Gå til hovedinnhold

Lansering Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022


Illustrasjon med bildeutsnitt av hhv. rensefisk, laks som svømmer i en merd og forsker som registrerer resultat.
Dato 04. mai 2022 14:00 - 16:00
Sted Digitalt
Nettside Påmelding

Norsk fiskeoppdrett påvirker miljøet. Vi har vurdert risikoen ved denne påvirkningen, i tillegg har vi vurdert hvordan oppdrettsfisken har det.

Bli med på lanseringen av årets risikorapport – da får du siste nytt!

Også i år inneholder rapporten informasjon om effekter på vill laksefisk, effekter av utslipp, bruk av leppefisk og dyrevelferd.

Nytt av året er et eget kapittel om miljøeffekter av torskeoppdrett. Den økte oppmerksomheten rundt torskeoppdrett, gjør at dette temaet er i fokus under årets presentasjon sammen med hvilken effekt lakselus har på sjøørret og sjørøye.

I tillegg til selve risikorapporten, publiseres det en egen rapport med oppdatert kunnskapsstatus på alle områdene som er risikovurdert. I denne rapporten finner de som ønsker å gå dypere inn i temaene også de vitenskapelige referansene.

Arrangementet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og NCE Seafood Innovation.

Meld deg på – lenke til arrangementet kommer på e-post.

Program (oppdateres fortløpende):

Del 1 – Presentasjon av rapport

Presentasjon: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – Risikovurdering – miljøeffekter av fiskeoppdrett, Ellen Sofie Grefsrud, forsker, Havforskningsinstituttet, redaktør

Tema: Effekter på kysttorskbestander ved torskeoppdrett i åpne merder, Pål Arne Bjørn, forsker, Havforskningsinstituttet

Tema: Negative effekter på vill sjøørrret og sjørøye som følge av utslipp fra lakselus fra fiskeoppdrett, Ørjan Karlsen, forsker, Havforskningsinstituttet

Det vil være mulig å sende inn spørsmål via chat til foredragsholderne.

Del 2 – Panelsamtale

Kristian Botnen, CEO, Lingalaks
Ragna Heggebø, Global R&D Manager, Grieg Seafood
Karin Kroon Boxaspen, Fagdirektør, Havforskningsinstituttet
Leni Marie Lisæter, Seksjonssjef Kyst og Havbruk, Fiskeridirektoratet

Det vil være mulig å sende inn spørsmål via chat til panel.

Moderator: Nina Stangeland, administrerende direktør, NCE Seafood Innovation