Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Overingeniør mikrobiologi

Søknadsfrist: 15. august 2018

Post Doctor - Demersal Fish

Søknadsfrist: 15. august 2018
Havforskningsinstituttet har en umiddelbar åpning for en 2-årig postdoc i Faggruppen Bunnfisk. Arbeidssted vil være Bergen.Stillingen er tilknyttet prosjektet “Long-term otolith and bivalve growth chronologies in relations to cod stock dynamics and climate in the Northeast Atlantic (Rannis)”, som er finansiert av Islands forskningsråd og ledet av Steven Campana (Universitetet i Island). Prosjektet fokuserer på å etablere vekst- og temperaturkronologier fra populasjoner av ...

Stipendiat - marine forressurser

Søknadsfrist: 19. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet har vi en ledig 3-årig stilling som stipendiat, som skal jobbe med nye marine fôrressurser og bestemmelse av tungmetaller og arsen. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen «Trygt fôr», og arbeidssted er på Nordnes, Bergen. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og stipendiaten skal innskrives og følge PhD programmet ved DTU. Det beregnes derfor ett eller flere utenlandsopphold i stillingen. Ønsket oppstart: 1 ...

Stipendiatstilling Havforskningsinstituttet

Søknadsfrist: 20. august 2018
Ved Havforskningsinstituttet er en 3-årig stipendiatstilling ledig tilknyttet prosjektet «Tolerance of Atlantic salmon to novel feed mycotoxins- Implications on fish performance and nutrient interactions (AquaMyc)» finansiert av Norges Forskningsråd. Sammensetningen av fiskefôr er i endring og man leter stadig etter «nye» fôrråvarer som skal erstatte fiskemel, som f.eks. plantebaserte råvarer. Dette medfører også nye utfordringer i forhold til uønskede stoffer. Soppgifter (mykotoksiner) er ...

Forsker – interaksjoner innen akvakultur og miljø

Søknadsfrist: 15. september 2018
Havforskningsinstituttet ønsker å styrke sin kompetanse og kapasitet innen forskning og rådgivning på miljøeffekter av havbruk. Vi søker en forsker med ekspertise innen bentisk økologi og gjerne med kompetanse på undersøkelse og rådgivning omkring menneskeskapt miljøpåvirkning i kystnære områder. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø.Havforskningsinstituttet gir råd til samfunnet om forvaltning av akvakultur. Vi ...

Forsker – skalldyrressurser

Søknadsfrist: 15. september 2018
Havforskningsinstituttet ønsker å styrke sin kompetanse og kapasitet innen forskning og rådgivning på skalldyrressurser. Vi søker derfor etter en forsker med ekspertise innen marin ressursrådgivning/fiskeribiologi, og gjerne med kompetanse på skalldyrbestander. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø.Havforskningsinstituttet gir råd til samfunnet om utnyttelse av viktige skalldyrressurser som reke, kongekrabbe, ...

1087 overingeniør innen skalldyr og bentisk økologi

Søknadsfrist: 15. september 2018
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som overingeniør. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø. Hovedoppgavene vil ligge innen ressursforskning spesielt på viktige skalldyrbestander i tillegg til arbeid relatert til økosystemeffekter av fiskeoppdrett.  Felt- og tokt og laboratoriearbeid.Datainnsamling, bearbeidelse og analyse av komplekse ...