Innkjøp

innkjøp.jpg

Havforskningsinstituttets innkjøpspolitikk skal sikre at lov og forskrift for offentlige anskaffelser etterleves ved alle instituttets anskaffelser. 

Det er viktig å sikre at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom innkjøpsprosessen. Innkjøpsregelverket har til hensikt å sikre en systematisk, korrekt og ensartet behandling av forespørsel og bestilling av varer og tjenester samt sikre likebehandling av instituttets leverandører.

Havforskningsinstituttet skal følge regelverket for offentlige anskaffelser for å sikre at statens midler utnyttes best mulig gjennom gode, kostnadseffektive og samfunnstjenelige innkjøp, og at offentlige sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.

Anskaffelsene våre kunngjøres på Doffin. Søk frem IMR under ”Søk kunngjøring”. Sett deretter inn dagens dato i feltet ”Tidsfrist fra” og trykk ”Søk”. Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer.

 Generelle innkjøpsbetingelser ved Havforskningsinstituttet