Gå til hovedinnhold

Det komplekse samspillet mellom fisk og trål


dsc 3405

undefined

Melanie Underwood disputerer tirsdag 10. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Understanding interactions between fish and trawl gear in order to improve catching efficiency and scientific sampling, with focus on methodological challenges".

Trål er et kjegleformet redskap som taues etter et fartøy. Det brukes både i kommersielt fiske og for prøvetaking i forbindelse med bestandsestimering. En god forståelse av hvordan en trål fungerer og observasjoner av hvordan fisk kommer i kontakt med de ulike komponentene av en trål er viktig for å forbedre trålens funksjon.
 
Potensielle gevinster inkluderer økt fangsteffektivitet og redusert miljøpåvirkning i det kommersielle fisket, samt tilpasning av trål slik at det blir et bedre prøvetakingsredskap. Å studere fiskens adferd i møte med en trål er imidlertid utfordrende metodisk. Kamerasystemer og hydroakustikk har vært viktige for å kunne gjøre undervannsobservasjoner, men det er fremdeles store hull i vår viten.
 
Avhandlingen har fokusert på å løse metodiske utfordringer og øke kunnskapen om hvordan fisk responderer overfor tre trålmetoder (bunntråling, semipelagisk tråling og pelagisk tråling). Ved hjelp av et egetutviklet kamerasystem ble adferden til flyndre (Limanda ferruginea) i trålåpningen beskrevet for første gang. For å redusere bunnpåvirkningen fra tråling ble semipelagisk tråling testet ut som et alternativ til bunntråling for fangst av torsk (Gadus morhua). Kamera og hydroakustikk ble brukt for å studere torskens reaksjon overfor disse to trålmetodene. Til sist ble mulighetene for forbedret sampling av det pelagiske dyresamfunnet testet ut ved hjelp av et sanntids stereokamera-system (Deep Vision).
 
Underwoods arbeid har vist at bedre forståelse av fiskeadferd kan identifisere redskapsendringer som fører til økt fangsteffektivitet for bunntrål og at det under visse forhold er mulig med et rentabelt trålfiske etter torsk med redusert bunnpåvirkning. Resultatene har også vist kompleksiteten i flerbestandsundersøkelser og påpekt svakheter og mulige forbedringer i nåværende metodikk. Ny teknologi som gir mer detaljerte observasjoner vil bli et viktig verktøy for å øke kunnskapen om hvordan fisk reagerer overfor trålredskap.

Personalia:

Pressefoto MU
Copyright Shad Mahlum
Melanie Underwood er oppvokst i Australia. Hun fullførte sin mastergrad i kognitiv og atferdsmessig økologi i 2012 ved Memorial University of Newfoundland. I 2012 begynte hun som stipendiat ved Havforskningsinstituttet (CRISP, senter for forskningsdrevet innovasjon) og UiB. Veiledere har vært Arill Engås (HI/UiB), Anders Fernö (UiB/HI) og Arne Johannessen (UiB).
 

Tid og sted for disputas:

10. april 2018 klokken 10:30 i Auditorium 2, Realfagbygget, UiB
 

Tid og sted for prøveforelesning:

9. april klokken 14:15 i Seminarrom K1, Blokk A, Biologen
Oppgitt emne: "Use of artificial light to improve catch efficiency and species selectivity of fishing gears-present status and future potential"
 

Kontakt:

Melanie Underwood, tlf. 55 90 65 42, e-post: melanie.underwood@imr.no