Gå til hovedinnhold

Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

1085 avdelingsingeniør

Søknadsfrist: 29. mai 2022
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig to stillinger, en fast og et ettårig vikariat som instrumenttekniker. Stillingene er tilknyttet Rederiavdelingen, seksjon Fartøyinstrument med arbeidssted i Bergen. I stillingene som instrumenttekniker vil en i hovedsak drifte vitenskapelige instrumenter og utstyr på tokt med Havforskningsinstituttet sine forskingsfartøy. ...

Vil du arbeide på stasjonen?

Søknadsfrist: 29. mai 2022
Ved forskingsstasjonen vår i Austevoll har vi ledig ei fast 100 % stilling som 1085 avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til avdeling for teknisk infrastruktur og teknisk avdeling ved stasjonen. ...

Halvt års engasjement som havforskningstekniker – taksonomi

Søknadsfrist: 7. juni 2022
Vi har ledig en midlertidig stilling for 6 måneder i forskningsgruppen Dyphavsarter og bruskfisk. Den som tilsettes skal arbeide med utvikling av protokoller for taksonomisk identifikasjon av noen nærstående former av dyphavsfisk, samt annet laboratorie- og analysearbeid. Arbeidssted er Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø. For å sikre kontinuerlig drift ønskes snarlig tiltredelse. ...

Plodi- og arvsgenetikk hos laksefisk

Søknadsfrist: 12. juni 2022
Ved Havforskningsinstituttet (HI) er det ledig en 3-årig postdoktorstilling for arbeid med ploidi- og arvsgenetikk til laksefisk. Stillingen vil være knyttet til et forskningsråds-prosjekt som tar for seg produksjonsrelaterte utfordringer ved triploid atlantisk laks, primært utviklingsgenetikk, innavl og avvikende arv hos triploid fisk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Populasjonsgenetikk og arbeidsplass er i Bergen. ...