Gå til hovedinnhold

Handlingsplan for mangfold

Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. Havforskningsinstituttet (heretter HI) skal ha en personalpolitikk som er åpen for, og gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Ved HI skal vi arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og å hindre diskriminering. Handlingsplanen for mangfold skal være en integrert del av instituttets strategiske planverk. I det følgende presenteres mål og tiltak for å fremme denne visjonen.

Instituttets visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder, og vår ambisjon om å være internasjonalt ledende innen marin forskning og rådgiving, legger grunnlaget for handlingsplanens visjon, som er som følger:

Ansatte ved HI skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Mangfold skal kjennetegne all virksomhet ved instituttet.

Les hele handlingsplanen (PDF)