Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forsker - Kvantitativ populasjonsøkologi

Søknadsfrist: 23. september 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi en ledig forskerstilling for en biolog med god kompetanse på kvantitativ populasjonsøkologi. Stillingen er fast, og plassert i forskningsgruppen Dyphavsarter og bruskfisk. Arbeidssted er Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø. ...

Overingeniør - drift av fiskefelle i Etne

Søknadsfrist: 23. september 2019
Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som overingeniør i forskningsgruppen Populasjonsgenetikk. Arbeidssted vil være ved Havforskningsinstituttet sin stasjon i Etne, så lenge stasjonen er i bruk. Den som blir ansatt vil hovedsakelig arbeide med drift av fiskefellen, og tilhørende prosjekter. Det må påregnes en del reiseaktivitet. Havforskningsinstituttet har siden oppstart i Etne i 2013 hatt ansvar for å drifte fiskefellen i Etneelven. Stasjonen fungerer i dag som en ...

Vi søker systemutvikler innen IT

Søknadsfrist: 24. september 2019
Ved Havforskningsinstituttets IT-seksjon i Bergen har vi ledig en fast 100 % stilling som systemutvikler. IT-seksjonen er delt inn i fem faggrupper med om lag 30 medarbeidere i alt. Havforskningsinstituttet har en moderne infrastruktur med egen datahall. Stillingen inngår i faggruppen for IT-systemutvikling som utvikler nye applikasjoner og ivaretar drift og videre utvikling av virksomhetens egenutviklede applikasjoner. Som systemutvikler ved IT-seksjonen vil du jobbe med å programmere både ...

Rådgiver innen dokumentforvaltning

Søknadsfrist: 25. september 2019
Ved Dokumentsenteret vårt i Bergen har vi behov for en rådgiver med arkivfaglig kompetanse i fast 100 % stilling. ...

1065 konsulent/1408 førstekonsulent innen innkjøp og administrasjon

Søknadsfrist: 6. oktober 2019
Ved Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø er det ledig en fast 100 % stilling som konsulent/førstekonsulent. Hovedoppgavene er knyttet til administrative gjøremål, og stillingen inngår i avdelingens lokale administrasjonsgruppe. Stillingen vil bli plassert i kode 1065 konsulent eller 1408 førstekonsulent, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Stillingen vil være knyttet opp mot vår sentrale innkjøpsavdeling og dokumentsenter i Bergen, men vil også ha noen arbeidsoppgaver knyttet til ...

Fiskeegg og -larver

Søknadsfrist: 7. oktober 2019
Havforskningsinstituttet har ledig en fast 100 % stilling som 1110 eller 1183 forsker. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Plankton, og kan ha fast arbeidsted i Bergen eller på Forskningsstasjonen i Flødevigen. ...