Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Spennende jobb som overingeniør ved Havforskningsinstituttets stasjon på Austevoll

Søknadsfrist: 20. august 2019
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som overingeniør. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser, med arbeidssted ved Austevoll forskningsstasjon. Hovedoppgavene vil i hovedsak ligge innen forskningsgruppens spesialiserte aktiviteter på filtrerende bentiske organismer og makroalger, men deltakelse i gruppens øvrige aktiviteter innen skalldyr og akvakultureffekter må også forventes. ...

Mathematical modelling on the transfer of contaminants from feed to food

Søknadsfrist: 23. august 2019
The research group on Feed Safety at the Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a temporary 3-year Post-Doc position in Physiological-Based Kinetic modelling (PBK). The position is connected to the project « Screening pesticides- In silico prediction models in salmon feed and food safety risk assessment». ...

Multi-omics tools for food and feed analysis

Søknadsfrist: 23. august 2019
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a temporary 3-year PhD position in developing multi-omics tools for food and feed analysis. The focus of the current project is development of analytical methods to support risk assessment and legislation in the aquaculture sector. ...

Er du vår nye jurist?

Søknadsfrist: 25. august 2019
Havforskningsinstituttet søker en jurist som kan bistå instituttet innenfor flere rettsområder, men med hovedvekt på oppgaver knyttet til forvaltning av Havforskningsinstituttets kontrakter. Stillingen er fast, og plassert ved seksjon for innkjøp og kontrakt, med arbeidssted Bergen. Seksjon for innkjøp og kontrakt består i dag av ti ansatte, inkludert leder, fordelt på seks innkjøpere som gjennomfører anskaffelser og fire jurister som jobber med forskningskontrakter og annen saksbehandling av ...

Forskerstilling for statistiker, matematiker eller kvantitativ biolog med fokus på bestandsberegninger av pelagisk fisk

Søknadsfrist: 30. august 2019
I forskningsgruppen Pelagisk fisk i Bergen har vi nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i nordøstlige deler av Atlanterhavet. Pelagiske fiskebestander som makrellstørje, makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, nordsjøsild, brisling og lodde utgjør svært viktige kommersielle ressurser i de nordøstlige delene av Atlanterhavet. Dette er bestander som stimer i de åpne vannmasser, som vandrer mye gjennom året, som til ...

Forsker på pelagisk fisk i Nordsjøen

Søknadsfrist: 30. august 2019
I forskningsgruppen Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i Nordsjøen, spesielt rettet mot sild og brisling. Pelagiske fiskebestander som sild, brisling, makrell og hestemakrell utgjør viktige kommersielle ressurser i økosystemet i Nordsjøen. Dette er vandrende arter, og bestandene i området blander seg med andre bestander fra tilknyttede områder langs ...

Stipendiat - laksegenom - fra funksjonelle studier til robuste genom

Søknadsfrist: 15. september 2019
Vi har ledig en midlertidig 3-årig stipendiatstilling i forskergruppen Reproduksjon og utviklingsbiologi. Stillingen er plassert ved Havforskningsinstituttet i Bergen. ...