Gå til hovedinnhold

Akvakultur


fisker som holder fisk
Fotograf: Eivind Senneset / HI

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgiving skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.

Både det langsiktige og grunnleggende vektlegges i forskningsprofilen. Til grunn for all rådgiving skal det ligge grundig, relevant forskning der habilitetshensyn blir ivaretatt. Målet er å kombinere resultater fra eksperimentelt arbeid, feltdata og modellering til å gi råd om rammer og muligheter for norsk akvakulturaktivitet.