Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forskningsgruppeleder

Søknadsfrist: 30. november 2022
Er du den personen vi søker til å lede forskningsgruppen Pelagisk fisk inn i en spennende og utfordrende tid med store krav til kunnskap og forståelse av hvordan havet påvirker oss og hvordan vi påvirker havet? Vi søker en person som kan være en autoritet på fagområdet og presentere og profilere instituttet, samt bidra til nasjonal og internasjonal nettverksbygging. Instituttet har en matrise-struktur og sammen med programleder og forskere skal forskningsgruppeleder bidra til instituttets ...

Systemutvikler – Senioringeniør

Søknadsfrist: 2. desember 2022
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet? Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgiving og forskning på Norges største fornybare ressurs. Digital Utvikling søker systemutviklere til ledige faste stillinger som senioringeniør. Du vil som ansatt hos oss inngå i et av våre utvikler team sammen med flinke kollegaer med komplimentær kompetanse. Vi jobber etter agile metoder for å levere programvaren ...

Stilling som senioringeniør  for utvikling av LIMS

Søknadsfrist: 2. desember 2022
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet?   Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgiving og forskning på Norges største fornybare ressurs.  Digital Utvikling søker en systemutvikler til en ledig fast stilling som senioringeniør.  Vi søker en ny kollega som kan bidra til videre utvikling og drift vårt LIMS-system. LIMS (Laboratory Information Management System) er vårt sentrale fagsystem for ...

Stipendiat i molekylærbiologi

Søknadsfrist: 4. desember 2022
Dette er en ledig treårig doktorgradsstipendiatstilling innen molekylærbiologi i forskergruppen Reproduksjon og Utviklingsbiologi. Stillingen er plassert ved Havforskningsinstituttet i Bergen. ...

Doktorgradsstipendiat

Søknadsfrist: 11. desember 2022
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i forskningsgruppe Økosystemakustikk. Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Understanding human-induced trophic cascades in coastal ecosystems» som har fått finansiering av Norges forskningsråd i perioden 2023–2026. Prosjektet skal blant annet undersøke om økosystemer endres når man fisker opp leppefisk til avlusning i fiskeoppdrett. Stipendiaten vil planlegge og gjennomføre forsøk i felt og ...

Laboratorieleder

Søknadsfrist: 15. desember 2022
Ønsker du en spennende jobb med en del ansvar, og vet hva som skal til for å drifte et laboratorium, er dette stillingen for deg. Havforskningsinstituttet har 10 store laboratorier, hvor et av dem er lokalisert i Austevoll. Ved laboratoriet i Austevoll har vi ledig stilling som laboratorieleder. Laboratorielederen inngår i utvidet ledergruppe ved Havforskningsinstituttet (nivå 2).  Laboratorieleder har ansvar for daglig drift av laboratoriet, HMS og internkontroll, kvalitetssikring etter ...