Gå til hovedinnhold

Storebror og lillebror: vekst hos oppdrettslaks og villaks


pb040096

Ny doktorgrad: Monica Favnebøe Solberg disputerer fredag 6. desember 2013 for Ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Farmed escapees and interactions with wild conspecifics - quantification of genetic differences between wild and farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)”.

Norsk oppdrettslaks vokser hurtigere enn norsk villaks, en forskjell som er avlet frem for å redusere produksjonstiden fra nyklekket yngel til voksen matfisk. Videre påvirkes dette også trolig av at laksen har måtte tilpasse seg det menneskeskapte oppdrettsmiljøet.

Årlig rapporteres det om tilfeller hvor oppdrettslaks rømmer fra produksjonsmerder, og for å kunne forstå konsekvensene av at oppdrettslaks og villaks krysses i naturen må arvelige forskjeller mellom dem studeres. Solberg tar for seg genetiske forskjeller mellom oppdrettslaks og villaks, med fokus på vekst i ferskvannsfasen. Hun viser at oppdrettslaks vokser opp til fem ganger hurtigere enn villaks under standard produksjonsforhold, og videre at vekstforskjellen mellom dem øker når de utsettes for miljømessig stress. Dette tyder på at avlsprogrammene utilsiktet har avlet frem en tammere laks, ettersom stresset laks vil vokse dårligere enn ustresset laks.
Avhandlingen avdekker også at til tross for at økt vekst hos oppdrettslaks er godt dokumentert, så vokser ikke nyklekket oppdrettslaks bedre enn nyklekket villaks i perioden hvor den absorberer næring fra plommesekken. Dette tyder på at forskjellen i vekst mellom dem oppstår først etter at de aktivt starter å ta til seg næring.
Videre viser Solberg at sosiale forhold mellom oppdrettslaks og villaks ikke er grunnen til at oppdrettslaks vokser fortere enn villaksen. Dette fordi vekstforskjellen mellom dem er lik når de går i samme og i separate miljøer. Solberg avdekker også at forskjellen i vekst mellom oppdrettslaks og villaks minker etter hvert som konkurransenivået tilspisser seg, og at forskjellen er mindre jo nærmere man kommer naturlige forhold hvor konkurransenivået og dødeligheten er høy. Disse resultatene samsvarer med nylige vekstresultater fra oppdrettslaks og villaks plantet ut i naturen, hvor små forskjeller i vekst ble dokumentert på smoltstadiet.  


Personalia:
Monica Favnebøe Solberg er født i 1984 og oppvokst i Bergen. Hun fullførte sin mastergrad i biologi - biodiversitet, evolusjon og økologi ved Universitetet i Bergen i 2008, og ble i 2009 utdannet lektor i biologi og naturfag. Doktorgradsarbeidet er utført ved Havforskningsinstituttet i tidsrommet 2010 til 2013, med forskningsgruppeleder/professor II Kevin A. Glover ved Havforskningsinstituttet og UiB som hovedveileder og professor Frank Nilsen som intern veileder ved UiB. Ph.D-graden er en del av prosjektet INTERACT, finansiert av Norges Forskningsråd. 

Prøveforelesningen fant sted 25.10.2013, kl. 10.15. Sted: Seminarom K3, Biobyggene, Thormøhlengate 53A. Oppgitt emne var: ‘Epigenetics vs. maternal effects in fish: are they the same thing?’

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.12.2013, kl. 10.15. Sted: Aud, Vil Vite senteret.

Kontaktpersoner:
Monica Favnebøe Solberg, epost: monica.solberg@imr.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
Epost: mediekontakt@uib.no
Telefon: 55 58 89 00