Gå til hovedinnhold

Norsk oppdrettsfisk og nodavirus


korsnes 100px

undefined

Kjetil Korsnes disputerer 5. desember 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Nervous necrosis virus (NNV) in farmed Norwegian fish species”.

Fiskesykdomsviruset nodavirus, som gir sykdommen viral nervevevsnekrose (VNN), har gitt sykdomsproblemer i norske oppdrettsarter som kveite, torsk og piggvar. Et studium utført ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen har undersøkt nodavirusinfeksjoner i norsk oppdrettsfisk, med hovedvekt på laks og torsk. Studiet har undersøkt mottakelighet hos laks og torsk for infeksjon med nodavirus fra kveite, virusfordeling i ulike cellevev hos eksperimentelt smittet torsk, utbrudd av VNN hos oppdrettstorsk og identifisert mulige konsekvenser for oppdrettsnæringen.

Hovedkonklusjonene i studiet er:
1) Laks er en potensiell mottakelig vert for viruset, og samlokalisering med kjente mottakelige verter som kveite og torsk bør unngås.
2) Nodavirus isolert fra kveite er i stand til å formere seg i torsk, og dette viruset ble også overført gjennom vannmassene fra eksperimentelt smittet piggvar til frisk torsk. Samlokalisering av oppdrett av kveite og torsk bør derfor unngås for å redusere risiko for overføring av viruset mellom ulike fiskearter.
3) Undersøkelse av hvordan viruset fordeler seg i fiskens ulike vevstyper i eksperimentelt smittet torsk tyder på at hodenyre kan være en kandidat for viruspåvisning. En slik undersøkelse kan være utgangspunket for en seleksjon av virusfri stamfisk til bruk i oppdrett.

Ut fra dagens kunnskap om nodavirus, konkluderer studiet med at en systematisk bekjempelsesplan kan bestå av følgende hovedelementer:
A) Seleksjon av virusfri stamfisk,
B) hold av stamfisk og yngel i et lukket og beskyttet akvakultursystem, og
C) utvikling av en vaksinasjonsstrategi der marin fisk vaksineres før transportering fra et lukket til et åpent oppdrettssystem. Slike forebyggende tiltak vil redusere risiko for spredning av nodavirus og gjøre fiskeoppdrettsnæringen i stand til å leve med viruset.

Personalia:

Kjetil Korsnes er født i 1970 i Bergen, og oppvokst på Sula ved Ålesund. Han er utdannet fiskehelsebiolog, med cand.scient. i fiskehelse ved Universitetet i Bergen i 1997. Han har siden 1998 vært ansatt ved Høgskolen i Bodø. PhD-graden hans har vært del av et samarbeid mellom Høgskolen i Bodø, Havforskningsinstituttet og Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:

05.12.08, kl. 1115, stort auditorium (rom 2144), HIB, Thormøhlensgt. 55

 

kontaktperson

Kjetil Korsnes

les mer