Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

To stillinger som forskningsteknikere på pelagisk fisk

Søknadsfrist: 3. desember 2021
Ved Havforskningsinstituttet, i forskningsgruppe Pelagisk fisk, har vi behov for to nye forskningsteknikere i faste stillinger. Forskningsgruppen har ansvar for forskning, overvåkning og rådgivning på kommersielt viktige pelagiske fiskebestander av sild, brisling, makrell, hestmakrell, makrellstørje, kolmule og lodde, der leveransene oppnås gjennom et tett samarbeid mellom forskningsteknikere og forskere. ...

Vi søker engasjert person til fast stilling som overingeniør innen autonome farkoster

Søknadsfrist: 5. desember 2021
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som teknisk ansvarlig for autonome farkoster. Stillingen er tilknyttet Rederiavdelingen, Seksjon Fartøyinstrument, med arbeidssted i Bergen. Havforskningsinstituttet anskaffer seg nye autonome farkoster til forskningsformål. Høsten 2021 ble det levert to AUV-er (Autonomus Underwater Vehicle) som vil bli benyttet i forbindelse med undersøkelser og datainnsamling nær havbunnen, og høsten 2022 leveres to USV-er (Unmanned Surface Vehicle) ...

Vi søker marinbiolog til spennende fast teknikerstilling i Flødevigen

Søknadsfrist: 12. desember 2021
Havforskningsinstituttet har ledig en teknikerstillinger (forskningsassisstent) i faggruppe Bunnsamfunn med arbeidssted Flødevigen. Vi søker etter en person som liker å jobbe i felt både over og under vann, som kan operere og ivareta dykking, mini-ROVer/droner, foto/video, felt-instrumenter mv. samt opparbeide og rapportere på innsamlet materiale og data fra habitat-kartlegging og overvåking. Her ligger også muligheter til å bidra til utvikling av metodikk, maskinsyn og automatiserte prosesser. ...

Vil du arbeide på stasjonen?

Søknadsfrist: 14. desember 2021
Ved forskingsstasjonen vår i Austevoll har vi ei ledig fast stilling som 1275 ingeniør. Denne stillinga er knytt til biologisk og teknisk avdeling. Du som vert tilsett vil utføre oppgåver knytt til administrativt arbeid ved stasjonen, du vil også delta i biologisk drift og ha oppgåver i det biologiske arbeidet. ...

Exiciting postdoctor position at the Institute of marine research

Søknadsfrist: 15. desember 2021
The Institute of Marine Research seeks a research fellow for a 3 year fixed term post doctor position with experience from habitat ecology, benthic fauna and predictive spatial modelling of benthic communities, within the EU Horizon 2020 project “Mission Atlantic”. Tasks include integration of benthic communities and functional traits in ecosystem models and integrated ecosystem assessment for the Norwegian Sea. Experience with habitat description, and spatial analyses and modelling of benthic ...

Permanent researcher position within fisheries acoustics

Søknadsfrist: 20. desember 2021
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has a vacancy for a permanent research position in fisheries acoustics. The position is attached to the research group Ecosystem Acoustics and will be part of a team working on modelling and on methods for analyzing large acoustic data sets using modern techniques. IMR is rapidly extending its data collection capacities with autonomous underwater and surface vessels and new imaging technologies and acoustic platforms. Efficient use of the growing ...

Synes du det er interessant med kartlegging og overvåking av plante og dyrelivet på havbunnen?

Søknadsfrist: 24. desember 2021
Havforskningsinstituttet har ledig to teknikerstillinger i faggruppe Bunnsamfunn for å styrke vår kompetanse og kapasitet innen kartlegging og overvåking av plante og dyreliv på havbunnen. Visuell kartlegging med bruk av ROV, AUV og slepekamera på dypt vann, samt droner og flyfoto på grunt vann, blir alt mer viktig og vi har behov for å øke vår kapasitet på å identifisere og registrere arter og bunntyper fra bilder og video, samtidig som også “maskinsyn” åpner muligheter. Tradisjonell ...