Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om ev. utlyste stillinger ved instituttet.

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Førstekonsulent / Rådgiver innen dokumentforvaltning

Søknadsfrist: 24. januar 2020
Ved Dokumentsenteret vårt i Bergen har vi behov for en rådgiver med arkivfaglig kompetanse i fast 100 % stilling. ...

Havforskningsinstituttet søker jurist med erfaring innen kontraktarbeid og anskaffelser

Søknadsfrist: 26. januar 2020
Kan du tenke deg å knekke juridiske nøtter i et arbeidsfellesskap som teller alt fra matroser til marinbiologer? Vi søker en samfunnsengasjert jurist som har erfaring med anskaffelser og kontraktsarbeid. Vi tilbyr en fast stilling ved Seksjon for innkjøp og kontrakt. Seksjonen består i dag av ti ansatte fordelt på seks innkjøpere og fire jurister. Juristene hos oss jobber blant annet med forskningskontrakter, forvaltningsavtaler og annen saksbehandling av juridisk karakter. På ...

Plankton, miljøkjemi og trofiske studier på lavere nivå

Søknadsfrist: 31. januar 2020
Ved Havforskningsinstituttet er det nå ledig en 4-årig åremålsstilling som postdoktor tilknyttet Forskningsgruppe Plankton, med arbeidssted i Bergen eller i Flødevigen utenfor Arendal. ...

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver HR

Søknadsfrist: 9. februar 2020
Personalavdelingen ved Havforskningsinstituttet søker ny medarbeider til en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med arbeidssted sentralt beliggende i Bergen. Personalavdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle instituttets personalpolitikk, og støtte ledere i gjennomføring av denne. Dette gjør vi i tett dialog med ledelsen, arbeidstakerorganisasjonene og ansatte. I tillegg er avdelingen ansvarlig for å utvikle og tilrettelegge effektive personaladministrative system og rutiner, og ...

Avdelingsingeniør ved forskningsstasjon Austevoll

Søknadsfrist: 9. februar 2020
Ved forskingsstasjonen vår på Austevoll har vi ledig ei fast 100% stilling som 1085 avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Biologisk driftsgruppe. Forskingsstasjonen har analyselaboratorium og biologiske laboratorium både på land og sjø, og verksemda er i hovudsak knytt opp til arbeid med marine artar av fisk og skaldyr. ...

Avdelingsingeniør ved forskingsstasjonen Austevoll – Teknisk avdeling

Søknadsfrist: 9. februar 2020
Ved forskingsstasjonen vår i Austevoll har vi ledig ei fast 100% stilling som 1085 avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til teknisk avdeling. Forskingsstasjonen har analyselaboratorium og biologiske laboratorium både på land og sjø. Forskingsverksemda er i hovudsak knytt opp til arbeid med marine artar av fisk og skaldyr. ...

Forskerstilling for statistiker, matematiker eller kvantitativ biolog med fokus på bestandsberegninger av pelagisk fisk

Søknadsfrist: 12. februar 2020
I forskningsgruppen Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i nordøstlige deler av Atlanterhavet. Pelagiske fiskebestander som makrellstørje, makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, nordsjøsild, brisling og lodde utgjør svært viktige kommersielle ressurser i de nordøstlige delene av Atlanterhavet. Dette er bestander som stimer i de åpne vannmasser, som ...

Vikarstilling som avdelingsingeniør (felttekniker)

Søknadsfrist: 15. februar 2020
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en felttekniker som skal delta på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, samt utføre prøvetaking og dataarbeid på land. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Stillingen har planlagt oppstart i mars 2020 og er begrenset til 7,5 måneder. Den er plassert i forskningsgruppe Bunnfisk, med arbeidssted i Bergen. ...

Er du vår nye forsker innen miljøkjemi og analytisk organisk kjemi?

Søknadsfrist: 16. februar 2020
På Havforskningsinstituttet har vi nå ledig en fast forskerstilling innen miljøkjemi og analytisk organisk kjemi. Vi ser etter deg som brenner for dette området, og som ønsker å være med å utvikle fagfeltet. Stillingen tilhører seksjon for fremmed- og smittestoff, og arbeidsted er for tiden Bergen. ...

Brenner du for havets helse?

Søknadsfrist: 1. april 2020
Havforskningsinstituttet lyser nå ut en 4-årig postdoktorstilling for å styrke instituttets forskning innen havets helse, antibiotikaresistens og sjømat. Stillingen inngår i forskningsgruppe fremmed- og smittestoff, som består av 30 forskere og stipendiater. Forskningsgruppen arbeider aktivt med vitenskapelige spørsmål og rådgivning. En av gruppens viktige oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, parasitter og bakterier i sjømat, inkludert forekomst i marint miljø. ...