Gå til hovedinnhold

Overvåking av marine ressurser ved bruk av stasjonær plattform og autonom undervannsbåt


ruben

[23.01.07] Ruben Patel disputerer for dr.ing.-graden med tittelen Overvåking av marine ressurser ved bruk av stasjonær plattform og autonom undervannsbåt (AUV). Avhandlingen tar for seg tekniske løsninger for å ta i bruk vitenskapelige fiskeri-ekkolodd i autonome undervannsbåter (AUV) og stasjonære observatorier.

Tid:   23. januar kl 1300 (prøveforelesning samme dag kl 1000)
Sted: Fiskeridirektoratet - hovedmøterommet

Teknologien blir demonstrert og anvendt i en biologisk sammenheng. For AUV er det utviklet metoder for å fjernkontrollere sensoren og se sanntidsdata på moderfartøyet ved hjelp av undervannskommunikasjon. Demonstrasjonsarten, norsk vårgytende sild, som reagerer lett på eksterne stimuli, er lite påvirket av denne farkosten. Dette gjør farkosten interessant for marinbiologiske studier.

Et observatorium med kablede ekkolodd er opprettet i Ofotfjorden for å studere overvintrende sild. Metoder for å kalibrere sensorene er utviklet og testet. Det er også utført analyser og sammenligning med akustiske data samlet inn fra skip. For å se på sildens bevegelse over observatoriet er det utført målinger med akustisk strømmåler.

Ruben har arbeidsplass hos forskningsgruppen Observasjonsmetodikk ved Havforskningsinstituttet, og veileder har vært Olav Rune Godø.