Gå til hovedinnhold

Utvikling av immunforsvar hos kveite


sonal patel 100x120

Sonal Patel disputerer 13. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Immune related genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), Expression of B- and T cell markers during ontogenesis”.

Oppdrett av marine arter, spesielt kveite, er en næring som fikk mye problemer med å etablere seg grunnet høy dødelighet hos larver og yngel. Sykdomsproblematikken, spesielt virale infeksjoner er en av de viktigste årsakene. Et viktig steg for å støtte utvikling av kveiteproduksjon er å unngå sykdomsutbrudd som kan resultere i opptil 100% dødelighet.

Avhandlingen beskriver kartlegging av gener og proteiner relatert til det underliggende signalsystemet i kveitens immunsystem. Videre er kloning og karakterisering av noen av de genene som koder for T-celler (CD4 og CD8) blitt gjort, og resultatene viser at i likhet med andre arter, er disse reseptorer mest uttrykt i det lymfoide (organer involvert i immunforsvar) organet tymus, men er også uttrykt i andre organer. Regulering av disse reseptorene i forbindelse med injeksjon av patogener som Vibrio anguillarum og nodavirus ble undersøkt. Resultatene viser at CD8 blir nedregulert i milten umiddelbart etter injeksjon av disse patogener (sykdomsfremkallende bakerier og virus).

Utvikling av lymfoide organer hos kveite fra eggstadiet til og med yngelstadiet ble undersøkt. Det ble benyttet metoder som sanntids RT-PCR, in situ hybridisering, og immunhistokjemi for å undersøke når, og i hvilke organer de viktige immungener og proteiner (IgM, CD4 og CD8) utrykkes. Kunnskapen om disse faktorer er viktig når man skal tenke på formulering og bruk av vaksiner.

Resultater fra avhandlingen kan være til hjelp i videre arbeid for å bestemme når og hvordan kveitelarvene kan stimuleres eller vaksineres for å bekjempe sykdomsproblematikken.

Personalia

Sonal Patel er født i 1969 og oppvokst i India. Hun er utdannet M.sc. i mikrobiologi fra India, og tok cand.scient. i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i august 1996. Etter å ha vært involvert i forskning på jord og kloakkslam, tuberkulose og influensa ved Universitet i Bergen, ble hun tatt opp som stipendiat ved Molekylærbiologisk Institutt i 2004. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen

13. 03. 2009, kl. 10:15, Auditorium 2.etg., Vilvite senteret, Thormøhlens gate 51, Bergen.