Gå til hovedinnhold

Torskens maternale gener: egg/embryo utvikling og stress


snart klekking 12 5x
Torskeegg som snart klekkes.
Foto: Anders Thorsen

Ny doktorgrad: Lene Kleppe disputerer fredag 22. februar for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Transcriptome dynamics in Atlantic cod (Gadus morhua L.) during oogenesis and early embryonic development and in embryos from cortisol treated females”

Atlantisk torsk er verdifull art innen både fiskeri og akvakultur. Kommersielt oppdrett krever stabil tilgang på egg av god kvalitet; dette er en utfordring hos torsk og andre marine fiskearter da de har små og sårbare egg. For å kunne produsere torskeegg med god kvalitet trengs mer kunnskap om hvordan eggene dannes i morfisken (oogenese), og hvilke faktorer som kan påvirke disse prosessene. Særlig på det molekylære nivået er dagens kunnskap begrenset.

Under eggutviklingen inkorporeres alle byggesteiner som kreves for at egget skal bli klar for sluttmodning, befruktning og den tidlige embryogenesen (utviklingen), inkludert alle nødvendige mRNA molekyler. Da embryoet ikke er i stand til å produsere sine egne mRNA før seinere i embryogenesen, er de første celledelingene fullstendig avhengig av maternalt overført mRNA. Studier har vist at forstyrrelser i reguleringen av maternale mRNA fører til feilutvikling.

Avhandlingen beskriver dynamikken i mRNA-innhold i voksende eggceller og embryo, og karakteriserer regulatoriske regioner av maternale mRNA sammenliknet med zygotiske. Videre er det undersøkt hvordan egg/embryo reagerer på stress i morfisken. Studiet har identifisert og karakterisert hundrevis av gener som har stadiespesifikk aktivitet. Videre er det vist at maternale mRNA skiller seg fra zygotiske i deler av sin struktur, som indikerer forskjeller i genregulering. Det ble ikke funnet morfologiske effekter på egg og larver av stresset på morfisken, men forhøyet nivå av stresshormonet kortisol i morfisken påvirket mRNA-nivåene i egg/embryo for en rekke gener; der en betydelig andel er involvert i cellesyklus.

Avhandlingens resultater er viktige for videre studier i torsk og andre marine fiskearter, med mål om å forstå alle prosessene som bidrar til dannelsen av normale og unormale egg/embryo. Slike studier vil ha betydning for optimalisering av stamfiskproduksjon i torskeoppdrett og for å kunne vurdere effekter av f. eks. miljøforurensing på torskeegg ute på kysten.

Personalia:

Photo_Lene_Kleppe.jpg
 Lene Kleppe er født i 1984 og oppvokst på Askøy. Hun fullførte sin mastergrad i havbruksbiologi ved Universitetet i Bergen i 2009. Doktorgradsarbeidet er utført ved Havforskningsinstituttet fra 2009 til 2012, med dr. Anna Wargelius som hovedveileder og dr. Geir Lasse Taranger som biveileder. Professor Jon Vidar Helvik er intern veileder ved Universitetet i Bergen. doktorgraden er finansiert av EU-prosjektet LIFECYCLE (FP7 222719).

Tid og sted for disputasen:

22.02.2013, kl. 10.15, Stort auditorium Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.