Forskningsstasjonen Matre

 • matre.png
 • HI-042812.jpg

  Matre i Masfjorden.

  Fotograf: Halfdan Hallseth / Havforskningsinstituttet
 • Matre_landanlegg_RN_2018-08-fra-Litlefjellet.jpg

  Landanlegg langs Matreelven med Smørdalen i bakgrunnen.

  Fotograf: Ragnar Nortvedt, HI

Forskningsstasjonen Matre ble etablert i Masfjorden i 1971 og har historisk sett vært en av pilarene i utviklingen av moderne akvakultur. Flere av metodene som er utviklet ved stasjonen er nå i bruk verden over. Stasjonen er lokalisert ved E39 ca. 80 km nord for Bergen.

Forskningsstasjonen er en viktig plattform for Havforskningsinstituttets forskning innen akvakultur og fiskeforsøk. Aktiviteten omfatter forsøk med laksefisk i alle stadier på sjø og land, marine arter og villfanget fisk.

Fasilitetene våre og personellets kompetanse dekker et bredt spekter av forskning innen akvakultur, fiskeforsøk og havforskning. Fiskelaboratoriene kan tilpasses svært mange behov, og i kjemilaboratoriet kan vi gjøre en rekke analyser.

I 2019 pusset vi opp underetasjen i administrasjonsbygget vårt. De nyoppussede fasilitetene inkluderer ny røntgenlab., nye garderober med dusj og vaskerom, nytt ventilasjonsrom, nytt datarom og ny heissjakt. I ombyggingsprosessen er det trukket 2,4 km med nye el.kabler og 2 km med nye datakabler. 

Røntgenfoto av laks. Foto: Audun Østby Pedersen
 
Eksteriørfoto fra Forskningsstasjonen Matre med kunstverket "Breaking the Waves" av May Bente Aronsen. Foto: Stine Hommedal / HI

Trivsel og stress hos fisk

Velferd hos oppdrettsorganismer er stasjonens hovedsatsing. Vi ønsker å finne ut hva som får fisken til å trives, og hva som kan stresse den og ta fra den matlysten. Moderne fasiliteter gjør at vi kan detaljstyre vannets temperatur-, salt- og oksygennivå og registrere fiskens reaksjoner på endringer i omgivelsene. Slike eksperimenter kan også benyttes for å studere ulike arters vekst, kjønnsmodning og gyting under varierende forhold og bedre vår forståelse for disse mekanismene også hos vill fisk. 

Rømt oppdrettslaks

Ved stasjonen gjør vi også forsøk med fokus på genetiske og økologiske interaksjoner som følge av rømt oppdrettsfisk. Dette omfatter spredning og gjenfangst av rømt oppdrettsfisk og metoder for sterilisering av fisk.

Ett av våre to sjøanlegg er spesielt utstyrt for å studere miljøet i merdene. Her har vi instrumentering som overvåker adferd og velferd hos fisken i merden og samtidig registrerer de fysiske forholdene både inne i merden og utenfor.

Klimaendringer og forsuring

Fasilitetene er også utmerket for å gjennomføre forsøk på villfanget fisk som makrell, sild og hestmakrell, og vi har gjennomført flere viktige forsøk relatert til fiskeri og grunnleggende biologisk forståelse av slike arter. At vi kan kontrollere vannkvalitet i kar på land, gir oss svært mange muligheter for å studere effekter av klimaendringer, forsuring av havet, effekter av forurensning med mer.

Forsøkshall i Matre. Foto: Erlend A. Lorentzen