Våre fartøy

HI-040778.jpg

G.O. Sars

«G.O. Sars» ble levert i 2003 og eies av Havforskningsinstituttet (75%) og Universitetet i Bergen (25%). Hovedoperasjonsområde er Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, men fartøyet har også gjennomført tokt til den midt-atlantiske ryggen og til Antarktis. «G.O. Sars» er utrustet for alle typer marin forskning, og den kan bla håndtere ROV Ægir 6000, AUV Hugin og Calypso giant piston corer.

Kronprins-Haakon.jpg

Kronprins Haakon

«Kronprins Haakon» ble levert i mars 2018 og eies av Norsk Polarinstitutt (30%), med Universitetet i Tromsø som største bruker (50%), og HI som bruker (20%) og operatør av fartøyet. «Kronprins Haakon» vil ha Arktis og Antarktis som sine primære operasjons-områder, men også tokt i mer «åpne» farvann i Barentshavet og Norskehavet. Fartøyet er utrustet for alle typer marin forskning i is og åpent farvann. Det kan operere ROV Ægir over siden og gjennom moonpool, og er også utrustet til å håndtere AUV Hugin og Calypso giant piston corer. Fartøyet kan også ta med seg to mindre helikoptre på tokt i isen.

 
Kristine-Bonnevie.jpg

Kristine Bonnevie

«Kristine Bonnevie» er bygget i 1993 som den andre «Dr. Fridtjof Nansen» og i 2016 ble fartøyet overført fra Norad til HI og gjennomgikk en omfattende ombygging og oppgradering for bruk i norske farvann. Fartøyet brukes av både HI (67%) og UiB (33%), primært i Nordsjøen, Norskehavet og langs Norskekysten til både studenttokt, økosystemtokt og snitt tokt. Fartøyet tar seg også av opptak og utplassering av stasjon M bøyen med jevne mellomrom. 

johan-hjort.jpg

Johan Hjort

«Johan Hjort» eies av HI og ble bygget i 1990 med fiskeriundersøkelser som formål, noe den fortsatt gjør, i tillegg til økosystemtokt og snitt tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Fartøyet er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger, sist i 217 da det fikk nytt hybrid fremdriftsmaskineri, ny broutrustning og oppgradering av akustikksenteret om bord.

Nansen.jpg

Dr. Fridtjof Nansen

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og opereres av HI. Det er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. Fartøyet benyttes i «Nansen programmet» som er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI. Fartøyet er utrustet for vitenskapelige undersøkelser og opplæring/trening av lokale forskere og teknikere i landene som inngår i Nansen programmet.

G.M.-Dannevig.jpg

G.M. Dannevig

«GM Dannevig» eies av HI og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979, og med hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Fartøyet har Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet som primært operasjonsområde, men har også enkelte tokt langs Vestlandskysten. Fartøyet gjennomfører miljøundersøkelser på faste stasjoner langs kysten av Sør- og Østlandet hver måned, i tillegg til oseanografisk snitt mellom Torungen og Hirtshals. I tillegg har den en rekke «faste» tokt hvert år i kystsonen.

C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Hans Brattstrom.jpg

Hans Brattström

«Hans Brattström» eies av Universitetet i Bergen og opereres av HI. Fartøyet er bygget i 1992 og opererer på Vestlandskysten, bla annet til korte studenttokt, men også til en rekke forskningsoppgaver og innsamling av biologiske prøver i kystsonen for både UiB og HI. Tokttiden er fordelt med hhv 67% på UiB og 33% på HI.