Gå til hovedinnhold

Sjømat

expected string or buffer

Næringsstoffer og uønskede stoffer

Havforskningsinstituttet overvåker sjømatens innhold av næringsstoffer og uønskede stoffer, og forsker på effektene de har i kroppen vår.

expected string or buffer

Sjømat og helse

Studiar viser ein samanheng mellom sjømat i kosthaldet og redusert risiko for overvekt, diabetes og hjarte- og karsjukdom. Det er samtidig vanskeleg å seie sikkert at A fører til B i dette komplekse spørsmålet.

expected string or buffer

Overvåkning av sjømat

Sjømaten vi spiser skal være trygg. Havforskningsinstituttet overvåker innholdet av uønskede stoffer i villfisk, skjell og skalldyr. I tillegg analyserer vi uønskede stoffer i fiskefôr og oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet.