Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forskningsteknikere - lakselus

Søknadsfrist: Løpende
Om stillingen Havforskingsinstituttet har ansvaret for den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Data fra overvåkningen er et viktig bidrag til ekspertgruppen som gir råd om bærekraft i produksjonsområdene i det nye trafikklyssystemet som regulerer oppdrettsnæringen.Feltinnsamlingen er en omfattende jobb, og det er behov for engasjerte og erfarne medarbeidere som kan bidra til dette arbeidet i perioden mai-august. ...

Vi søker erfaren IT-driftsingeniør

Søknadsfrist: 26. mars 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttets IT-seksjon i Bergen er det ledig en fast 100% stilling som IT-driftsingeniør. IT-seksjonen består i dag av cirka 30 personer som videre er delt i fem faggrupper. Stillingen inngår i faggruppen Systemforvaltning, som i hovedsak ivaretar drift, forvaltning og videre utvikling av instituttets Microsoft server- og systemportefølje.Som driftsingeniør vil man jobbe med instituttets Microsoft server- og systemportefølje. ...

2 stillingar innan systemutvikling – over-/senioringeniør – datahandtering

Søknadsfrist: 5. april 2019
Om stillinga Ved faggruppe Norsk Marint Datasenter (NMD) er det ledig to faste stillingar som systemutviklar med arbeidsstad p.t. Bergen. NMD arkiverer og legg til rette forskingsdata med hovudfokus på Havforskingsinstituttet sine data (hydrografi-, plankton-, egg/larve/yngel-data, akustikkdata og næringssalter). Forskingsdata skal gjerast tilgjengelege i digitale media.Arbeidsoppgåver vil vera systemutvikling retta mot prosessering, visualisering, ...

Vikariat som kommunikasjonsrådgjevar

Søknadsfrist: 7. april 2019

3-årig postdoktor – konseptuell og statistisk modellering av økosystem Barentshavet

Søknadsfrist: 19. april 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en 3-årig postdoktor i forskningsgruppe Økosystemprosesser, med arbeidssted Tromsø. Forskningsgruppen Økosystemprosesser fokuserer på overvåkning av, og forskning på, økosystemstruktur og -dynamikk. Dette gjør vi ved hjelp av empiriske og numeriske metoder, helhetlige økosystemvurderinger, og risiko- og sårbarhetsvurderinger av klimaendringer, og annen menneskelig påvirkning på marine økosystem, for å gi ...