Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Torsk i Nordsjøen, makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Resultat: 2023 (12)Hvitting

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 110 172 tonn
Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Avtalt kvote 2022: 32 880 tonn (sum over alle områder)Nordsjøsild fangst

Nordsjøsild (sild i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Den austlege engelske kanal)

30.06.2022

Tilrådd kvote 2023: 403 813 tonn i direktefisket (414 886 tonn totalt) 
Tilrådd kvote 2022: 523 438 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt)
Avtalt kvote 2022: 427 628 tonn i direktefisketLysing

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske hav og nordlige Biscayabukten

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 83 130 tonn
Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Avtalt kvote 2022: 78 926 tonnhyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 137 058 tonn
Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Avtalt kvote 2022: 52 691 tonn (sum over alle områder)Torsk

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 22 946 tonn
Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Avtalt kvote 2022: 15 911 tonn (sum over alle områder)Rødspette

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 150 705 tonn
Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Avtalt kvote 2022: 142 508 tonn (sum over alle områder)sei

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, vest av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 58 912 tonn
Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Avtalt kvote 2022: 49 614 tonn (sum over alle områder)Snabeluer kvoterådbilde

Vanlig uer

15.06.2022

ICES anbefaler, i tråd med føre-var prinsippet, at fangsten i 2023 og 2024 bør være 0.sei

Nordøstarktisk sei

15.06.2022

Anbefalt kvote 2023: 226 794 tonn
Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Avtalt kvote 2022: 197 212 tonnBrisling HI 012802

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.05.2022

Tilrådd kvote juli 2022-juni 2023: 68 690 tonn
Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Avtalt kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn