Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

2 stillingar innan datahandtering – over- / senioringeniør

Søknadsfrist: 14. mars 2021
Ved faggruppe Norsk Marint Datasenter (NMD) er det ledig 2 faste stillingar som overingeniør/senioringeniør med arbeidsstad p.t. Bergen.  NMD arkiverer og tilrettelegg forskingsdata med hovedfokus på Havforskingsinstituttets data, som for eksempel hydrografidata, planktondata, egg/larve/yngel data, akustikkdata, videodata og næringsalter. Forskingsdata skal gjerast tilgjengelege i digitale media. ...

Systemutvikler – full stack - Senioringeniør

Søknadsfrist: 15. mars 2021
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet?  Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgiving og forskning på Norges største fornybare ressurs.  Digital Utvikling søker en full stack systemutvikler til en ledig fast stilling som senioringeniør.   Digital Utvikling er en nyoppretta seksjon i satsinga HI Digital. Ansvarsområdet til Digital Utvikling er utvikling og vedlikehold av datasystemene ...

Ledig stilling som forsker - statistikk/anvendt matematikk/modellutvikling

Søknadsfrist: 15. mars 2021
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for to forskere som skal videreutvikle instituttets kompetanse på databegrenset bestandsanalyse: en fiskeribiolog (se egen utlysning) og en statistiker/anvendt matematiker (denne utlysningen). Begge stillingene skal bidra til å svare opp myndighetenes behov for faglige råd i forbindelse med forvaltning av fiskeressursene. Stillingene er faste og plassert i faggruppen Dyphavsarter og bruskfisk. ...

Ledig stilling som forsker - fiskeribiolog

Søknadsfrist: 19. mars 2021
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for to forskere som skal videreutvikle instituttets kompetanse på databegrenset bestandsanalyse: en fiskeribiolog (denne utlysning) og en statistiker/anvendt matematiker (se egen utlysning). Begge stillingene skal bidra til å svare opp myndighetenes behov for faglige råd i forbindelse med forvaltning av fiskeressursene. Stillingene er faste og plassert i faggruppen Dyphavsarter og bruskfisk. ...

Junior systemutvikler - overingeniør

Søknadsfrist: 22. mars 2021
Havet er vår viktigste ressurs. Vil du jobbe med systemutvikling og data om livet i havet?  Nå har du muligheten til å bli en del av miljøet som sikrer riktig programvare til rådgiving og forskning på Norges største fornybare ressurs. Digital Utvikling søker to junior systemutviklere til ledige faste stillinger som overingeniør.   Digital Utvikling er en nyoppretta seksjon i satsinga HI Digital. Ansvarsområdet til Digital Utvikling er utvikling og vedlikehold av datasystemene ...

Research scientists in research and advice for fisheries stock assessment in a development context

Søknadsfrist: 6. april 2021
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a permanent position as research scientist in the research group “Marine Research in Developing Countries”. The group works on capacity development, research, monitoring, supporting advice in international and bilateral development projects in the Global South. The group works in close collaboration with other research groups at IMR and contributes to associated research fields, fisheries monitoring and assessment, ...

Leder for forskningsgruppe Sjøpattedyr

Søknadsfrist: 15. april 2021
Havforskningsinstituttet er matriseorganisert. Forskningsgrupper er ansvarlige for linjedimensjonen (personal og kompetanse), mens forskningsprogrammene er ansvarlige for prosjektdimensjonen i matrisa. Havforskningsinstituttet har i alt 22 forskningsgrupper, og det er nå ledig stilling som leder for forskningsgruppe Sjøpattedyr. ...