I dette arbeidet kan lenker ha blitt brotne, og det kan finnast opplysningar om organisasjonen og korleis arbeidet vårt er organisert som ikkje er heilt nøyaktig.