Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Postdoktor - utvikling av eDNA i norske fjorder

Søknadsfrist: 29. mai 2020
Forsknings gruppen populasjonsgenetikk ved Havforskningsinstituttet (HI) søker en godt kvalifisert person til 2.5 - årig post doc til et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd for å utvikle miljø DNA (eDNA) som metode for å kartlegge og overvåke Norske fjorder.     Arbeidssted: Havforskningsinstituttet, avdeling Tromsø. ...

Postdoktor innen fysisk-biologiske koblinger

Søknadsfrist: 8. juni 2020
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig åremålsstilling som postdoktor, inkludert 25 % pliktarbeid. Hovedfokus vil være å undersøke hotspots og sesongvariasjon i det nordlige Barentshavet. Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe Oseanografi og klima. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Arven etter Nansen (http://site.uit.no/nansenlegacy). Arven etter Nansen er det norske arktiske forskningsmiljøets felles tilnærming for å ...

2 years Postdoctoral position - Effects of seismic shooting and wind turbines

Søknadsfrist: 10. juni 2020
Institute of Marine Research (IMR) opens a 2 year (+2 years dependent on available funding) - post-doctoral research position available to work with projects related to environmental impact of seismic exposure on marine life. The post doctor will be included in a core team of technicians and scientists working with environmental impact of seismic sound and effects of wind turbines to marine life. Norway has three business areas of particular importance: fishery, aquaculture, and oil and gas. ...