Rederiavdelingen

Johan Hjort.jpg

Rederi bemanner og driver Havforskningsinstituttets fartøyer "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig" og "Kristine Bonnevie" (tidl. "Dr. Fridtjof Nansen"). I tillegg bemanner og driver vi ”Hans Brattström” som eies av Universitetet i Bergen, ”Dr. Fridtjof Nansen” som eies av Norad og ”Kronprins Haakon” som eies av Norsk Polarinstitutt.

Nye ”Dr. Fridtjof Nansen” ble bygget i Spania og ble overtatt fra verftet i januar 2017. Første tokt startet fra Casablanca i Vest-Afrika i mai 2017. Fartøyets hovedarbeidsområde blir kysten av Afrika og Det indiske hav.

Det isgående fartøyet ”Kronprins Haakon” ble sjøsatt i Italia våren 2017. Etter utprøving og ferdigstilling i Norge, startet fartøyet på første ordinære tokt til Polhavet i august 2018.
 
”Håkon Mosby” gikk ut av flåten høsten 2016 og ble erstattet av ”Kristine Bonnevie”.

Rederiavdelingens hovedoppgaver

•    Bemanne, vedlikeholde og etterforsyne fartøyer som eies og/eller drives av Havforskningsinstituttet
•    Anskaffe, vedlikeholde og betjene vitenskapelig utstyr som benyttes i fartøyene
•    Lagring, vedlikehold og kalibrering av utstyr
•    Inngå avtaler om leie av fartøyer etter behov