Gå til hovedinnhold

Bruk av bilder og akustikk til fiskeidentifikasjon i trål


shale rosen

Ny doktorgrad: Shale Rosen disputerer tirsdag 26. november 2013 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: “Giving eyes to pelagic trawls. Acoustic and optical techniques measure behaviour, species, and sizes of fish in situ”. Fra 2009 til 2013 har han vært stipendiat under Norges forskningsråd i samarbeid med Scantrol AS, Havforskningsinstituttet (CRISP) og UiB. Terje Jørgensen, Arill Engås og Anders Fernö har vært veiledere fra instituttet.

Trålredskaper fanger circa 40 prosent av verdens villfiskfangst, og brukes også til å samle inn prøver til havforskning. Dessverre gir ikke dagens instrumenter pålitelig nok informasjon om fisken som fanges under selve fiskeoperasjonen, noe som kan føre til at det fanges feil fisk. Havforskere trenger kunnskap om fordeling av fisk i havet når de kartlegger bestandene, informasjon som i dag hentes inn fra analyse av trålfangst tatt fra et større område, hvor fisken samles i trålposen før den blir tatt om bord i båten. I tillegg til dette finnes det også lite kunnskap om hvordan fisken oppfører seg når den fanges med trål.

Rosen beskriver først hvordan akustiske sensorer viser at stimer av torsk i liten grad reagerte under fiske med en pelagisk trål. Disse funnene er grunnlag for en vurdering om hvordan trålens konstruksjon og teknikker kan modifiseres slik at bruken av drivstoff reduseres samtidig som en høy fangstrate opprettholdes. Rosen så også at stimstrukturen ble opprettholdt etter hvert som den passerte bakover i trålen.

Disse funnene ble viktige for videre arbeid med et kamerasystem festet i trålen, som kan identifisere og måle lengden på enkeltfisk til bruk i fiskeriundersøkelser. De andre og tredje artikkelene omhandler kamerasystemet Deep Vision, som tar høykvalitets stereobilder av alle organismer som passer gjennom en trål. Slike bilder kan nyttes til nøyaktig artsbestemmelse og lengdemåling av organismene. Rosen beskriver utvikling av Deep Vision systemet, og en vurdering av nøyaktighet av lengdemåling og identifikasjon av arter. Resultatet fra en undersøkelse av små pelagiske arter blir presentert, og viser at systemet kan identifisere organismer fra millimeterstore plankton til sei på over 50 centimeter, samt en oversikt over hvordan de forskjellige artene fordeler seg i vannsøylen.

Personalia:

Shale Rosen er oppvokst i USA og kom til Norge i 2007 der han tok mastergrad i fiskeribiologi og forvaltning ved Universitetet i Bergen. Fra 2009 til 2013 har han vært stipendiat under Norges forskningsråd i samarbeid med Scantrol AS, Havforskningsinstituttet (CRISP, senter for forskningsdrevet innovasjon) og UiB, finansiert av Scantrol AS, Norges forskningsråd og CRISP.Veiledere har vært Terje Jørgensen (HI), Arill Engås (HI/UiB), Anders Fernö (UiB/HI) og Darren Hammersland-White (Scantrol AS).

Tidspunkt og sted for disputasen:

26.11.2013, kl 10:15, Auditoriet, VilVite Senteret, Thormøhlens gate 51.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

08.10.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «How can improved knowledge of fish behaviour be utilized to get more sustainable fishing technology?»
Sted: Seminarrom K3, Biologen, Thormøhlens gt 53A.