Gå til hovedinnhold

Lab Austevoll

Lab Austevoll

Laboratoriet vårt på Forskningsstasjonen Austevoll har to ansatte og er i tillegg bemannet med ansatte fra fagruppene.

Her har vi ulike spesiallaboratorier:

  • Moderne utstyrt lab for ELISA av steroider og andre hormon. (ELISA står for Enzyme-linked immunosorbent assay og er en immunkjemisk analysemetode som vi bruker til å måle konsentrasjon av forskjellige hormon i blod, egg og fiskelarver.)
  • Molekylærbiologi-lab for rensing av RNA og DNA, kjønnsbestemmelse i kveite og gPCR-analyse av genuttrykk.
  • Foto- og videomikroskopiske studier av blant annet kveite, torskefisk, rensefisk, hummer, skjell, svamp og koraller. 
  • Lab for pH-målinger, alkalinitet, spektrofotometri, filtrering, sentrifugering av sjøvannsprøver og fôrprøver.
  • Bombekalorimeter som brukes til å bestemme energiinnholdet (joule/gram) i for eksempel: blåskjell, føden til blåskjell, lakseegg, alger osv.
  • Lupelab med punktavsug og tilgang til filtrert sjøvann. Laben brukes til opparbeiding av sjøvannsprøver, skjell, larver og lignende, der prøven måles, veies, tørkes og brennes.
  • Kjølerom med temperaturstyring.
  • Algelab for produksjon av mikroalger. 
  • Algene og andre partikler telles og størrelseberegnes ved hjelp av Coulter counter og Pamas partikkelteller.
  • Egen labbrakke for arbeid med formalin.