Gå til hovedinnhold

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR)

Trål i havet, FUR bilde

Fagleg utval for ressursforsking (FUR) blei lansert på årsmøtet i Fiskebåt 12. februar 2015 av dåverande fiskeriminister Elisabet Aspaker (se pressemelding). 

I dette utvalet jobbar forskarar frå Havforskingsinstituttet saman med fiskerinæringa, som er representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatørar.

Fagleg utval for ressursforsking møter to gongar i året, og Havforskingsinstituttet fungerer som sekretariat for utvalet.

FUR skal være en formell møtearena mellom forskere ved Havforskningsinstituttet og utvalgte representanter fra fiskerinæringen.

Formålet med utvalget er:

  1. Å utveksle informasjon om forvaltningsrettet forskning og næringens erfaringer, ved at aktuelle faglige problemstillinger presenteres og drøftes.
  2. Å være en arena hvor fiskerinæringen kan fremme innspill og råd om forsknings- og overvåkingsfaglige problemstillinger og prioriteringer knyttet til de viltlevende ressursene i havet.