Gå til hovedinnhold

Forbedret fiskeriforskning med bruk av fiskefartøy


pena hector 100x120

Hector Peña forsvarer sitt doktorgradsarbeid 25.06.09 for PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Improving acoustic abundance estimates of pelagic fish using commercial fishing vessels”.

Resultatene fra denne forskningen viser hvordan kommersielle fiskefartøy kan brukes til å oppnå vitenskapelige akustiske data for mengdemålingsberegning av samme kvalitet som på forskningsfartøy. Observasjoner med ekkolodd og sonarer ble samlet inn om bord i kommersielle fiskebåter i Chile og Norge. Avhandlingen omfatter spesielt studie av akustisk tilbakespredning fra pelagisk fisk ved analyse av toktdata og ved å bruke svømmeblæremodeller som er framkommet ved hjelp av magnetisk resonans avbildning (MR). Resultatene var i overensstemmelse med tidligere studier utført med forskningsfartøy på samme arter og bekrefter muligheten til å oppnå pålitelige vitenskapelige data til å mengdeberegne fiskebestander.

Studien innholder også hvordan gjennomføringen har vært for å måle fisketetthet med fire norske fiskefartøy under forskjellige værforhold i løpet av 2005 og 2006. Under røffe værforhold ble det observert problemer med akustisk dempning på grunn av luftbobler og hvordan propellstøy påvirket ekkoloddataene ved skrogmonterte ekkoloddsvingere. Bedre datakvalitet ble oppnådd med ekkoloddsvingerne montert i senkekjøl som stakk 2,5 m ut under skroget. Lignende løsningsmåte og resultater har tidligere blitt beskrevet for forskningsfartøyer, men det er få studier som har adressert dette problemet på kommersielle fartøy. Erfaringene vil være et verdifullt beslutningsgrunnlag for institusjoner som skal leie kommersielle fartøy til forskningsformål. Videre vil det demonstrere for fiskeindustrien praktiske eksempler på disse problemene og påvirkninger det kan ha for beregning av fiskebestander. Resultatene kan også brukes som veiledende enten til å forbedre eksisterende fiskefartøyer eller ta kunnskapen i betraktning ved utforming og konstruksjon av nye fartøy.

Personalia

Hector Peña ble født i 1966 i Concepción, Chile. Han tok sin nasjonale grad i marinbiologi ved Universidad de Concepción (Chile)i 1991, mastergrad ved Universitetet i Bergen i fiskeribiologi og fiskeriforvaltning i 2004. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet under veiledning av professor Egil Ona og dr. Olav Rune Godø.

Tid og sted for disputasen

Torsdag, 25. juni 2009, kl. 1015 i Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt. 55, 5008 Bergen