Forskningsdata

Havforskningsinstituttet samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder. Dataene samles inn med våre og innleide fartøy, observasjonsbøyer, manuelle målinger, glidere med mer. 

     

 

 

 

Bestandsundersøkelser

Helse og smittespredning

Økologiske interaksjoner og biologisk mangfold

Fysisk og kjemisk miljø

Sjømat og helse

Annet 2

  • Fartøyenes posisjon
  • Eksperimentelle data

Annet 3