Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Maskinist

Søknadsfrist: Søndag 28. april 2024
Havforskningsinstituttets Rederiavdeling har ansvar for bemanning og drift av åtte havforskningsfartøy som opererer i både nære og fjerne farvann. Fartøyene har mange forskjellige oppgaver, som miljøundersøkelser, bunnkartlegging, innsamling av fiskeprøver, bestandsovervåking, telling av hval osv. Det er mye utstyr og redskaper i bruk om bord, som håndteres av den maritime besetningen. Rederiavdelingen har et integrert sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem, og er sertifisert av DNV iht. ...

Skipsfører

Søknadsfrist: Søndag 28. april 2024
Havforskningsinstituttets Rederiavdeling har ansvar for bemanning og drift av åtte havforskningsfartøy, som opererer i både nære og fjerne farvann. Fartøyene har mange forskjellige oppgaver, som miljøundersøkelser, bunnkartlegging, innsamling av fiskeprøver, bestandsovervåking, telling av hval osv. Det er mye utstyr og redskaper i bruk om bord, som håndteres av den maritime besetningen. Rederiavdelingen har et integrert sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem, og er sertifisert av DNV iht. ...

Øko-evolusjonære dynamikker i kystsonen

Søknadsfrist: Tirsdag 30. april 2024
Havforskningsinstituttet (HI) søker en økolog for en 2-årig postdoktorstilling innen prosjektet "CODCHANGE: Fiskeriinduserte øko-evolusjonære endringer i kystmiljøer: Atlantisk torsk som et case-studie", finansiert av Norges forskningsråd. Et av målene med prosjektet er å fastslå hvordan utvalg på livhistorietrekk skiller seg mellom marine verneområder (MPAs) og fiskede områder.   Kandidaten vil undersøke både fenotypiske og demografiske endringer i kysttorskpopulasjoner ved å bruke ...

Renholder/kantinemedarbeider

Søknadsfrist: Onsdag 1. mai 2024
Ønsker du å være del av en spennende organisasjon som bidrar til å løse et viktig samfunnsoppdrag? Ved forskingsstasjonen i Austevoll har vi ledig fast 100% stilling som renholder for våre lokaler. Stasjonen har også egen lunsjsordning som medfører at stillingens arbeidsoppgaver innebærer bistand/hjelp av kantinedrift. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen, samt at arbeidsoppgavene kan endres over tid for å gjenspeile Havforskingsinstituttets behov. Om arbeidsplassen: ...