Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

PhD – prosjekt om larver fra lakselus og skottelus

Søknadsfrist: 24. juni 2018
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en PhD-stilling i et prosjekt som skal studere larver fra lakselus og skottelus i de frie vannmasser. Stillingen er for tre år, og plassert i forskningsgruppen ‘Sykdom og smittespredning’ med arbeidssted Bergen og Aberdeen (Skottland). Utenlandsoppholdet vil være på ca. 3 måneder. Det må også påregnes en del reising og feltarbeid i stillingen. Seneste oppstarttidspunkt for kandidaten er Oktober 2018.Stillingen vil omfatte studier som har som ...

PhD - Biophysical modelling of plankton

Søknadsfrist: 25. juni 2018

Vil du forske på tarmbakterier og miljøgifter?

Søknadsfrist: 8. juli 2018
Fagfeltet helse og sjømat inngår som en viktig del av Havforskningsinstituttet (HI) sin strategi og dette inkluder studier i modellsystem. HI gir kunnskapsstøtte til Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet, der kompetanse knyttet til de samlede helseeffektene ved inntak av sjømat i befolkningen er nødvendig.Aktiviteten i seksjonen «Sjømat i modellsystemer» inkluderer studier som undersøker mekanismene bak både positive og negative effekter av sjømat, og samspillseffekter av ...

Konsulent/førstekonsulent innen innkjøp og administrasjon

Søknadsfrist: 10. juli 2018
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Austevoll er det ledig en fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent. Hovedoppgavene er knyttet til administrative gjøremål. Stillingen inngår i den lokale administrasjonsgruppen ved forskningsstasjonen. Stillingen plasseres som 1065 konsulent, men for spesielt kvalifiserte søkere vil stillingskoden 1408 førstekonsulent vurderes.Stillingen vil være knyttet opp mot vår sentrale innkjøpsavdeling og dokumentsenter i Bergen, men vil ...

Postdoktor – bestandsanalyse av blåkveite

Søknadsfrist: 25. juli 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en forsker/biolog til et prosjekt for å undersøke bestandsforholdene til blåkveite i Nordøst-Atlanteren. Stillingen er treårig og plassert i forskningsgruppen Dyphavsarter og bruskfisk. Arbeidssted er Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.Blåkveite er en betydelig kommersiell ressurs både i grønlandske, islandske, færøyske og norske farvann, og bedre kunnskap om bestandstilhørighet kan få stor betydning for fiskeriforvaltningen og ...

Research Scientist – Applied Statistics

Søknadsfrist: 10. august 2018

Forskningstekniker innen datainnsamling fra fiskeri

Søknadsfrist: 10. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig fast stilling som forskningstekniker som skal delta i prøvetaking og datainnsamling fra fiskeri. Arbeidet inngår som en del av Havforskningsinstituttets overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Denne stillingen vil ha hovedfokus på kommersielt fiskeri, men annet feltarbeid på kysten og til havs kan også forventes.  Stillingene er plassert i forskningsgruppe Fiskeridynamikk, med arbeidssted ...

Overingeniør mikrobiologi

Søknadsfrist: 15. august 2018