Hopp til hovedteksten
sjøan2_99.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Oppdrett

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgiving skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.

Våre hovedsatsingområder er:

Tidligere NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) har også omfattende forskning på tema innen akvakultur:

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Infopakke om havbruk

Vi knuser myter, og følger forskerne i jakta på fakta om havbruket. Med film, tekst og bilder presenteres den nyeste kunnskapen fra havbruksforskningen.

Denne informasjonspakken er tilrettelagt for alle visningssenter for akvakultur i landet, men tilbys også andre interesserte; som skoler, museer osv.

Les mer om infopakken, og hvordan du kan bestille den

Steril oppdrettsfisk

Rømt oppdrettsfisk kan påvirke de ville bestandene på mange måter. Den største bekymringen ligger i muligheten for at den skal gyte sammen med villfisk, og permanent endre den genetiske sammensetningen i de ville fiskbestandene. En løsning på dette problemet kan være bruk av steril oppdrettsfisk. Forskere ved Havforskningsinstituttet har arbeidet med denne problemstillingen i flere år, og har gjort forsøk med steril oppdrettslaks.


les mer

Lakselus

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i næringen. I flere år er lakselus behandlet med orale midler samt badbehandling. Overvåking av lakselus viser at omfanget øker klart, og at lusa i noen tilfeller er blitt resistent mot den foretrukne behandlingsmetoden. Les mer