Gå til hovedinnhold

AkvakulturHI-037755.jpg

Genredigering av oppdrettslaks

Kan genredigering gi ein meir berekraftig oppdrettsfisk? Det forsøker havforskarane å finne svar på med CRISPR-metoden.Trafikklys_7mai_3.jpg

Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap

I Norge reguleres vekst innen lakseoppdrett etter reglene i trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapen som brukes.oppdrettslaks

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Rømt laks vert rekna som ei av dei største miljøutfordringane til norsk oppdrettsnæring. Det er difor ein stor forskingsinnsats på dette feltet.C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\laks i merd Erlend Astad Lorentzen HI.jpg

Fiskevelferd

Oppdrettsfisken er Norges viktigste produksjonsdyr. Årlig blir det satt ut mer enn 350 millioner laks og regnbueørret i oppdrettsmerder i sjøen.C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\fiskefor eivind senneset.jpg

Fôr og ernæring

Hva bør fisken spise for å holde seg frisk og til slutt bli sunn og trygg mat? I likhet med mennesker, må fisken spise mat som holder den frisk. Den trenger de riktige næringsstoffene.Blåskjell

Nye arter i oppdrett

Blåskjell, stør eller torsk? Norge har et stort potensial for nye oppdrettsarter.Landbasert oppdrettsanlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg/lukkede anlegg

Landbaserte oppdrettsanlegg med resirkulering (RAS) kan løse problemene med rømming, lakselus og utslipp. Samtidig stiller det også høye krav til vannkvaliteten, fôrkvalitet, hygienen i anleggene og fiskevelferden.HI-029827.jpg

Lakselus

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i næringen. Overvåking av lakselus viser at omfanget øker, og at lusen i mange tilfeller er blitt resistent mot behandlingsmetoder som orale midler og badebehandlinger.