Gå til hovedinnhold

Rederiavdelingen

Johan Hjort

Rederi bemanner og driver Havforskningsinstituttets fartøyer "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig" og "Kristine Bonnevie". I tillegg bemanner og driver vi ”Hans Brattström” som eies av Universitetet i Bergen, ”Dr. Fridtjof Nansen” som eies av Norad og ”Kronprins Haakon” som eies av Norsk Polarinstitutt.

Rederiavdelingens hovedoppgaver

•    Bemanne, vedlikeholde og etterforsyne fartøyer som eies og/eller drives av Havforskningsinstituttet
•    Anskaffe, vedlikeholde og betjene vitenskapelig utstyr som benyttes på fartøyene
•    Lagring, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr og instrumenter
•    Inngå avtaler om leie av fartøyer etter behov

 

Klikk her for å finne oss på kartet