Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forskningsteknikere - lakselus

Søknadsfrist: Løpende
Havforskingsinstituttet har ansvaret for den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Data fra overvåkningen er et viktig bidrag til ekspertgruppen som gir råd om bærekraft i produksjonsområdene i det nye trafikklyssystemet som regulerer oppdrettsnæringen. Feltinnsamlingen er en omfattende jobb, og det er behov for engasjerte og erfarne medarbeidere som kan bidra til dette arbeidet i perioden mai-august. ...

Postdoktor innen matsikkerhet og ernæring

Søknadsfrist: 22. mai 2019
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig åremålsstilling som postdoktor, med 25 % pliktarbeid, innen fagfeltene matsikkerhet og ernæring. Hovedfokus blir på hvordan næringsstoff fra mat fra havet kan bidra til matsikkerhet globalt. Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe for Matsikkerhet og ernæring. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen. FNs medlemsland har vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Norge har tatt initiativ til å opprette et globalt ...

Vil du jobbe med B-vitaminer på vårt laboratorium for næringsstoffer?

Søknadsfrist: 22. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en overingeniør som fortrinnsvis skal jobbe med metodeutvikling, metodevalidering og analyser av B-vitaminer. Den ledige stillingen er plassert i laboratorium for næringsstoffer. ...

Overingeniør innen marinbiologi

Søknadsfrist: 23. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi nå ledig en fast stilling som overingeniør. Stillingen er knyttet til Forskningsgruppe Økosystemakustikk. Stillingen vil være knyttet opp mot mange ulike prosjekt som spenner fra feltarbeid på leppefisk, effekter av seismikk, adferdsobservasjoner av fisk og plankton i lab og felt, effekter av klimaendringer og forurensing på marine organismer. Arbeidssted er Austevoll, men arbeid i og rundt i Flødevigen. En god del feltarbeid andre steder langs kysten må ...

3-årig postdoktor – konseptuell og statistisk modellering av økosystem Barentshavet

Søknadsfrist: 24. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en 3-årig postdoktor i forskningsgruppe Økosystemprosesser, med arbeidssted Tromsø. Forskningsgruppen Økosystemprosesser fokuserer på overvåkning av, og forskning på, økosystemstruktur og -dynamikk. Dette gjør vi ved hjelp av empiriske og numeriske metoder, helhetlige økosystemvurderinger, og risiko- og sårbarhetsvurderinger av klimaendringer, og annen menneskelig påvirkning på marine økosystem, for å gi råd til økosystemsystembasert forvaltning. ...

Postdoktor - Lakselus og fiskeinteraksjon

Søknadsfrist: 26. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig et engasjement som postdoktor i 2,5 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er lagt til faggruppe Smittespredning og Sykdom med arbeidssted Bergen. Forsøk med fisk vil foregå på forskningsstasjonen i Matredal 1.5 t kjøring fra Bergen og det må derfor påregnes noe reiseaktivitet. Stillingen er tilknyttet et nytt prosjekt «INFEST» finansiert gjennom Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering. ...