Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Postdoktor innen fysisk-biologiske koblinger

Søknadsfrist: 8. juni 2020
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig åremålsstilling som postdoktor, inkludert 25 % pliktarbeid. Hovedfokus vil være å undersøke hotspots og sesongvariasjon i det nordlige Barentshavet. Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe Oseanografi og klima. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Arven etter Nansen (http://site.uit.no/nansenlegacy). Arven etter Nansen er det norske arktiske forskningsmiljøets felles tilnærming for å ...

2 years Postdoctoral position - Effects of seismic shooting and wind turbines

Søknadsfrist: 10. juni 2020
Institute of Marine Research (IMR) opens a 2 year (+2 years dependent on available funding) - post-doctoral research position available to work with projects related to environmental impact of seismic exposure on marine life. The post doctor will be included in a core team of technicians and scientists working with environmental impact of seismic sound and effects of wind turbines to marine life. Norway has three business areas of particular importance: fishery, aquaculture, and oil and gas. ...

Vikariat som avdelingsingeniør - akvakultur landanlegg

Søknadsfrist: 17. juni 2020
Ved forskningsstasjonen vår på Matre er det ledig et vikariat som 1085 avdelingsingeniør. Vedkommende skal jobbe med røkting av fisk og oppfølging av eksperimentelle studier, samt ta ansvar for drift av en forsøkshall. Vikariatet har en varighet på 2 år, med eventuell mulighet for forlengelse. ...

Halvtårsvikariat som avdelingsingeniør - akvakultur landanlegg

Søknadsfrist: 21. juni 2020
Ved forskningsstasjonen vår på Matre er det ledig et vikariat som 1085 avdelingsingeniør. Vedkommende skal jobbe med røkting av fisk og oppfølging av eksperimentelle studier. Vikariatet har en varighet på 6 måneder, med eventuell mulighet for forlengelse. ...

Ledig stilling som forskningstekniker med arbeidsområde sjøpattedyr

Søknadsfrist: 2. august 2020
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig stilling som forskningstekniker (overingeniør) som skal jobbe med innsamling og opparbeiding av data fra hval, og i noen grad også fra sel. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppe Sjøpattedyr, med arbeidssted Bergen. Stillingen vil primært være knyttet til Havforskningsinstituttets overvåkning og forvaltningsrettede forskning på hval, basert på materiale og data innsamlet i forbindelse med bestandstaksering, fangst, populasjonsundersøkelser og ...