Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Er du vår nye IT-ingeniør innen Microsoft-løsninger?

Søknadsfrist: 21. august 2022
IT-seksjonen vår har ledig to faste stillinger som IT-ingeniør. Stillingene inngår i et team som ivaretar drift, forvaltning og videre utvikling av instituttets Microsoft-løsninger både lokalt, om bord i fartøy og i sky. Som IT-ingeniør vil du få en variert og innholdsrik arbeidsdag, med god mulighet til å påvirke valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder. Vi ser etter deg som er løsningsorientert og har oppmerksomhet rettet mot informasjonssikkerhet og stabil drift. I stillingen inngår ...

Er du en av våre nye medarbeidere innen IT brukerstøtte?

Søknadsfrist: 21. august 2022
IT-seksjonen har nå ledig to faste stillinger innen brukerstøtte. Brukerstøttepersonellet håndterer alle innkommende henvendelser til IT-seksjonen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å besvare IT-relaterte henvendelser via e-post og telefon, eller sette oppgaver over til 2. og 3. linje. Noen ganger har sluttbruker behov for støtte ved hjelp av fjernstyring eller i våre lokaler i Bergen.  I denne stillingen vil du oppleve en variert og innholdsrik arbeidsdag, med mulighet til å påvirke ...

Er du vår nye IT-medarbeider innen Linux og IT-infrastruktur?

Søknadsfrist: 21. august 2022
IT-seksjonen har nå ledig fast stilling innen drift av virksomhetens IT-infrastruktur. Stillingen inngår i et team som ivaretar drift, forvaltning og videre utvikling av nettverksinfrastruktur, servere og tjenester på land og på skip. I stillingen vil du ha en variert og innholdsrik arbeidsdag, med mulighet til å påvirke valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder. Du bør være løsningsorientert og ha oppmerksomhet rettet mot informasjonssikkerhet og stabil drift. I stillingen inngår ...

Stilling som senioringeniør  for utvikling av LIMS

Søknadsfrist: 25. august 2022
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet?   Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgiving og forskning på Norges største fornybare ressurs.  Digital utvikling søker en systemutvikler til en ledig fast stilling som senioringeniør. Vi søker en ny kollega som kan bidra til drift og videre utvikling av vårt LIMS-system. LIMS (Laboratory Information Management System) er vårt viktigste fagsystem for ...

Systemutvikler – Backend - Senioringeniør

Søknadsfrist: 25. august 2022
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet? Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgivning og forskning på Norges største fornybare ressurs. Digital utvikling søker to backend systemutviklere til to faste stillinger som senioringeniør. Du vil som ansatt hos oss inngå i et av våre utviklerteam sammen med flinke kollegaer med komplementær kompetanse. Vi jobber etter agile metoder for å levere ...

Systemutvikler – Frontend - Senioringeniør

Søknadsfrist: 25. august 2022
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet? Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgiving og forskning på Norges største fornybare ressurs. Digital utvikling søker to frontend systemutviklere til to faste stillinger som senioringeniør. Du vil som ansatt hos oss inngå i ett av våre utvikler teamsammen med flinke kollegaer med komplementær kompetanse. Vi jobber etter agile metoder for å levere ...

Er du vår nye dataforvaltar?

Søknadsfrist: 25. august 2022
Ved faggruppe Norsk Marint Datasenter (NMD) har vi ledig fast stilling som dataforvaltar med arbeidsstad Bergen. NMD arkiverer og tilrettelegg forskingsdata med hovudfokus på Havforskingsinstituttets data (hydrografi-, plankton-, egg/larve/yngel-data, trål-, akustikk-, videodata og næringssalter). Forskingsdata skal gjerast tilgjengelege i digitale media. ...

Havforskningsinstituttet søker jurist med erfaring innen kontraktsarbeid

Søknadsfrist: 26. august 2022
Kan du tenke deg å knekke juridiske nøtter i et arbeidsfellesskap som teller alt fra matroser til marinbiologer? Vi søker en samfunnsengasjert jurist som har erfaring med kontraktsarbeid.Vi tilbyr en fast stilling ved Seksjon for innkjøp og kontrakt. Seksjonen består i dag av 16 ansatte hvorav seks jurister. Som fagansvarlig for kontrakter vil du inngå i et team sammen med to andre jurister i Tromsø. Noe reiseaktivitet til Tromsø må påregnes.Juristene hos oss jobber blant annet med ...

Senioringeniør fiskehelselaboratoriet

Søknadsfrist: 29. august 2022
Ved Fiskehelselaboratoriene som er en del av seksjon for Materiell og fiskehelselaboratorier, har vi ledig en fast 100% stilling som 1181 senioringeniør. Den som blir tilsatt blir gruppeleder med faglig ansvar for fiskehelselaboratoriene. ...

Ledig stilling som førstemaskinist

Søknadsfrist: 4. september 2022
Rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet har ansvar for bemanning og drift av åtte havforskningsfartøy som opererer i både nære og fjerne farvann. Fartøyene har mange forskjellige oppgaver, som miljøundersøkelser, bunnkartlegging, innsamling av fiskeprøver, bestandsovervåking, telling av hval osv. Det er mye utstyr og redskaper i bruk om bord, som håndteres av den maritime besetningen. Rederiavdelingen har et integrert sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem, og er sertifisert av DNV iht. ...

Ledig stilling som andremaskinist

Søknadsfrist: 4. september 2022
Rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet har ansvar for bemanning og drift av åtte havforskningsfartøy som opererer i både nære og fjerne farvann. Fartøyene har mange forskjellige oppgaver, som miljøundersøkelser, bunnkartlegging, innsamling av fiskeprøver, bestandsovervåking, telling av hval osv. Det er mye utstyr og redskaper i bruk om bord, som håndteres av den maritime besetningen. Rederiavdelingen har et integrert sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem, og er sertifisert av DNV iht. ...

Forsker innen overvåkning, rådgivning og forskning på bunnfisk

Søknadsfrist: 14. september 2022
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som forsker i forskningsgruppen Bunnfisk, med arbeidssted Bergen. Forskningsgruppen arbeider med forskning, overvåkning og rådgivning for bunnfiskbestander basert på biologisk kunnskap og statistiske modeller. Gruppen jobber i nært samarbeid med andre forskningsgrupper ved Havforskningsinstituttet og bidrar til tilknyttede forskningsområder som effekter av klimaendringer, økologi og integrert økosystem-basert forvaltning. Det oppfordres ...