Gå til hovedinnhold

Biodiversitet på hardbunn i Arktis


fra kongsfjordens bunn redigert
Foto: Andrey Voronkov

Ny doktorgrad. Andrey Voronkov disputerte den 4. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø med avhandlinga Hard-bottom benthic ecosystem in Kongsfjorden, a glacial fjord in the Arctic.

Den rike faunaen på hardbunn i aktiske fjorder er strukturert etter miljøforhold og biotiske interaksjoner, som vist ved tradisjonelle og moderne metoder.

Hardbunnshabitater utgjør en betydelig del av et arktisk fjordøkosystem. Det er utført få komplekse undersøkelser av sammensetning av hardbunnsfauna i Arktis. Målet med dette studiet var å øke forståelsen av hvordan dyr er fordelt på hardbunn og deres rolle i det marine økosystemet i Arktis. Spesielle mål var å: 1) beskrive trekkene ved artssammensetning og forekomst av bunndyr i Kongsfjorden, Svalbard langs spatiale gradienter av miljømessige forhold; 2) bestemme bunndyrssamfunnene i habitatene og beskrive deres komposisjon og variabilitet; 3) beskrive metoder og gi et eksempel på biodiversitetsundersøkelse som estimerer rollen til et spesielt taxon (Hydrozoa) i hardbunnshabitater, og dessuten evaluere viktigheten av abiotiske faktorer i inndeling av arter for taksonomiske formål.

En grunnlagsundersøkelse av bunndyr på hardbunn sett i sammenheng med miljømessige gradienter i en brefjord i Arktis, presenteres basert på prøver innsamlet ved dykking. Dette er resultat av et samarbeid med mange zoologer som har identifisert flere enn 400 arter fra hardbunn i Kongsfjorden. Data for artssammensetning ble behandlet med uni- og multivariate statistiske metoder som avslørte forhold som redusert diversitet innover mot isbreene innerst i fjorden, og ikke-lineære endringer ved økende dybde. Beskrivelsen av det fysiske miljøet på innsamlingslokalitetene viste at blant åtte miljøfaktorer var dybde og avstand fra brefronter de viktigste for å forklare variasjon i sammensetningen av bunndyr. Syv samfunnstyper av bunndyr ble identifisert ved hjelp av metoder som involverte artenes potensielle rolle i samfunnet, dominerende arter og likhet i artssammensetning. De studerte habitater og transekter vil kunne være grunnlag for klimarelatert overvåking av diversitet på hardbunn og forskning på hvordan hardbunnsøkosystemer fungerer. Fremtidige studier vil kunne påvise nye arter på disse lokalitetene relatert til endringer i utbredelse og invasjoner av arter.

Personalia:

Andrey_Voronkov_Photo_2_portrett.jpg
Andrey Voronkov ble født i Leningrad (St. Petersburg) i Sovjetunionen (Russland) i 1970. Han tok mastergrad ved fakultet for biologi ved Leningrad Statlige Universitet i 1992 og begynte å arbeide som marin zoolog og økolog ved Zoologisk Institutt i det Russiske Vitenskapsakademi. Da begynte han å samarbeide med norske forskningspartnere ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø. Et ønske om å utvide opplevelsen og lære nye metoder førte ham til UiT-Norges arktiske universitet for doktorgradstudie. Nå bruker han sin kunnskap i havbunnsbiologi i Mareano-prosjektet ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.