Gå til hovedinnhold

Reproduksjon hos berggylt


muncaster 150

undefined

Simon Muncaster disputerer fredag 29. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med en avhandling om reproduksjon hos berggylt. Tittelen er ”Reproductive Physiology of Ballan wrasse (Labrus bergylta)”.

Berggylte (Labrus bergylta) er den største leppefisken langs den norske og europeiske kystlinjen, hvor de stort sett lever i tilknytning til rev. Flere typer leppefisk utviser renseadferd, deriblant berggylte, og kan derfor være svært nyttig for lakseoppdrettsnæringen, hvor den renser fisken for den parasittiske lakselusa. Det har de siste årene vært økende interesse for å produsere berggylte for dette formålet, og det er da svært fordelaktig å inneha grundig kunnskap om berggyltas reproduksjonssyklus, før man forsøksvis begynner oppdrett av arten. Svært få studier har vært utført på denne arten, og ingen i Norge.

Foreliggende arbeid har kartlagt reproduksjonssyklusen, og utviklingen av hannlige og hunnlige kjønnsceller (sperm og egg) i vill berggylte fanget lokalt ved Austevoll.

Berggylte er spesiell ved at den endrer kjønn, og de største hunnene utvikler seg til hann hvert år. Gonadeutviklingen skjer tidlig vår, og er hurtigere hos hanner en hos hunner, antageligvis fordi produksjon av egg er mer energikrevende enn produksjon av sperm. Gyting foregår mellom april og juni, og er helt ferdig innen juli. Da går fisken inn i en fase med resorpsjon av gonaden, dvs at modne egg og sperm blir brutt ned og næringsstoffene tatt opp igjen i kroppen. Denne fasen blir fulgt av en kort hvileperiode. Størstedelen av den kjønnsskiftende fisken skifter kjønn ved slutten av en gyteperiode. En nedgang i hunnlige kjønnsceller ved sluttfasen av gyting vil vanligvis bli etterfulgt av utviklingen av mannlige kjønnsceller. Dette skiftet assosieres med en nedgang i det hunnlige kjønnshormonet østradiol, som antageligvis spiller en nøkkelrolle i å holde fisken i det hunnlige stadiet.

Samlet sett har dette arbeidet gitt et detaljert overblikk over den fysiologiske utviklingen og timingen til reproduksjon hos berggylte, og vil være til hjelp i videre arbeid med oppdrettsprogrammet som blir utviklet ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Austevoll.

Personalia

Simon Muncaster ble født i 1973 i Christchurch, New Zealand. Han gjennomførte sitt masterarbeid med “honours” I 2002 ved Univeristetet i Otago, N.Z., og har vært ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet siden 2004.

Tidspunkt og sted for disputasen

29.02.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

 

Kontaktperson

Simon Muncaster

Se også