Gå til hovedinnhold

Tokt og felt

Havforskingsinstituttet gjennomfører årleg ei rekke tokt. Målet er å overvake og kartlegge miljøtilstanden i havet og å undersøke korleis dei ulike fiskebestandane utviklar seg. Undervegs blir det tatt mange ulike prøver. Vi tar vannprøver for å undersøke mengda av næringssalt og algar i sjøen, mens akustiske instrument som sonar og ekkolodd blir brukt for å leite opp og kartlegge fisk. Saman med trålprøver kan resultat frå ekkolodd og sonar bl.a. fortelle om fiskebestandane sin størrelse og alderssamansetting.

Resultata frå toktverksemda er svært viktig når forskarane skal gi råd om korleis Norge skal forvalte dei ulike fiskebestandane våre. Råda blir gitt i form av kvoteråd.

I tillegg til tokt, gjennomfører vi også eit omfattande feltarbeid langs kysten og i fjordane. Dette er arbeid der det ikkje er nødvendig med store forskingsfartøy. Oppgåver som blir gjort på feltarbeid er for eksempel å fange laksefisk for å undersøke kor mykje lus han har, dei årlege strandnottrekka på Sørlandet og ellers undersøkingar som kan gjerast frå mindre båtar.

Sjå vårt toktprogram i denne kalenderen (huk vekk andre skip enn HI sine (IMR) for betre oversikt)

 

MAREANO

rosa og gule koraller på havbunnen

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder.

Nasjonalt toktprogram

Toktprogrammet viser kva for tokt dei ulike fartøya våre er eller skal på, og kven som er ansvarleg for toktet.

Rederiavdelingen

Rederi bemanner og driver Havforskningsinstituttets fartøyer "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig" og vårt nye kystforskningsfartøy "Prinsesse Ingrid Alexandra". I tillegg bemanner og driver vi ”Hans Brattström” som eies av Universitetet i Bergen, ”Dr. Fridtjof Nansen” som eies av Norad, ”Kronprins Haakon” som eies av Norsk Polarinstitutt og «Hydrograf» som eies av Kartverket.

Hav, kyst og fjord

Toktene våre foregår bl.a. i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av oppgavene er å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i havet og utviklingstendensene i ulike fiskebestander.