Akvakultur

HI-037835.jpg

Genredigering av oppdrettslaks

Kan genredigering gi ein meir berekraftig oppdrettsfisk? Det forsøker havforskarane å finne svar på med CRISPR-metoden.

oppdrettslaks

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Rømt oppdrettslaks er en av de største miljøutfordringene til norsk oppdrettsnæring. Det skyldes at en del av den rømte fisken klarer å gyte sammen med villaksen, slik at genene i villaksbestandene påvirkes.

C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\laks i merd Erlend Astad Lorentzen HI.jpg

Fiskevelferd

Oppdrettsfisken er Norges viktigste produksjonsdyr. Årlig blir det satt ut mer enn 350 millioner laks og regnbueørret i oppdrettsmerder i sjøen.

C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\fiskefor eivind senneset.jpg

Fôr og ernæring

Hva bør fisken spise for å holde seg frisk og til slutt bli sunn og trygg mat? I likhet med mennesker, må fisken spise mat som holder den frisk. Den trenger de riktige næringsstoffene.

Blåskjell

Nye arter i oppdrett

Blåskjell, stør eller torsk? Norge har et stort potensial for nye oppdrettsarter.