Gå til hovedinnhold

Våre fartøyHI 040778

G.O. Sars

«G.O. Sars» ble levert i 2003 og eies av Havforskningsinstituttet (75 %) og Universitetet i Bergen (25 %). Hovedoperasjonsområdet er Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, men fartøyet har også gjennomført tokt til Den midt-atlantiske rygg og til Antarktis. «G.O. Sars» er utrustet for alle typer marin forskning, og kan bl.a. håndtere ROV Ægir 6000, AUV Hugin og Calypso giant piston corer.HI 042578

Kronprins Haakon

«Kronprins Haakon» har Arktis og Antarktis som sine primære operasjonsområder, men kan også dra på tokt i mer «åpne» farvann i Barentshavet og Norskehavet. Fartøyet er utrustet for alle typer marin forskning i is og åpent farvann.Forskningsfartøyet Kristine Bonnevie

Kristine Bonnevie

«Kristine Bonnevie» blei bygt i 1993 som den andre «Dr. Fridtjof Nansen». I 2016 blei fartøyet overført frå Norad til Havforskingsinstituttet og gjennomgjekk då ei omfattande ombygging og oppgradering for bruk i norske farvatn. Fartøyet blir brukt av både HI (67 %) og UiB (33 %), primært i Nordsjøen, Norskehavet og langs norskekysten til både studenttokt, økosystemtokt og snitt-tokt.johan hjort

Johan Hjort

«Johan Hjort» eies av Havforskningsinstituttet og ble bygget i 1990 til fiskeriundersøkelser. I tillegg brukes fartøyet til økosystemtokt og snitt-tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Fartøyet er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger, sist i 2017 med nytt hybrid fremdriftsmaskineri, ny broutrustning og oppgradering av akustikksenteret om bord.Nansen

Dr. Fridtjof Nansen

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og opereres av HI. Dette er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. Fartøyet benyttes i «Nansenprogrammet» som er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI. Fartøyet er utrustet for vitenskapelige undersøkelser og opplæring/trening av lokale forskere og teknikere i landene som inngår i Nansenprogrammet.G

G.M. Dannevig

«G.M. Dannevig» eies av Havforskningsinstituttet og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979. Fartøyet har hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Operasjonsområdet er primært Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet, men fartøyet har også enkelte tokt langs Vestlandskysten.Hans Brattstrom

Hans Brattström

«Hans Brattström» eies av Universitetet i Bergen og driftes av Havforskningsinstituttet. Fartøyet er bygget i 1992 og opererer på Vestlandskysten, bl.a. til korte studenttokt, men også til en rekke forskningsoppgaver og innsamling av biologiske prøver i kystsonen for både UiB og HI. Tokttiden er fordelt med hhv. 67 % på UiB og 33 % på HI.Hydrograf

Hydrograf

Sjømålingsfartøyet MS «Hydrograf» er eid av Statens kartverk og driftes og bemannes av Havforskningsinstituttet.