Gå til hovedinnhold

Rederiavdelingen


Johan Hjort

Rederi bemanner og driver Havforskningsinstituttets fartøyer "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig" og vårt nye kystforskningsfartøy "Prinsesse Ingrid Alexandra". I tillegg bemanner og driver vi ”Hans Brattström” som eies av Universitetet i Bergen, ”Dr. Fridtjof Nansen” som eies av Norad, ”Kronprins Haakon” som eies av Norsk Polarinstitutt og «Hydrograf» som eies av Kartverket.

Rederiavdelingens hovedoppgaver

•    Bemanne, vedlikeholde og operere fartøyer som eies og/eller drives av Havforskningsinstituttet
•    Holde rederi og fartøy sertifisert for de fartsområder fartøyene skal operere i
•    Anskaffe, vedlikeholde og betjene vitenskapelig utstyr og instrumenter 

Klikk her for å finne oss på kartet