Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Are you pursuing a career within the field of Marine Toxicology?

Søknadsfrist: 11. april 2021
A permanent full-time position as researcher is available in the Marine Toxicology research group at the Institute of Marine Research (IMR). The main aim for this position will be to establish and validate a wide-scope screening method for detection and identification of undesirables in feed ingredients, fish feeds, farmed and feral fish, as well as the identification of potential metabolites in fish. New contaminants are being introduced to the marine aquatic environment and the farmed seafood ...

Er du vår neste overingeniør innan uorganisk kjemi?

Søknadsfrist: 11. april 2021
Ved Havforskingsinstituttet er det no ledig ein fast 100 % stilling som overingeniør. Stillinga er knytt til laboratorium for uorganisk kjemi. Vil du jobbe med analysar og metodeutvikling på Havforskingsinstituttet sitt laboratorium for uorganisk kjemi? ...

Røkter - akvakultur landanlegg

Søknadsfrist: 11. april 2021
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre i Masfjorden kommune er det ledig en ny, fast stilling som 1085 avdelingsingeniør. Den nyansatte skal jobbe med røkting av fisk og oppfølging av eksperimentelle studier, samt ha ansvar for daglig drift av en forsøksavdeling. ...

Fagarbeider – elektriker/automatiker

Søknadsfrist: 11. april 2021
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre i Masfjorden kommune er det ledig ny, fast stilling som fagarbeider innen elektro/automasjon. Stillingen vil ha oppgaver rettet mot elektriske installasjoner, automasjon og vannprosessering. ...

Leder for forskningsgruppe Sjøpattedyr

Søknadsfrist: 15. april 2021
Havforskningsinstituttet er matriseorganisert. Forskningsgrupper er ansvarlige for linjedimensjonen (personal og kompetanse), mens forskningsprogrammene er ansvarlige for prosjektdimensjonen i matrisa. Havforskningsinstituttet har i alt 22 forskningsgrupper, og det er nå ledig stilling som leder for forskningsgruppe Sjøpattedyr. ...

Research scientist – animal welfare

Søknadsfrist: 15. april 2021
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a permanent position as research scientist in the research group Animal Welfare at Matre research station. The Institute of Marine Research (IMR) is the main advisor to the Norwegian authorities with regard to animal welfare within fisheries and aquaculture. The researcher in this position will be responsible for conducting and communicating research that can provide a basis for advice for better welfare for farmed ...

Research scientist within machine learning methods

Søknadsfrist: 26. april 2021
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has a vacancy for a permanent research position on machine learning methods. The position is attached to the research group Ecosystem Acoustics and will be part of a team working on methods for analyzing large data sets using modern techniques from machine learning and artificial intelligence. IMR is rapidly extending its data collection capacities with autonomous underwater and surface vessels and new imaging technologies and acoustic platforms. ...

Er du over gjennomsnittet interessert i antibiotikaresistens?

Søknadsfrist: 30. april 2021
Havforskningsinstituttet (HI) har nå ledig en 3-årig stipendiatstilling i mikrobiologi knyttet til det nye forskningsrådsprosjektet Res-Marine Flushing Into the Ocean: Tracking Antibiotic Resistance in the Marine Environment. Målet med prosjektet er å øke forståelsen av spredning og utvikling av antibiotikaresistens i det marine miljøet. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff. ...

Forsker innen ålegras-økologi og habitatkartlegging

Søknadsfrist: 5. mai 2021
Som del av vår strategi for å styrke forskningsaktiviteten på kyst og blå skog, har vi nå ledig en fast forskerstilling innen ålegras-økologi og habitatkartlegging. Vi søker etter en marinbiolog med både doktorgrad og relevant erfaring, som kan lede vår forskning og rådgivning på ålegras/sjøgress økosystemer og habitatkartlegging på kyst. Våre kyst-økosystemer er eksponert for menneskelig påvirkning og klima i endring. Eksperimentell forskning, kartlegging og overvåking er nøkkel-aktiviteter ...

Vi ser etter en dyktig bioinformatiker med lidenskap for havets helse

Søknadsfrist: 7. mai 2021
Havforskningsinstituttet har nå ledig en 3-årig postdoktorstilling innen bioinformatikk. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff. Den som tilsettes vil bli en del av forskningsprosjektet Havets Helse,  som studerer hvordan marin mikrobiell økologi blir påvirket av forurensing, som mikroplast og tungmetaller. I prosjektet er det stort behov for bioinformatikkompetanse for å kunne komplementere ny kunnskap innen mikrobiell ...