Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forskningstekniker innen fiskeriovervåkning

Søknadsfrist: 4. januar 2021
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en forskningstekniker som vil ha som hovedoppgave å hente inn og kvalitetssikre data fra fiskeriene. Arbeidet vil innebære feltarbeid både på fiskebåter og Havforskningsinstituttets egne forskningsfartøy, biologisk prøvetaking og databearbeiding. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Stillingen er fast og er plassert i forskningsgruppen Fiskeridynamikk, med arbeidssted Bergen. ...

Vil du være vår nye HR-leder?

Søknadsfrist: 4. januar 2021
Vi på Havforskningsinstituttet søker nå etter vår nye leder for personalseksjonen/HR-seksjonen. Som vår nye HR-leder plasseres du i hjertet av vår visjon og strategi. På Havforskningsinstituttet jobber vi for rike og rene hav, herfra og inn i evigheten. Arbeidet vårt skal bygge på integritet, skaperglede, samspill og respekt. Vi ser etter deg som vil være med å bidra til å videreutvikle vår organisasjon, og realisere vår ambisjon om å være internasjonalt ledende innen marin forskning og ...

Four-year postdoctoral researcher position - acoustic observation technology in marine benthic ecology and seafloor mapping

Søknadsfrist: 10. januar 2021
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has a vacancy for a 4-year postdoctoral position to investigate and develop the use of acoustic observation technology in marine benthic ecology and seafloor mapping. The candidate will work primarily with acoustic data backscattered from the seafloor and benthic fauna, although also data from laser may be used. The project will include use of platforms from ship, autonomous surface vehicles (ASV), autonomous underwater vehicles (AUV) and bottom ...