Gå til hovedinnhold

Raudåte som fettkilde i fôr til laks


andre sture bogevik 120

André Sture Bogevik disputerer 2. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Marine wax ester digestion in salmonid fish”.
 

Den økende produksjonen av oppdrettsfisk sammenfallende med overfiske av mange av artene benyttet i fiskefôr vil gi mangel på marint råstoffer av fett innen få år. Raudåte inneholder et høyt nivå av omega-3 fettsyrer og finnes i store mengder langs kysten av Norge. Disse dyreplanktonene har fettsyrer bundet sammen med fettalkoholer til voksestere, i forskjell til triacylglyserol (”vanlig” fett) i de fleste andre dyr. Voksestere gir diaré og kan ikke fordøyes hos pattedyr. Fisk kan derimot fordøye voksestere, men med en saktere avspalting av fettsyrene enn fra vanlig fett.

I avhandlingen beskrives hvordan voksestere fordøyes i forhold til vanlig fett i tarmen til laks. Videre vurderes hvordan ulike innblandinger av raudåte i fôr til laks påvirker fiskens evne til å utnytte og vokse på enn diett med ett høgt nivå av voksestere.

Pylorus-blindsekkene og midttarmen til laks inneholder store mengder galle og enzymer som smører og spalter voksestere til fettsyrer og fettalkoholer. Disse fettproduktene tas opp i tarmcellene, der fettalkoholene blir omdannet til fettsyrer. Fettsyrene bindes til glyserol og danner triacylglyserol som distribueres via blodbanene rundt i kroppen for utnyttelse til vekst, vedlikehold og bevegelse.

Laks spalter fettsyrer fra vanlig fett fem ganger raskere enn fra voksester. For å ha tilgang på tilstrekkelige mengde fettsyrer, kompenserer laksen dette ved å spise mer når den tilbys voksesterrike dietter. Videre forsterkes evnen til å fordøye voksestere ved produksjon av mer galle og enzymer. Laks gitt fôr med moderate mengder voksester (30-40 % av total fettinnhold) kan dermed opprettholde god fordøyelse og vekst på lik linje med laks fôret med vanlig fett i form av fiskeolje. Derimot hvis en øker mengden voksester over 40 % av totalt fettinnhold vil dette påvirke fordøyelse og vekst negativt. Raudåte kan dermed være en fremtidig fettkilde i fôr til laks ved innblandinger med fiskeolje og vegetabilske kilder til ett vokesternivå under 40 % av totalt fettinnhold.

Personalia:
André Sture Bogevik er født i 1978 og oppvokst i Os, Hordaland. Han er utdannet cand.scient. innenfor studieretningen ernæring hos akvatiske dyr ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i 2003. Siden høsten 2005 har han jobbet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.09 kl. 1200, NIFES, Sildetønnen, Nordnesbod 4, 4. etasje.

Adgang for interesserte.