Gå til hovedinnhold

Våre fartøyForskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra» på Byfjorden i Bergen

«Prinsesse Ingrid Alexandra»

Vårt nye kystforskningsfartøy (PIA) er 35 meter, utstyrt med toppmoderne forskningsutstyr og er spesialbygget for å operere langs den værharde kysten i Nord Norge. Fartøyet får hjemmehavn i Tromsø og blir et sambruk mellom HI og Nord universitet.HI 040778

«G.O. Sars»

«G.O. Sars» ble levert i 2003 og eies av Havforskningsinstituttet (HI). Bruken av skipet deles mellom HI (75 %) og Universitetet i Bergen (25 %). Hovedoperasjonsområdet er Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, men fartøyet har også gjennomført tokt til Den midt-atlantiske rygg og til Antarktis.HI 042578

«Kronprins Haakon»

«Kronprins Haakon» har Arktis og Antarktis som sine primære operasjonsområder, men kan også dra på tokt i mer «åpne» farvann i Barentshavet og Norskehavet. Fartøyet er utrustet for alle typer marin forskning i is og åpent farvann.johan hjort

«Johan Hjort»

«Johan Hjort» eies av Havforskningsinstituttet og ble bygget i 1990 til fiskeriundersøkelser. Fartøyet brukes til økosystemtokt og snitt-tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Nansen

«Dr. Fridtjof Nansen»

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og opereres av HI. Dette er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. G

«G.M. Dannevig»

«G.M. Dannevig» eies av Havforskningsinstituttet og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979. Fartøyet har hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Operasjonsområdet er primært Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet, men fartøyet har også enkelte tokt langs Vestlandskysten.lite forskningsfartøy på byfjorden i Bergen

«Hans Brattström»

«Hans Brattström» eies av Universitetet i Bergen og driftes av Havforskningsinstituttet. Tokttiden er fordelt med hhv. 67 % på UiB og 33 % på HI.Hydrograf

«Hydrograf»

Sjømålingsfartøyet MS «Hydrograf» er eid av Statens kartverk og driftes og bemannes av Havforskningsinstituttet.