Gå til hovedinnhold

Rådgivning

Havforskningsinstituttet gir råd i hele den marine kjeden fra hav til mat. Vi gir råd til forvaltning, departement og andre. I tillegg til forskning, driver vi også utstrakt overvåking for å kunne gi rådene som er bestilt.

Fagområdene til HI spenner fra kyst og fjord og ut i de store havene, alt fra små plankton, bunndyr, fiskebestander til de største sjøpattedyrene. Akvakultur, trygg og sunn sjømat og klima er også viktige områder.

Akvakultur

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgivning skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.

Kvoteråd

Kvoterådene er Havforskningsinstituttets faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter.

Forsknings- og rådgivningsprogram

Forsknings- og rådgivningsprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. 

Bestandsoversikt

I denne tabellen finner du informasjon om bestander som havforskningsinstituttet overvåker og gir råd på, bl.a. kontaktperson ved instituttet, forvaltningsmål, rådgivende organisasjon, forvaltningsråd og rødlisting. Oversikten er under utvikling og skal utvides med informasjon om overvåkings- og rådgivningsprosesser, inkludert data og modeller, for alle bestandene som instituttet overvåker og/eller gir råd på.

Forvaltningsplaner

Regjeringen har lagt frem helhetlige forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Siktemålet er at disse skal medvirke til en bærekraftig forvaltning av disse havområdene.

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR)

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) ble lansert på årsmøtet i Fiskebåt 12. februar 2015 av daværende fiskeriminister Elisabet Aspaker (se pressemelding).