Gå til hovedinnhold

Forsknings- og rådgivningsprogram

Forsknings- og rådgivningsprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. 

Hovedleveransen fra Havforskningsinstituttet er overvåkning, forskning og rådgivning. Gjennom forsknings- og rådgivningsprogrammene leverer vi råd til myndighetene, forvaltning, næringsliv og samfunnet generelt. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.

Forskningsvirksomheten vår foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets forsknings- og rådgivningsprogram. Disse programmene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene.

Den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgivning gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåkning, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.