Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Postdoktor – bioenergetikk i lavtrofisk akvakultur

Søknadsfrist: 25. januar 2019
Om stillingen Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig stilling som postdoktor innen bioenergetikk. Fokus for stillingen er på utvikling av individbasert modellering for å forstå hvordan miljøforhold påvirker produksjon hos lavtrofiske bentiske organismer. Hovedmålene vil være å bidra med grunnleggende økofysiologisk kunnskap om organismene, og å kunne beregne bæreevne innen lavtrofisk oppdrett, knyttet til både scenarier for fremtidig storskala produksjon ...

Dyktige ingeniører søkes!

Søknadsfrist: 27. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to faste stillinger som 1085 avdelingsingeniør /1087 overingeniør. Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen. ...

Ingeniør på jakt etter nye utfordringer?

Søknadsfrist: 27. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to midlertidige stillinger som 1085 avdelingsingeniør, med foreløpig varighet på ett år.Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen. ...

Vi ser etter dyktige ingeniører!

Søknadsfrist: 27. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en ett års midlertidig stilling som 1085 avdelingsingeniør. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen. ...

Er du vår nye ingeniør?

Søknadsfrist: 27. januar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som 1087 overingeniør. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og bemanner, samt verkstedsfasiliteter på Nykirkekaien og Marineholmen.Arbeidsoppgaver Drift og ...

To stillinger som avdelingsingeniør/overingeniør - felttekniker innen faggruppe Bunnfisk

Søknadsfrist: 1. februar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for to avdelingsingeniører/overingeniører som skal delta på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, samt gjøre aldersbestemmelser (lese otolitter) av fisken både på toktet og på land. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Stillingene er faste og er plassert i Forskningsgruppe Bunnfisk, med arbeidssted Bergen. ...

Vi søker to forskningsteknikere

Søknadsfrist: 1. februar 2019
Om stillingen Ved forskningsgruppe Pelagisk fisk har vi behov for to nye forskningsteknikere i faste stillinger. Denne forskningsgruppen har ansvar for forskning, overvåkning og rådgivning på kommersielt viktige pelagiske fiskebestander som sild, brisling, makrell, hestmakrell, kolmule og lodde.Arbeidsoppgaver Som en sentral del av gruppens arbeid med disse bestandene skal forskningsteknikerne i all hovedsak arbeide med biologisk ...

Studentmedarbeidar – Deltid

Søknadsfrist: 3. februar 2019