Gå til hovedinnhold

Tilgjengelighetserklæring for hi.no

Havforskningsinstituttets kommunikasjonsavdeling er ansvarlig for hi.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

HI skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi følger jevnlig opp nettsiden for å rette i WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder skal ha alt-tekst.
 • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og jobbe mot null AAA-feil.

Status for hi.no

 • 73,4 av 100 poeng. (21.10.21)

Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

Dette jobber vi med

 • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
 • Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1.
 • Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).

Kontakt:

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om du finner noe som ikke fungerer som det skal eller er vanskelig å forstå. Send oss en e-post: nyhet@hi.no