Gå til hovedinnhold

Forskningsstasjonen Tromsø


Framsenteret 31 januar 2018.jpg

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003 og har ca. 70 tilsatte. Våren 2018 flyttet vi til Framsenteret.

Marbank ble en del av Havforskningsinstituttet i 2012 og lokalisert i Forskningsparken i Tromsø. I tillegg har instituttet en feltstasjon i Holmfjord i Finnmark som forsker på kyst- og fjordøkologi.

Fra etableringen i 2003 og fram til i dag har avdelingen vokst kraftig. Svein-Harald Johannessen er stasjonsleder/seksjonssjef.

Forskerne og teknikerne er knyttet opp mot flere forskjellige faggrupper:

 • Bentiske ressurser og prosesser
 • Bunnsamfunn og kystinteraksjoner
 • Dyphavsarter og bunnfisk
 • Fiskeridynamikk
 • Populasjonsgenetikk 
 • Sjøpattedyr
 • Sykdom og smittespredning
 • Økosystemprosesser
 • Oseanografi og klima

Tre av instituttets faggrupper ledes fra Tromsø:

 • Sjøpattedyr (Tore Haug)
 • Bentiske ressurser og prosesser (Carsten Hvingel)
 • Dyphavsarter og bruskfisk (Ole Thomas Albert)

i tillegg til:

 • Marbank (Kjersti Lie Gabrielsen)
 • Program Barentshavet og Polhavet  (Maria Fossheim)

Havforskningsinstituttet er en del av miljøet i Framsenteret og har ansvar for to av de fem forskningsflaggskipene:

 • Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann (Melissa Chierici)
 • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord (Lis Lindal Jørgensen)

Instituttet er også involvert i flaggskipene Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON) og Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.

HI, avdeling Tromsø er et bindeledd mot de andre forskningsmiljøene i Tromsø, blant andre UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Polarinstituttet og NOFIMA. 


Fra den offisielle åpningen av lysgården i Framsenteret. Foto: Gunnar Sætra, HI