Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI har hovedkontor i Bergen, men har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Overingeniør – IT, Windows Systemforvaltning

Søknadsfrist: 25. februar 2018
Ved Havforskningsinstituttets IT-seksjon i Bergen er det ledig stilling som 1087 Overingeniør. Systemforvaltningsgruppen inngår i IT-seksjonen og er underlagt avdeling for Infrastruktur, som sammen har ansvar for Instituttets fysiske og elektroniske infrastruktur.Havforskningsinstituttet drifter hele bredden av Microsoft sin serverportefølje lokalt (on-premises). Stillingen vil i stor grad dreie seg om drift og administrasjon av denne systemporteføljen, med fokus på kjerneområdene ...

Overingeniør med ekspertise i molekylærbiologi

Søknadsfrist: 28. februar 2018
Den ledige stillingen er fast og vil bli tilbudt innen forskergruppen Reproduksjon og utviklingsbiologi. Stillingen er plassert ved Havforskningsinstituttet i Bergen, Norge.Til denne stillingen søker vi en kandidat med relevant, fortrinnsvis høyere akademisk utdanning fra universitet eller høyskole. Det er også fordelaktig med relevant arbeidserfaring.Lengre arbeidserfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for utdanningskravet.Vi trenger en person med gode ...

Forsker innen stressfysiologi og velferd hos oppdrettsfisk

Søknadsfrist: 1. mars 2018
Forskningsgruppe Dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet ønsker å styrke vår kompetanse og forskningskapasitet innen allostase, stressfysiologi og molekylær- og nevrobiologi hos oppdrettsfisk og tilbyr en fast forskerstilling. Arbeidssted er Bergen, men forskeren må være innstilt på reiser til og kortere opphold på våre forskningsstasjoner i Austevoll og Matre og reiser til kommersielle oppdrettsanlegg.Søkere må ha fullført PhD som er relevant for utlysningen og ha gode kunnskaper ...

Systemutvikler - IT

Søknadsfrist: 4. mars 2018
Vi søker en ny kollega til vår IT-avdeling i Bergen som kan bidra til drift og videre utvikling av vår LIMS-databaseløsning. LIMS (Laboratory Information Management System) er vårt sentrale fagsystem for laboratorieaktiviteten og leveranse av data til forskningen. Laboratoriene er akkreditert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005.Den ansatte vil i hovedsak inneha en systemadministrator-rolle i LIMS, i tett samarbeid med de andre i teamet, laboratoriene og forskere. ...

Overingeniør - aldersanalyser av fisk

Søknadsfrist: 10. mars 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for to biologer til å arbeide med aldersanalyser av fisk og til å delta i arbeidet med bestandsanalyser av fiskeressurser. Stillingene er faste, og plassert i forskningsgruppen Dyphavsarter og bruskfisk. Arbeidssted er Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. utvikling av prepareringsmetoder, tolkning av alderspreparater (”alderslesing”), dataanalyse og rapportering.De som tilsettes må kunne arbeide ...

Senioringeniør – IT, Windows Systemforvaltning

Søknadsfrist: 15. mars 2018
Ved Havforskningsinstituttets IT-seksjon i Bergen er det en ledig senioringeniørstilling som gruppeleder for Systemforvaltning, samt fagansvarlig for Windows. Systemforvaltningsgruppen hører til IT-seksjonen, som samlet har ca. 30 medarbeidere. IT-seksjonen er underlagt avdeling for Infrastruktur, som sammen har ansvar for instituttets fysiske og elektroniske infrastruktur.Havforskningsinstituttet drifter for tiden hele bredden av Microsoft sin serverportefølje lokalt (on-premises). ...

Forskningsteknikere - lakselus

Søknadsfrist: 30. april 2018
Havforskingsinstituttet har ansvaret for den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk. Data fra overvåkningen er et viktig bidrag til ekspertgruppen som gir råd om bærekraft i produksjonsområdene i det nye trafikklyssystemet som regulerer oppdrettsnæringen. Feltinnsamlingen er en omfattende jobb, og det er behov for engasjerte og erfarne folk medarbeidere som kan bidra til dette arbeidet i perioden mai-august.Havforskningsinstituttet søker etter motiverte og fleksible ...