Gå til hovedinnhold

Bedøvelse av fisk

Ny doktorgrad: Inger Hilde Zahl disputerer onsdag 23. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Anaesthesia of farmed fish with special emphasis on Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)”

Tilgang til egnede bedøvelsesmidler og gode protokoller for anvendelse er en forutsetning for å kunne ivareta god fiskevelferd både innen kommersielt fiskeoppdrett og innen forskning. Bedøvelsesmidler og doseringer bør være tilpasset hver enkelt art, og skreddersys den håndtering eller behandling fisken skal gjennomgå.

I avhandlingen tar Zahl for seg ulike bedøvelsesmidler testet med hensyn på effekt og egenskaper hos torsk, kveite og laks. Det er fokusert særlig på torsk og kveite da disse artene er forholdsvis nye innen oppdrett, og bedøvelsesmidlene og doseringene som benyttes i hovedsak er basert på erfaringene man har fra laksefisk. Faktorer som kan være viktige for fiskens respons er også undersøkt.

Inger Hilde Zahl

Inger Hilde Zahl

Foto: UiB
 Resultatene viser at torsk er generelt mer sensitiv til bedøvelsesmidler og har et smalere terapeutisk vindu enn kveite og laks. Høyere vanntemperatur fører til raskere innsovning både hos torsk og kveite, og gir raskere oppvåkning og et bredere terapeutisk vindu hos torsk. Ingen entydig trend i innsovning og oppvåkningstider i forhold til kroppsvekt er funnet hos torsk mens kveite med høyere kroppsvekt krever lengre tid for innsovning og kortere tid for oppvåkning.

Akutt stress før bedøvelse har stor betydning. Innsovningen skjer raskere, fisken blir dypere bedøvet og oppvåkningen tar lengre tid. Dosen med bedøvelsesmiddel må dessuten reduseres for å unngå dødelighet.

Resultatene viser også at eksponering til bedøvelsesmidler i seg selv kan indusere stress. Effekten av midlene er avhengig av både virkningsmekanisme og kjemiske egenskaper.

Protokoller som består av kombinasjoner av bedøvelsesmidler med forskjellig virkningsmekanisme viser lovende resultater. I tillegg til å gi en mer komplett bedøvelse vil midlene forsterke hverandre slik at dosene kan reduseres, og man får en sikrere innsovning og oppvåkning.

Personalia:

Inger Hilde Zahl er født og oppvokst i Kristiansand, Vest-Agder. Hun er utdannet cand. mag fra Universitetet i Tromsø og cand. scient fra Universitetet i Oslo. Arbeidet med doktorgraden er utført ved Havforskningsinstituttet i Bergen, samt forskningsstasjonene Austevoll og Matre.

Tidspunkt og sted for disputasen:

23.03.2011, kl. 10:15, Stort Aud., 2. etasje, Datablokk, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt. 55.

Prøveforelesning  med oppgitt emne: ”Smertepersepsjon hos fisk” ble gjennomført og godkjent 10.03.2011.