Gå til hovedinnhold

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR)


C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Trål i havet, FUR bilde.jpg

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) ble lansert på årsmøtet i Fiskebåt 12. februar 2015 av daværende fiskeriminister Elisabet Aspaker (se pressemelding). 

I dette utvalget jobber forskere fra Havforskningsinstituttet sammen med fiskerinæringen, som er representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører.

Faglig utvalg for ressursforskning møter to ganger i året, og Havforskningsinstituttet fungerer som sekretariat for utvalget.

FUR skal være en formell møtearena mellom forskere ved Havforskningsinstituttet og utvalgte representanter fra fiskerinæringen.

Formålet med utvalget er:

  1. Å utveksle informasjon om forvaltningsrettet forskning og næringens erfaringer, ved at aktuelle faglige problemstillinger presenteres og drøftes.
  2. Å være en arena hvor fiskerinæringen kan fremme innspill og råd om forsknings- og overvåkingsfaglige problemstillinger og prioriteringer knyttet til de viltlevende ressursene i havet.