Gå til hovedinnhold

Med riktig behandling kan torsk overleve fang-og-slipp


torsk under vatn 1

Keno Ferter disputerer fredag 26. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Catch-and-release of Atlantic cod (Gadus morhua) in recreational fisheries“.

Keno Ferters doktoravhandling ”Catch-and-release of Atlantic cod (Gadus morhua) in recreational fisheries“ viser at torsk langt på vei er robust mot fang-og-slipp, så sant fisken ikke har store skader, og oppholdet på land er kort og skånsomt.
Keno Ferter, som tar doktorgraden på Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet, har funnet at fisketuristene i Nord- og Sør-Norge slipper ut mer enn 60 prosent av torskefangsten på grunn av reguleringer og frivillig fang-og-slipp. Det plasserer Norge på Europatoppen når det gjelder fang-og-slipp av torsk.

Det er kjent at torsk som er sluppet ut igjen med store krokskader og blødninger har høy dødelighet. Et forsøk i avhandlingen viser at torsk fisket på grunt vann og uten store krokskader overlever fang-og-slipp når den blir sluppet ut raskest mulig. Noen av torskene i forsøket endret adferd, men adferden normaliserte seg igjen etter maks 15 timer.

Når torsk fiskes fra dypere vann får den dykkersyke fordi gassen i svømmeblæren utvider seg. På fagspråket kalles dette barotrauma. Barotrauma fører til ulike skader som oppstår når trykket i kroppen blir forskjellig fra trykket rundt. Derfor belyste et annet forsøk overlevelsen til torsk som ble fisket fra dypt vann ned til 90 meter, og som var uten store krokskader og blødninger. All torsk fisket dypere enn 20 meter hadde sprukket svømmeblære, og mesteparten hadde gass i venene. 98 prosent av torsken klarte å dykke ned etter utslippet. De resterende to prosentene fløyt i overflaten, og hadde mest sannsynlig ikke overlevd i naturen. Alle torskene ble senket ned på fangstdybde, og overlevde observasjonsperioden på 72 timer. Forsøket indikerer også at utslippsvekter kan fungere for torsk.
 
Selv om torsk ser ut til å være robust, så er det ikke uproblematisk å fange og slippe ut igjen denne fisken siden dykkersyken kan være spesielt stressende. Avhandlingen er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om hvordan fisk skal behandles blant fisketurister og norske fritidsfiskere.

Personalia

Keno Ferter
Keno Ferter tok mastergrad i fiskeribiologi og forvaltning ved Universitetet i Bergen i 2011. Han begynte på doktorgraden sin ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (Forskningsgruppe Fiskeriøkologi og Havbruk) og ved Havforskningssinstituttet (Forskningsgruppe Fiskeridynamikk) i 2012. Veildere for arbeidet har vært Jon Helge Vølstad (Havforskningsinstituttet), Jeppe Kolding (UiB), og Odd-Børre Humborstad (Havforskningsinstituttet).

Tid og sted for disputas:

26.06.2015, kl. 10:15; Sted: Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Doctoral degree ceremony:

„I avhandlingen undersøkes det hvordan fang-og-slipp påvirker overlevelsen av torsk som blir sluppet ut igjen i fritidsfisket, og om dyp og andre faktorer spiller en rolle for overlevelsen. Studiet viser at torsken langt på vei er robust mot fang-og-slipp – så sant fisken ikke har store skader, og oppholdet på land er kort og skånsomt.”