Ledige stillinger

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Avdelingsingeniør i planktonkjemi, som også går på tokt og kan identifisere makroplankton

Søknadsfrist: 19. februar 2020
Ved Havforskningsinstituttet i Bergen, er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet Forskningsgruppe Plankton. ...

Studentmedarbeidar kommunikasjon

Søknadsfrist: 19. februar 2020
På Kommunikasjonsavdelinga vår i Bergen har vi ledig ei 40 % stilling som studentmedarbeidar frå no og fram til over sommaren - med mogleg forlenging. ...

4-årig postdoktorstilling - Undersøkelse av vindturbiners effekt på tidlige livsstadier av fisk

Søknadsfrist: 21. februar 2020
Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig postdoktor stilling som del av HI sin strategiske satsing på å undersøke hvilke effekter vindturbiner kan ha på tidlige livsstadier hos fisk. Postdoktoren vil arbeide med å karakterisere, forstå og modellere mulige effekter av antropogene stressfaktorer til havs som påvirker dødelighet, vandringsmønster, fordeling og stedstilhørighet på tidlige livsstadier hos fisk. Med antropogene stressfaktorer menes her primært vindturbiner, men også mulig ...

Postdoktor i molekylær diettanalyse

Søknadsfrist: 23. februar 2020
Forskningsgruppen populasjonsgenetikk ved Havforskningsinstituttet (HI) har en umiddelbar åpning for en treårig postdoktor stilling med fokus på identifisering av byttedyr fra mage/tarm innholdet av fisk ved hjelp av molekylære metoder . Arbeidsplassen vil være ved Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø. Det viktigste forskningsområdet for postdoktor stillingen vil være å utvikle en laboratorie-og bioinformatisk metode for molekylær identifisering av mage- og tarminnhold i ulike ...

Vil du bli vår nye overingeniør?

Søknadsfrist: 28. februar 2020
Vi har ledig ei fast stilling som overingeniør ved forskingsstasjonen vår på Austevoll. Stillinga er knytt til avdeling for teknisk infrastruktur og sorterer under biologisk driftsgruppe. Biologisk driftsgruppe har ansvar for drift av biologiske forsøksanlegg og i dette inngår mellom anna oppgåver knytt til klekking og startfôring av kveite og torskefisk, samt produksjon av levande fôr. Arbeidet omfattar òg påvekst av ymse artar og forsøk med laks i sjøanlegg. Tett samarbeid mellom drift og ...

Er du vår nye forsker innen miljøkjemi og analytisk organisk kjemi?

Søknadsfrist: 1. mars 2020
På Havforskningsinstituttet har vi nå ledig en fast forskerstilling innen miljøkjemi og analytisk organisk kjemi. Vi ser etter deg som brenner for dette området, og som ønsker å være med å utvikle fagfeltet. Stillingen tilhører seksjon for fremmed- og smittestoff, og arbeidsted er for tiden Bergen. ...

Avdelingsingeniør som går på tokt og identifiserer dyreplankton

Søknadsfrist: 1. mars 2020
Arbeidsoppgaver vil omfatte innsamling og analyser av dyreplankton (taksonomi, biomasse, o.a.), og er knyttet til havovervåkingen ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Stillingen omfatter arbeid med klassifisering og identifisering av plankton i felt og laboratoriearbeid med mikroskop/lupe. Flere tokt av 2-4 ukers varighet og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen, i inn og utland, må påregnes. ...

Vil du jobbe som lærling på Havforskningsinstituttet?

Søknadsfrist: 1. mars 2020
Havforskningsinstituttet søker lærlinger med oppstart høsten 2020. Havforskningsinstituttet er i dag godkjent som lærebedrift innenfor IKT-servicefaget, laboratoriefaget, akvakulturfaget, motormannfaget, matrosfaget og skipselektrikerfaget. Vi er nå i gang med å utvide tilbudet slik at vi kan ansette lærlinger innenfor flere fagområder. Som lærling på Havforskningsinstituttet vil du arbeide i en stor organisasjon med mange spennende arbeidsoppgaver. Dyktige fagpersoner på instituttet vil følge ...

Postdoktor innen bioinformatikk

Søknadsfrist: 12. mars 2020
Havforskningsinstituttet har nå ledig en 3-årig postdoktorstilling innen bioinformatikk. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff. Den som tilsettes vil bli en del av forskningsprosjektet Havets Helse som studerer hvordan marin mikrobiell økologi blir påvirket av forurensing, som mikroplast og tungmetaller. I prosjektet er det stort behov for bioinformatikkompetanse for å kunne komplementere ny kunnskap innen mikrobiell ...

Fast forskerstilling - lavtrofiske arter

Søknadsfrist: 15. mars 2020
Vi søker en innovativ og mulighetsorientert forsker til å utvikle og lede «blå» forsknings- og innovasjonsprosjekter på lavtrofiske arter, nasjonalt og internasjonalt, sammen med næring, akademia og forvaltning. Den som tilsettes vil bli del av et ekspansivt, tverrfaglig og ambisiøst forskningsmiljø i Havforskningsinstituttet og Blått kompetansesenter Sør i Flødevigen. Primæroppgaven vil være å utvikle, søke og lede forsknings- og innovasjonsprosjekter på lavtrofiske arter som alger og skjell, ...

Brenner du for havets helse? Ledig postdoktorstilling

Søknadsfrist: 1. april 2020
Havforskningsinstituttet lyser nå ut en 4-årig postdoktorstilling for å styrke instituttets forskning innen havets helse, antibiotikaresistens og sjømat. Stillingen inngår i forskningsgruppe fremmed- og smittestoff, som består av 30 forskere og stipendiater. Forskningsgruppen arbeider aktivt med vitenskapelige spørsmål og rådgivning. En av gruppens viktige oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, parasitter og bakterier i sjømat, inkludert forekomst i marint miljø. ...