Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Prosjektleder for Norsk blå skog-nettverk

Søknadsfrist: 19. april 2020
Er du den drivende, strukturerte og utadvente personen vi søker til å drive det nasjonale blå skog-nettverket med internasjonal horisont? Norwegian Blue Forest Network (https://nbfn.no/nb/) ble etablert av Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Grid-Arendal i 2014 for å øke allmenn bevissthet og kunnskap om våre verdifulle marine kystøkosystemer. Lederskapet for nettverket roterer årlig mellom de tre institusjonene. Vi søker nå etter en prosjektleder for nettverket for ...

Leiar for forskingsgruppa Havforsking i utviklingsland

Søknadsfrist: 19. april 2020
Havforskingsinstituttet er eit forvaltningsinstitutt som gir forskingsbaserte råd til våre myndigheiter innan nasjonal og internasjonal hav- og kystsoneforvaltning. Alle tilsette er inndelt i faggrupper eller avdelingar som er ansvarlege for utviklinga innan eigne fagområde. Havforskingsinstituttet har til saman 23 faggrupper som arbeidar med forsking. Det er no ledig fast stilling som leiar for forskingsgruppa Havforsking i Utviklingsland. ...

Postdoktor innen akustisk observasjonsmetodikk

Søknadsfrist: 26. april 2020
Vi søker en innovativ og mulighetsorientert forsker til å utvikle bruk av akustiske instrumenter som multistråleekkolodd og sonar i kartlegging av bunnsamfunn og bunnlevende fisk, med bruk av ulike plattformer som skip, glider, AOV, AUV og bunninstallasjoner. Stillingen er 4-årig, og plassert i forskningsgruppen Bunnsamfunn. Den som tilsettes må jobbe nært sammen med forskningsmiljøet både ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen og Havforskningsinstituttets akustikkmiljø i ...

Forsker på primærproduksjon og planteplankton økologi

Søknadsfrist: 30. april 2020
Ved Havforskningsinstituttet er det nå ledig en fast 100 % stilling som 1109 eller 1110 Forsker. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Plankton, og vil ha fast arbeidsted ved forskningsstasjon i Flødevigen. ...

Postdoktor innen bioinformatikk

Søknadsfrist: 15. mai 2020
Havforskningsinstituttet har nå ledig en 3-årig postdoktorstilling innen bioinformatikk. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff. Den som tilsettes vil bli en del av forskningsprosjektet Havets Helse som studerer hvordan marin mikrobiell økologi blir påvirket av forurensing, som mikroplast og tungmetaller. I prosjektet er det stort behov for bioinformatikkompetanse for å kunne komplementere ny kunnskap innen mikrobiell ...