Gå til hovedinnhold

Akvakultur

expected string or buffer

Havbruk til havs

Oppdrettsanlegg ute i havet kan redusere miljøutfordringer, men fisken lever også under mer krevende forhold. 

expected string or buffer

Torskeoppdrett

De største utfordringene med torskeoppdrett er sykdom (Francisellose), faren for at torsken rømmer fra merdene og mulig genetisk påvirkning på villfisk. Blant annet kan befruktede egg fra oppdrettstorsken drive ut av merdene og overleve til kjønnsmoden alder.

expected string or buffer

Genredigering av oppdrettslaks

Kan genredigering gi ein meir berekraftig oppdrettsfisk? Det forsøker havforskarane å finne svar på med CRISPR-metoden.

expected string or buffer

Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap

I Norge reguleres vekst innen lakseoppdrett etter reglene i trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapen som brukes.

expected string or buffer

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Rømt laks vert rekna som ei av dei største miljøutfordringane til norsk oppdrettsnæring. Det er difor ein stor forskingsinnsats på dette feltet.

expected string or buffer

Fiskevelferd

Oppdrettsfisken er Norges viktigste produksjonsdyr. Årlig blir det satt ut mer enn 350 millioner laks og regnbueørret i oppdrettsmerder i sjøen.

expected string or buffer

Fôr og ernæring

Hva bør fisken spise for å holde seg frisk og til slutt bli sunn og trygg mat? I likhet med mennesker, må fisken spise mat som holder den frisk. Den trenger de riktige næringsstoffene.

expected string or buffer

Nye arter i oppdrett

Blåskjell, stør eller torsk? Norge har et stort potensial for nye oppdrettsarter.

expected string or buffer

Landbaserte oppdrettsanlegg/lukkede anlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg med resirkulering (RAS) kan løse problemene med rømming, lakselus og utslipp. Samtidig stiller det også høye krav til vannkvaliteten, fôrkvalitet, hygienen i anleggene og fiskevelferden.

expected string or buffer

Lakselus

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i næringen. Overvåking av lakselus viser at omfanget øker, og at lusen i mange tilfeller er blitt resistent mot behandlingsmetoder som orale midler og badebehandlinger.