Gå til hovedinnhold

Akustisk tilbakespredning fra fisk


pedersen 130

undefined

Geir Pedersen disputerer 13. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Methodology for in situ target strength measurement of fish”. Akustikk har i lang tid blitt benyttet for å observere og mengdemåle fisk. Denne metoden er godt egnet til formålet siden akustiske bølger kan forplante seg over store avstander i havet. Avhandlingen er en del av det strategiske instituttprogrammet ”Absolutt mengdemåling av fisk” ved Havforskningsinstituttet, og er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Mengdemåling av fisk gir vanligvis mengdeindekser og sjelden absolutte mengder. Målet med instituttprogrammet er å grundig belyse og korrigere for alle målefeil i metoden. Programmet har fokusert spesielt på mengdemåling av sild, men inkludert også arbeid på kolmule, lodde og bunnfisk.

I avhandlingen fokuseres det på akustisk tilbakespredning fra enkeltfisk, som er en viktig parameter for å konvertere akustiske verdier til biomasse. Arbeidet omhandler først og fremst forbedret måling av tilbakespredning fra enkeltmål, samt forbedrede rutiner for kalibrering av vitenskapelige splittstråle ekkolodd som benyttes til slike målinger. En metode for å skille mellom ulike fiskeslag basert på akustisk frekvensrespons for enkeltfisk er utviklet og testet. I tillegg er det utviklet en metode for å kunne måle og beregne den ”akustiske dødsonen”, som er det volumet ved havbunnen hvor dagens ekkolodd ikke har mulighet for å registrere fisk.

Personalia:

Geir Pedersen er født i 1976 og oppvokst i Holmestrand. Han er utdannet cand.scient. i fysikk ved Universitetet i Bergen (2001), og har arbeidet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:

13.04.2007, kl. 13:15, Auditorium Pi, matematisk institutt, Johannes Brunsgt. 12

 

Se også

UiB

Kontaktpersoner


tlf. 55 23 69 03