Gå til hovedinnhold

Våre fartøyForskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra» på Byfjorden i Bergen

«Prinsesse Ingrid Alexandra»

Vårt nye kystforskningsfartøy er 35 meter, utstyrt med toppmoderne forskningsutstyr og er spesialbygget for å operere langs den værharde kysten i Nord Norge. Fartøyet får hjemmehavn i Tromsø og blir et sambruk mellom HI og Nord universitet.HI 040778

«G.O. Sars»

«G.O. Sars» ble levert i 2003 og eies av Havforskningsinstituttet (75 %) og Universitetet i Bergen (25 %). Hovedoperasjonsområdet er Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, men fartøyet har også gjennomført tokt til Den midt-atlantiske rygg og til Antarktis.HI 042578

«Kronprins Haakon»

«Kronprins Haakon» har Arktis og Antarktis som sine primære operasjonsområder, men kan også dra på tokt i mer «åpne» farvann i Barentshavet og Norskehavet. Fartøyet er utrustet for alle typer marin forskning i is og åpent farvann.Forskningsfartøyet Kristine Bonnevie

«Kristine Bonnevie»

«Kristine Bonnevie» blei bygt i 1993 som den andre «Dr. Fridtjof Nansen». I 2016 blei fartøyet overført frå Norad til Havforskingsinstituttet og gjennomgjekk då ei omfattande ombygging og oppgradering for bruk i norske farvatn. Fartøyet blir brukt av både HI (67 %) og UiB (33 %), primært i Nordsjøen, Norskehavet og langs norskekysten til både studenttokt, økosystemtokt og snitt-tokt.johan hjort

«Johan Hjort»

«Johan Hjort» eies av Havforskningsinstituttet og ble bygget i 1990 til fiskeriundersøkelser. Fartøyet brukes til økosystemtokt og snitt-tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. «Johan Hjort» er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger, sist i 2017 med nytt hybrid fremdriftsmaskineri, ny broutrustning og oppgradering av akustikksenteret om bord.Nansen

«Dr. Fridtjof Nansen»

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og opereres av HI. Dette er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. G

«G.M. Dannevig»

«G.M. Dannevig» eies av Havforskningsinstituttet og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979. Fartøyet har hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Operasjonsområdet er primært Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet, men fartøyet har også enkelte tokt langs Vestlandskysten.Hans Brattstrom

«Hans Brattström»

«Hans Brattström» eies av Universitetet i Bergen og driftes av Havforskningsinstituttet. Fartøyet er bygget i 1992 og opererer på Vestlandskysten, bl.a. til korte studenttokt, men også til en rekke forskningsoppgaver og innsamling av biologiske prøver i kystsonen for både UiB og HI. Tokttiden er fordelt med hhv. 67 % på UiB og 33 % på HI.Hydrograf

«Hydrograf»

Sjømålingsfartøyet MS «Hydrograf» er eid av Statens kartverk og driftes og bemannes av Havforskningsinstituttet.