Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Postdoctoral position – statistical analysis and ecosystem modelling

Søknadsfrist: 15. august 2020
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has a vacancy for a 3-year postdoctoral position. The postdoctoral position is funded through the EU project Face-IT (The future of Arctic coastal ecosystems – Identifying transitions in fjord systems and adjacent coastal areas), which aims to: enable adaptive co-management of social-ecological fjord systems in the Arctic in the face of rapid cryosphere and biodiversity changes. The project has 14 partners and is led by the University of Bremen. ...

Spennande forskarstilling innan fiskevirologi

Søknadsfrist: 23. august 2020
Ved Havforskingsinstituttet er det ledig ei fast stilling som forskar (1109) innan fiskevirologi. Stillinga er knytt til forskingsgruppa Smittespreiing og sjukdom med arbeidsstad Bergen. Vi ser etter ein motivert og lovande forskar med 2-6 års forskingserfaring etter PhD som vil jobbe som del av eit team for å forstå korleis virus påverkar individer, populasjonar og økosystemer. Den som blir ansatt vil jobbe med ei rekkje forskarar og teknikarar, og være innvolvert i forskingsprosjekter innan ...

Seksjonssjef – leder for dokumentsenteret

Søknadsfrist: 23. august 2020
Havforskningsinstituttet har ledig fast stilling som leder for dokumentsenteret. Leder for dokumentsenteret inngår i administrsjonsavdelingens ledergruppe og rapporterer til administrasjonsdirektør. ...