Hopp til hovedteksten
Sol_og_is.jpg
Arktis.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Arktis

Den norske delen av Arktis omfatter Svalbard, som består av flere større og mindre øyer på til sammen 64 000 km². De største er Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya og Edgeøya.
 

Arktis omfatter hav- og landområdene rundt Nordpolen, og innenfor polarsirkelen.

Russland, Alaska, Canada, Grønland/Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland ligger innenfor den arktiske grensen. Nord for fastlandet ligger Polhavet som er dekket av fast is. Randsonen er dominert av pakkis og drivis, og utbredelsen varierer sterkt med årstiden.

Sammenliknet med andre land- og havområder er polarområdene fremdeles lite utforsket. På den annen side viser dagens forskning at de er nøkkelområder for å forstå grunnleggende prosesser som har påvirket, og påvirker, jorden som helhet. Spesielt gjelder dette forståelsen av vår klodes regionale og globale klima – i fortid, nåtid og framtid.

Det totale arealet innenfor polarsirkelens grense er på 26 millioner km² hvorav landområdene utgjør 8 millioner km².

Polhavet er omkranset av grunnere sokkelhav. I Nordøstatlanteren omfatter dette Barentshavet nord for Norge og Kola. Østover gjelder det Karahavet øst for Novaja Semlja, Laptevhavet, Øst-Sibirhavet, Tsjukterhavet nord for Beringstredet, Beauforthavet nord for Alaska og vest for Canada, samt Lincolnhavet og Wandelhavet nord for Grønland.