Forskningsdata

Havforskningsinstituttet samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder. Dataene samles inn med våre og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målinger, glidere med mer. 

     

 

 

 

Bestandsundersøkelser

bestand.jpg

Helse og smittespredning

lakselus.jpg

Økologiske interaksjoner og biologisk mangfold

hummer v reservat.jpg

Fysisk og kjemisk miljø

argo_boat.wide_large.jpg

Sjømat og helse

ES4_3709 Program for trygg og sunn sjømat Fotograf Eivind Senneset.jpg